Évközi 24. vasárnap

2023. szeptember 15.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK

2023. szeptember 17.

- Köszönetemet fejezem ki Hacsi Lászlóné, Margit néninek, aki a szomszédos Pedagógus Otthon lakója, hogy saját felajánlásból gömöri csomós hímzéssel oltárterítőt adományozott templomunk részére. Isten fizesse meg nagylelkű felajánlását és áldozatos munkáját!

- Ma a Nepomuki Szent János kápolna felszentelési évfordulója van (kis búcsú). Ma, 17 órakor szentségimádás keretében imádkozunk a békéért. Szeretettel hívom a kedves híveket a közös engesztelésre a Nepomuki Szent János kápolnába!

- Dr. Pápai Lajos püspök atya az idei évben ünnepli pappá szentelése 60., gyémántjubileumát. Jövő szombaton 18 órakor és jövő vasárnap 11 órakor Lajos püspök atya gyémántmisét mutat be templomunkban. Szeretettel hívom és várom a kedves testvéreket; adjunk közösen hálát papsága ajándékáért, valamint azért, hogy egyházmegyénket 25 éven keresztül vezette, mint apostolutód!

- Szíves tájékoztatásként jelzem, hogy plébániánk az idei évben is indult „Virágos Sopronért Környezetszépítő verseny”-en, ahol az intézmény kategóriában – ahogy két éve – ismét I. helyezést értünk el. Sokan jelezték az elmúlt évek során, hogy öröm bejönni a templomkertbe, mert a látvány magával ragadó. Hálásan köszönöm kertünk gondozóinak (Ignácz Miklósné Zsuzsának és Seregély Olivérnek) az áldozatos, a valóban látványos és szép eredményeket felmutató munkájukat!

- Templomunk Julianeum Énekkara a nyári pihenés után megkezdte felkészülését az idei liturgikus ünnepeinkre. A kórus vezetője és tagjai szeretettel hívják és várják maguk közé mindazokat, akik szívesen énekelnek, csatlakoznának hozzájuk, örömmel belekapcsolódnának a liturgikus éneklésbe! Magam is bátorítok minden jó hangút és énekelni szeretőt, hogy csatlakozzon templomunk énekkarához, a jó hangulatú próbákhoz és liturgikus szolgálatokhoz! A próbák csütörtökön, 19 órakor kezdődnek a Plébánia Hetény teremében. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

- A Hetény teremben befizethető az egyházközségi hozzájárulás.Vissza...

2023. szeptember 29.
Évközi 26. vasárnap
Elsőpéntek lesz, az időseket és betegeket felkeresem otthonukban. Csütörtökön és pénteken, 17 órától szentgyónási lehetőség lesz. A péntek esti szentmise előtt, 17 órától imaóra lesz a Rózsafüzér Társulat vezetésével.
Bővebben
2023. szeptember 29.
Templomunk liturgikus rendje
Október a rózsafüzér hónapja. Minden hétköznapi, ill. a szombat esti szentmise előtt fél órával kezdődik a rózsafüzér templomunkban. Kapcsolódjunk bele minél többen a közös imádságba!
Bővebben
2023. szeptember 29.
Olvasmány
„Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról.” (Zsolt 24)
Bővebben