Nagyböjt 3. vasárnapja

2020. március 13.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK
2020. március 15.

- Sopron templomaiban, a mai nappal kezdődően (március 15-22.) szentségimádás lesz. Részletes program a hirdetőtáblán és honlapunkon is olvasható. Templomunk szentségimádási napja: március 18., szerda. 8 órakor szentségkitétel lesz zsolozsma keretében, 9 órakor a város papságával imádkozzuk közösen a napközi imaórát, melyre a kedves testvéreket is szeretettel hívom és várom! 17 órától közös szentórát tartunk biblikus elmélkedéssel. Csütörtökön templomunkban nem lesz szentségimádás.

- Március 15-22-ig tartós élelmiszergyűjtést tartunk a rászorulók megsegítésére. A felajánlott adományokat a szentmisék alkalmával itt, a templomban, valamint munkanapokon, főként hivatali időben a plébánián lehet átadni. Minden felajánlást hálásan köszönünk!

- Pénteken 17 órától szentgyónási lehetőség, 17:30-kor keresztúti ájtatosság lesz.

- Március 30-április 1. (hétfő, kedd, szerda) városi nagyböjti lelkigyakorlat lesz a soproni Szent Imre templomban Dr. Sztankó Attila a máriabesnyői Nagyboldogasszony-bazilika plébánosának vezetésével. A 18 órakor kezdődő szentmisékben lesznek a lelkigyakorlatos szentbeszédek. A lelkigyakorlatos napokon 16:30-tól szentgyónási lehetőség lesz.

- Dr. Pápai Lajos nagyböjti sorozatbeszédeket tartalmazó könyve „Tudom, kinek hittem” címmel megjelent. A könyv a szentmisék után a sekrestyében megvásárolható.

- A szentmise után a Hetény teremben szentmisék előjegyeztethetők, illetve befizethető az egyházközségi hozzájárulás is.


Vissza...

2022. november 25.
Advent 1. vasárnapja
A pásztorjáték próbája szombaton (december 3.), 9 órakor lesz itt, a templomban. Várjuk azokat a diákokat, akik szívesen részt vállalnának benne!
Bővebben
2022. november 25.
Templomunk liturgikus rendje
Adventben, hétfőtől péntekig, reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali szentmisék, mely után reggelire hívjuk a diákokat.
Bővebben
2022. november 25.
Olvasmány
„Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk.” (Zsolt 121)
Bővebben