Közösségeink

Biblia kör

A Julianeum templom 1943-ban történt felszentelése óta az idehelyezett plébános atyák nagy gondot fordítottak arra, hogy Isten szavát, a Szentírást ne csak a szentmise tanító részében mondják, tanítsák a híveknek, hanem külön, egy biblia- körön belül is oktassák. Azok járnak ide, akik többet szeretnének tudni Isten szaváról. A mi biblia körünket a jelenlegi plébánosunk, István atya nagy tudással, szeretettel vezeti.
A Bibliakör programja a 2021-22-es egyházi évtől kezdődően egyfajta szinopszis, azaz a négy evangélium megfelelő szakaszainak egybevetése, párhuzamos szemlélete.
Minden foglalkozáson a soron következő vasárnapra rendelt evangéliumi szakaszt tárgyaljuk, összehasonlítjuk a másik három evangélium megfelelő szövegével.
Csoportvezető: Gerencsér Veronika


Az Egyházközségi Karitász Csoport

Csoportunkról már több ízben adtunk hírt a Harangszó és a Julianeum újság lapjain, de lehet, hogy vannak olyanok, akikhez még nem jutott el megalakulásunk és működésünk híre.
A csoport 2010. szeptember 8-án alakult, pontosabban újjáalakult, felélesztve egy régi hagyományt. Azt gondoltuk, hogy nem hiányozhat egyetlen egyházközségből sem a karitatív tevékenység. Hat “alapító taggal” majd további 2 csatlakozóval alakultunk meg, és vannak tanácsadók, háttérből támogatók, akcióinkhoz társuló munkatársaink.
Célul tűztük ki a rejtőzködő szegénység felkutatását, az igazán rászorulók megsegítését anyagilag és lelkileg egyaránt, elsősorban a plébánia területén, rendkívüli esetben azon kívül is.
Hamarosan maga a feladat keresett mag minket, részt vettünk az árvízkárosultak, a vörös-iszap áldozatainak megsegítésében. Karácsonykor szeretetcsomagokat vittünk családokhoz, csonka családokhoz, idős testvérekhez. Utóbbit megismételtük ez év húsvétja előtt. Közvetítettünk gyógyszertámogatást, folyamatosan látogatunk egyedülálló időseket. Részt vettünk az országosan indított tartós élelmiszer-gyűjtésben. A perselygyűjtés minden hó első vasárnapján a karitász céljára történik.
Szeretettel kérjük a jelzéseket minden kedves testvérünktől, aki tud anyagilag vagy lelkileg segítségre szoruló embertársunkról, mondja el nekünk, hagyjon üzenetet a plébánia hivatalban. Szívesen látunk munkánkban részt venni kívánó testvéreket.
Árpádházi Szent Margit és Szent Erzsébet segítsége legyen velünk!
Csoportvezető: Ignácz Miklósné


Házas - csoport

Megalakulásunk pontos dátuma a feledés homályába veszett, de bő egy évtizede történt, kb. 5-6 házaspár részvételével.  Minden hónap harmadik péntekén találkozunk, ma már 12 házaspár részvételével. Minden újonnan érkező házaspárt örömmel fogadunk, és várunk!
A házaspárok egymásnak megfogadták, hogy segítik egymást jóban-rosszban, az Üdvösség felé vezető úton, de ez közösségben könnyebben megy. Megosztjuk egymással tapasztalatainkat, pedig már nem vagyunk „fiatal házasok”, de mások tapasztalatai Nekünk is sokat segítenek.
Minden „tanév” elején kidolgozzuk az arra az évre érvényes tematikát, amit az első találkozásunkkor elfogad a csoport minden tagja, és minden találkozásra egy házaspár készül, és tart előadást, amit beszélgetés követ a Plébános Úr vezetésével. Évente két lelki napot tartunk, ádvent és nagyböjt időszakában, amit meghívott előadó tart. Az előadók papok vagy civilek, ez általában az időpont egyeztetés függvénye. Sajnos ezeken a lelki napokon a hirdetések ellenére, csak a csoport tagjai szoktak részt venni, pedig mindenkit szeretettel várunk.
A találkozásokon kívül egyéb programokat is szervezünk. Minden évben zarándokútra, vagy kirándulásra megyünk. A teljesség igénye nélkül néhány emlék: Sárospatak, Bodrog parti Rózsafüzér Bíró László Püspök Úrral; Bíró Püspök Úr egy találkozón személyesen részt vett, vendégül láthattuk; Chenstochowa-i zarándoklaton imádkozás és mise a Kegykép előtt; meteorológiai bemutató; Márigyűd-i zarándoklat; Pécsi borospince; farsangi bálok;
A csoport tagjai a Plébánia életében is aktívan részt vesznek. Templom körüli munkákban, takarítás, felújítás, ünnepi előkészületekben mindig ott vagyunk.
A csoport tagjai idővel barátokká váltak, de természetesen várunk közénk új házaspárokat, mert akik eddig hozzánk érkeztek, azok értékeivé váltak a csoportnak.
Csoportvezető: Roth Gyula és Annamária


