Évközi 30. vasárnap

2018. október 26.

HIRDETÉSEK

- Hálásan köszönjük a missziók javára szánt adományaikat, melynek összege 86.125 Ft volt.

- Szerdánként, a 18 órakor kezdődő szentmisék már itt, a plébániatemplomban lesznek a téli időszámítás alatt.

- November 1-jén, csütörtökön Mindenszentek parancsolt főünnepe lesz. Templomunkban vasárnapi miserendet tartunk. A 8:00 órakor kezdődő szentmise alapítványi misénk: † Dr. Hetény János áldozópap (5. évf.)

- November 2-án, pénteken, halottak napján, a 18 órakor kezdődő szentmisében halottainkra emlékezünk, és a szentmise után elvégezzük a halottakért végzett ájtatosságot. Jöjjünk el minél többen, és imádkozzunk közösen halottainkért!

- Ugyancsak halottak napján 9 órakor, a Szent Mihály temető ravatalozójában (a felújítás miatt nem a Szent Mihály templomban!) szentmise lesz a temetőben nyugvó lelkipásztorokért, szerzetesekért és szerzetesnőkért.

- A héten elsőpéntek lesz, a szokott időben látogatom a betegeket és az időseket. Az esti szentmise előtt, 17:00 órától imaóra lesz a Rózsafüzér Társulat vezetésével, alatta szentgyónási lehetőség.

- Pénteken, az esti szentmise után kezdődik a felnőtteknek hirdetett bibliaóra a Hetény teremben, melyre szeretettel várom az érdeklődőket!

- Katekumen csoport indul plébániánkon azok részére, akik szeretnének megkeresztelkedni, ill. az elsőáldozást és bérmálást pótolni. Jelentkezni a plébánia irodájában vagy itt, a sekrestyében lehet. A katekumen csoportba jelentkezetteket megbeszélésre hívom november 3-án, szombaton, 19:00 órára ide, a templomba.

- Felekezetközi dicsőítést tartanak, minden hó első szombatján, mindig más felekezetnél. November 3-án szeretettel hívnak mindenkit 16 órakor a Szent Orsolya templomba.

- A Szent Imre templom búcsúja november 4-én és 5-én (vasárnap és hétfő) lesz. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

- A szombathelyi katolikus Emmánuel Közösség elváltaknak és egyedülálló szülőknek hétvégesorozatot szervez. Részleteket a hirdetőtáblán olvashatnak.

- Tisztelettel jelzem, hogy a plébániánk irodája november 1-jén (csütörtökön) és 2-án (pénteken) zárva tart.

- A szentmise után a Hetény teremben lehetőség van az egyházközségi hozzájárulást befizetni.

Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2022. november 25.
Advent 1. vasárnapja
A pásztorjáték próbája szombaton (december 3.), 9 órakor lesz itt, a templomban. Várjuk azokat a diákokat, akik szívesen részt vállalnának benne!
Bővebben
2022. november 25.
Templomunk liturgikus rendje
Adventben, hétfőtől péntekig, reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali szentmisék, mely után reggelire hívjuk a diákokat.
Bővebben
2022. november 25.
Olvasmány
„Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk.” (Zsolt 121)
Bővebben