Virágvasárnap

2019. április 12.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK - 2019. április 14.
 
- A kedves Hívek figyelmébe ajánlom a nagyböjti lelkigyakorlat videó és hanganyagát, mely visszanézhető, illetve visszahallgatható a honlapunkon.

- Április 16-án, nagykedden az esti szentmise után megbeszélésre hívom az áldoztatási engedéllyel rendelkező testvéreinket ide, a templomba. Megjelenésükre feltétlenül számítok.

- Április 15-17-ig nagyböjti lelkigyakorlat lesz a Domonkos templomban dr. Martos Levente Balázs biblikus professzor vezetésével. Mindenkit szeretettel várnak.

- Örömmel jelzem a kedves Testvéreknek, hogy a szent háromnapot és a Húsvétot ismét velünk együtt ünnepli dr. Pápai Lajos püspök úr. Szeretettel hívom tehát a kedves Híveket, ünnepeljük közösen hitünk nagy misztériumait az apostolutód vezetésével! A nagyheti szertartások rendje olvasható a hirdetőtáblán. A ministránsok és a PTT tagjainak szolgálatára kifejezetten számítok a nagyhét és Húsvét ünnepe során. A ministránsok kézhez kaptak egy tájékoztató levelet az ünnepi szentmisékkel és a próbákkal kapcsolatban. Tisztelettel kérem a szülőket és nagyszülőket, hogy buzdítsák és támogassák gyermekeiket, unokáikat a próbákon és szertartásokon való szolgálatra!

- Teljes búcsút nyerhet az a hívő: aki nagycsütörtökön, az ünnepi szentmise után a tabernákulumba tett Oltáriszentség előtt áhítattal elimádkozza a Tantum ergo-t (Ho. 318), aki 1. áhítattal részt vesz nagypénteken a liturgián és a kereszt imádásában; 2. elvégzi a keresztutat, vagy amikor a Szentatya végzi a keresztutat, televízión vagy rádión (vagy világhálón) keresztül lélekben áhítattal csatlakozik hozzá, továbbá, aki húsvét vigíliáján vagy keresztelésének évfordulóján bármely jóváhagyott formulával megújítja keresztségi ígéreteit,
aki a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja, akkor is, ha fizikailag nincs jelen, de a szertartást televízión vagy rádión (vagy világhálón) keresztül áhítattal követte.

- Plébániánk hittantábort szervez június 20-23. között. Részletek a hirdetőtáblán és honlapunkon is olvashatók. Jelentkezési határidő: április 26.

- Május 10-12-ig a Szent Imre templomban minden imacsoport számára meghirdetjük a Missziós kereszt előtti imavirrasztás lehetőségét esti, éjszakai és hajnali órákban, a jelentkezőktől függően péntek, szombat, vagy mindkét éjjelre. Szombaton és vasárnap néhány nappali óra is akad még. Tetszőleges imaformában, énekelve, zenélve, csendben, a kereszt előtti hódolattal, litániával, elmélkedésekkel, tanításokkal lehet készülni, mely kb. 50 perces legyen, hogy a következő csoporttal lehessen helyet cserélni. A szabad helyekre jelentkezni Németh István plébánosnál (20/3531372) lehet.

- Az idei évben is fontos, hogy rendelkezzünk adónk egyházi 1%-ról. Kérjük, abban az esetben tegye meg felajánlását, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt (pl. családi adókedvezmény) nulla forint, mert a „nullás” bevallás is számít. (A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011) Másik 1 %-ával kérjük, támogassa Szent Margit Alapítványunkat (adószáma: 19112941-1-08)! Köszönjük felajánlásaikat!

- A plébánia iroda április 18-tól (nagycsütörtöktől) 23-ig (keddig) zárva tart. Megértésüket köszönjük!

- Hetény terem: egyházközségi hozzájárulás befizetése, szentmisék előjegyeztetése.

- Plébániai Harangszónk (Hírlevelünk) különszámát szeretettel ajánlom a kedves Testvérek figyelmébe. A benne található gondolatok segítenek a Húsvétra történő lelki előkészületben, és a nagyheti szertartások rendjét is tartalmazza.

Szeretettel hívom és várom a kedves Testvéreket: Az év legszentebb hetére Isten bőséges áldását kívánom!


Vissza...

2022. december 2.
Advent 2. vasárnapja
Plébániánk irodája csütörtökön (december 8-án) zárva tart.
Bővebben
2022. december 2.
Templomunk liturgikus rendje
Adventben, hétköznapokon, reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali szentmiséink, mely után szeretettel hívjuk reggelire a diákokat.
Bővebben
2022. december 2.
Olvasmány
„Napjaiban az igazság virága nyíljék, és teljes béke legyen a világ végéig.” (Zsolt 71)
Bővebben