Olvasmány

2023. június 2.

2023.06.04.:

OLVASMÁNY (Kiv 34, 4b-6. 8-9)

Mózes, miután elpusztította az aranyborjút és kiengesztelte az Urat, másnap korán reggel elindult a Sínai-hegyre, és vitte magával a két kőtáblát, ahogy az Úr megparancsolta. Az Úr leereszkedett felhőben, ő pedig eléje járult és segítségül hívta az Úr nevét. Az Úr elvonult Mózes előtt, és ezt mondta: „Az Úr, az Úr, irgalmas és könyörülő Isten, hosszan tűrő, kegyelemben és hűségben gazdag.” Mózes sietve a földig hajolt, leborult, és így szólt: „Ha kegyelmet találtam a szemedben, Uram, akkor a mi Urunk vonuljon velünk. Bár kemény nyakú nép ez, mégis bocsásd meg bűneinket, és fogadj el minket örökségedül.”Vissza...

2023. szeptember 29.
Évközi 26. vasárnap
Elsőpéntek lesz, az időseket és betegeket felkeresem otthonukban. Csütörtökön és pénteken, 17 órától szentgyónási lehetőség lesz. A péntek esti szentmise előtt, 17 órától imaóra lesz a Rózsafüzér Társulat vezetésével.
Bővebben
2023. szeptember 29.
Templomunk liturgikus rendje
Október a rózsafüzér hónapja. Minden hétköznapi, ill. a szombat esti szentmise előtt fél órával kezdődik a rózsafüzér templomunkban. Kapcsolódjunk bele minél többen a közös imádságba!
Bővebben
2023. szeptember 29.
Olvasmány
„Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról.” (Zsolt 24)
Bővebben