Virágvasárnap

2024. március 22.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK

2024. március 24.

- Hálás szeretettel köszönöm, hogy az idei városi nagyböjti lelkigyakorlatunkon plébániánkról is nagyon sokan részt vettek!

- Ma, 15 órakor a Kórus Spontánusz tavaszi hangversenye lesz templomunkban. Részletek a plakáton olvashatók.

- Ma, 17 órakor imaórát tartunk a békéért. Kapcsolódjunk bele minél többen a közös imádságba, mert elengedhetetlen, hogy mielőbb béke legyen a népek és nemzetek között!

- A mai nappal megkezdődik a nagyhét, Urunk szenvedésének, halálának és dicsőséges feltámadásának ünneplése. Szeretettel hívom a kedves Híveket, ünnepeljük közösen Pápai Lajos püspök atyával hitünk nagy misztériumait a nagyhéten és Húsvét ünnepén! A nagyheti szertartások rendje olvasható a hirdetőtáblán, honlapunkon és facebook oldalunkon is. A ministránsaink szolgálatát szeretettel kérem a nagyhét és Húsvét ünnepe során!

- Teljes búcsút nyerhet az a hívő: aki nagycsütörtökön, az ünnepi szentmise után a tabernákulumba tett Oltáriszentség előtt áhítattal elimádkozza a Tantum ergo-t (Hozsanna 318), aki áhítattal részt vesz nagypénteken a liturgián és a kereszt imádásában; elvégzi a keresztutat, vagy amikor a Szentatya végzi a keresztutat, televízión vagy rádión (világhálón) keresztül lélekben áhítattal csatlakozik hozzá, továbbá, aki húsvét vigíliáján vagy keresztelésének évfordulóján megújítja keresztségi ígéreteit, aki a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja, akkor is, ha fizikailag nincs jelen, de a szertartást televízión vagy rádión (világhálón) keresztül áhítattal követi.

- A húsvéti ételek megáldását nagyszombaton, a vigília szertartást követően végezzük.

- Plébániánk irodája nagycsütörtöktől húsvét hétfőig (március 28-április 1.) zárva tart.

- A Nepomuki Szent János kápolnában (Villa sor 32.) a nyári időszámítás alatt szerdánként, 17:30 órakor rózsafüzér és 18 órakor szentmise kezdődik. Az első szentmise április 3-án lesz.

- A Hetény teremben szentmisék előjegyeztethetők a II. félévére és befizethető az egyházközségi hozzájárulás.Vissza...

2024. július 12.
Évközi 15. vasárnap
Kedden (július 16.), 18 órakor Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén búcsúi szentmise lesz a sopronbánfalvai hegyi templomban. Ezen a napon teljes búcsú nyerhető a szokott feltételekkel. Szeretettel várnak mindenkit!
Bővebben
2024. július 12.
Templomunk liturgikus rendje
Hétfőn templomunkban nem lesz szentmise.
Bővebben
2024. július 12.
Olvasmány
„Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, és üdvösségünket add meg nékünk!” (Zsolt 84)
Bővebben