EGYHÁZMEGYÉS FŐPÁSZTOR PLÉBÁNIÁNKON

A 70 évvel ezelőtt létesített, 40 éve önálló plébániai rangot kapott, - jubileumi évet ünneplő - Árpádházi Szent Margit templom búcsújára érkező Dr. Pápai Lajos, a Győri Egyházmegye főpásztora, a rendkívüli téli időjárás ellenére - sűrű programot bonyolított Sopronban.
 
 
Támogatásokból épül a soproni Árpádházi Szent Margit templom

A soproni Árpádházi Szent Margit templom búcsúnapján, Dr Pápai Lajos püspök, megyénk főpásztora, Dr Fodor Tamás Sopron polgármestere, és Bognár István plébános aláírta azt a támogatási, valamint azt az adásvételi szerződést, amely a soproni Béke út és József Attila út háromszögében található Barátság park átruházása révén újabb pénzügyi alapot jelent a tervezett templombővítéshez. Ez a 20 millió forintos összeg kiegészíti az egyházi kárpótlásból erre a célra elkülönített 140 milliót, az egyházmegye tavaly erre a célra elkülönített 20 millió forintját, valamint a hívek által gyűjtött, és egyéni támogatásokból eddig összegyűlt több mint 20 millió forintot.
Mint a médiában már több alkalommal is megjelent, a soproni Árpádházi Szent Margit templomot, vagy közismert nevén a Julianeumot, 70 évvel ezelőtt, egy villaépületből alakították ki. Abban az időben, a jelenlegi egyházközség a mainak a harmada nagyságú lehetett. Azóta a mintegy 8-10 ezer főt számláló egyházközség híveinek, a hétvégi hat szentmise is kevésnek bizonyul. Három évvel ezelőtt került ide plébánosnak Bognár István atya, aki roppant dinamikusan állt hozzá az évtizedek óta csak szándékként létező templomépítéshez. A plébános, az egyházközségi testület tagjaival építő munkakapcsolatot ápol. A közös elhatározást követően létrehozott egy templomépítő bizottságot, akik segítik munkáját. A jelenlegi villaépületből kialakított picike templom-épülethez organikusan kapcsolódó rendkívül szép új templom terveit Supka-Kovács Tamás építész tervezte. (Az új templom felépülését követően a jelenlegi épület, a templom –az utóbbi 3 évben jelentősen megemelkedett - közösségeinek hitéletét, kulturálódását és a sok csoport együttlétét szolgálja.)
Az engedélyek megszerzését követően elkészültek a kiviteli tervek, és megkezdődött a pénzügyi alapok megteremtése. Ennek az akciónak volt egyik mérföldköve a vasárnapi okirat aláírása. A támogatások gyűjtése folytatódik. A templomépítésre szánt támogatásokat az alábbi bankszámlán fogadja a plébánia: 11737083-20124379
 
Pápai Lajos megyéspüspök Szent Margit-díjat kapott

A búcsúi szentmisét Dr. Pápai Lajos, a Győri Egyházmegye főpásztoracelebrálta, mellette Bognár István plébános koncelebrált. A kicsike templomot zsúfolásig megtöltötték a hívek. A megyéspüspök,- mélységében és karakterében egyaránt lenyűgözőhomíliája, a hit évéhez és a Julianeum bővítésével tervezett templomépítéshez kapcsolódott. A szentmisén, a város közéleti szereplői: Dr. Fodor Tamás polgármester, Firtl Mátyás és Ivanics Ferenc országgyűlési képviselők, Dr. Faragó Sándor rektor és Mágel Ágost önkormányzati képviselő mellett a hívek sokasága, köztük sok fiatal vett részt. A szentmise záró eseménye, felemelő pillanatokat tartogatott a jelenlévők számára.
Az évtizedek alatt mindig voltak és vannak olyan egyházi személyek, lelki vezetők, plébánosok vagy az egyházközség tagjai, akik a plébánia életében kiemelkedő munkát végeztek,az egyházközség életében maradandót alkottak, valamilyen módon segítették a közösség életét, vagy a hitélet civil támogatói voltak. Ezen személyek munkájának elismerésére, három évvel ezelőtt, az egyházközségi testület, Bognár István plébános javaslatára, megalapította az Árpádházi Szent Margit Díjat.
Az ez évi díjat, Dr. Pápai Lajos megyéspüspök kapta, amiért minden időben szívén viselte, a templom sorsát, döntéseivel és lehetőségeivel segítette megalapozni az egyházközség hitéleti kereteit és a közösség fejlődését. A díjat, Bognár István, az Árpádházi Szent Margit templom plébánosa a búcsúi szentmise záró akkordjaként, - a hívek tapsaitól kísérve adta át.
Az ünnepséget jó hangulatú agapé zárta, ahol a hívek közvetlenül is találkozhattak megyés főpásztorukkal, valamint a vendégekkel.
                                                                                                                            
/KM/


2024. április 12.
Húsvét 3. vasárnapja
Ebben az évben három csoportban (április 21., május 12. és 26.) lesznek elsőáldozások templomunkban. Mindhárom vasárnapon az elsőáldozási szentmise 11 órakor kezdődik.
Bővebben
2024. április 12.
Templomunk liturgikus rendje
Szerdán a Nepomuki Szent János kápolnában (Villa sor 32.) lesz a szentmisénk.
Bővebben
2024. április 12.
Olvasmány
„Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét!” (Zsolt 4)
Bővebben