Imaapostol – csoport

Az imaapostolság Jézus Szívének csendes szemlélésére buzdít és hív.
Szentatyánk minden hónapban különböző szándékokra kéri a katolikus hívek imáit.
Az imaapostolság gondozását és terjesztését XII. Piusz pápa a jezsuitákra bízta azzal a szándékkal, hogy azt világszerte elterjesszék. Minden évben P. Generális (a jezsuita rend legfőbb elöljárója) előterjeszti a Szentatyának a havi imaszándékokat, amelyekért az imaapostolság 50. évében, 2006-ban, a világ 83 országában, 4.436.000 tagja imádkozott. Azóta ez a szám biztos gyarapodott, hiszen a mi kis csoportunk létszáma is nőtt.
Mi is a konkrét feladatunk?
Naponta egy kijelölt rózsafüzér tized imádkozása az a havi imaapostolság szándékaira. Csoportunk minden hónap utolsó csütörtökén a szentmisét az imaapostolság szándékaira ajánlja fel és szentmise után a következő hónap imaszándékairól elmélkedik, és beszélgetünk róla. Jelenleg 40-en vagyunk a csoportban. Így egy nap 2 rózsafüzér lánccal kapcsolódhatunk az egész világ imádságába.
Szeretnénk, ha két teljes rózsafüzér láncunk lehetne, ezért szívesen várunk és fogadunk mindenkit, aki Jézus Szívébe bekapcsolódva a Szűzanya közbenjárásával segíti a Szentatya imaapostolság szándékainak megvalósítani imáival.
Bíztatjuk plébániánk híveit is a világméretű imádságba való bekapcsolódásra! Váljunk olyan apostolokká, akik imádságukkal is szolgálják Krisztus evangéliumának ügyét!
Nyitott szívvel minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Csoportvezető: Dr. Horváth Józsefné


Julianeum énekkar

Az énekkar alapításának gondolata 2010. nyarán fogalmazódott meg, Oszvald Enikő és Vanóné Fohner Orsolya kezdeményezésére. 2010. szeptemberétől váltak rendszeressé a kóruspróbák, minden kedden, este 6 órakor a plébániatemplomban.
Nagy sikert aratott 2010. év végén a ’Karácsonyi Julianeum koncert’, de azóta is rengeteg szép ünnepi éneklést hallottunk.
Csoportvezető: Sárdy Barbara


Árpádházi Szent Margit Rózsafüzér Társulat

1945. március 1-től működik Rózsafüzér Társulat plébániánkon, ami 2002. április első péntekén 40 fővel alakult ujjá. Minden nap elimádkozzuk a teljes Rózsafűzért fél órával a szentmise előtt.
Hat imacsoport (bokor) van. A csoport minden tagja még külön egy-egy tízed (titok) rózsafűzért mond különböző szándékra. Sokat imádkozunk plébániánk híveiért, hazánkért, papjainkért, betegekért, az ifjúságért és még sok más szándékra. Minden hónap első és második péntekén szentségimádást és imaórát tartunk.
Kérjük Szűz Anyánk közbenjárását.
Rózsafüzér Királynéja, könyörög érettünk!
Csoportvezető: Kozák Alajosné Marika


Szent Margit Engesztelő Imacsoport

Imacsoportunk 2012. márciusában alakult meg.
Nevét templomunk és egyházközségünk patrónájáról kapta, aki életét Istennek áldozva engesztelt, vezekelt édes hazánkért, családjáért. Mi is őt követjük a hétfői szentmisében felajánlott imádságainkkal, kérésekkel, hálaadásunkkal.
István atya jó indítást ad a szentmisében elénk tárt heti célkitűzéssel, lelkiismeret vizsgálattal. Mi hívek pedig időt biztosítunk a lelki értékekkel való közösségi életre. A szentmisét követően együtt maradunk egy kis beszélgetésre, mely nem üres tétlenség, hanem egymás iránti jó kapcsolatainkat, egyházközségünkkel való elkötelezettségünket, a lelkek gazdagodását szolgálja. Az Úr Jézus mondta: „ahol ketten hárman az én nevemben összejönnek, én ott vagyok velük.” (Mt. 18,20)
Kis csoportunk nem zárt közösség. Mindenkit várunk szeretettel a hétfőn reggel 7 órai szentmisére és az azt követő elmélkedésre!
Csoportvezető: Márk Istvánné Marika


’Talpaló’ – tanfolyam,
A Regnum Marianum ifjúsági vezetőképző tanfolyama
 
Csoportvezető: Papp Géza


Ministráns foglalkozás

Szombatonként 11 órakor kezdődik a ministráns foglalkozások.
Csoportvezető: Marics István, plébános
Segítők: Németh Dávid és Pap Márton főministránsok


2024. április 12.
Húsvét 3. vasárnapja
Ebben az évben három csoportban (április 21., május 12. és 26.) lesznek elsőáldozások templomunkban. Mindhárom vasárnapon az elsőáldozási szentmise 11 órakor kezdődik.
Bővebben
2024. április 12.
Templomunk liturgikus rendje
Szerdán a Nepomuki Szent János kápolnában (Villa sor 32.) lesz a szentmisénk.
Bővebben
2024. április 12.
Olvasmány
„Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét!” (Zsolt 4)
Bővebben