Évközi 7. vasárnap

2023. február 17.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK

2023. február 19.

- A héten, hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt bűnbánati időszaka, amikor Urunk, Jézus Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk és egyúttal feltámadásának ünnepére készülünk a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés, az irgalmasság cselekedetének gyakorlása és a lemondás révén. A böjti fegyelemről részletesebb írást a faliújságon és a Harangszóban olvashatunk. Hamvazószerdán, az esti szentmisében és a hétvégi szentmisékben hamvazás lesz.

- Hamvazószerda szigorú böjti nap. Ez azt jelenti, hogy a betöltött 14. életévtől kötelező a hústilalom, és ezen felül a 18-tól 60 éves korig háromszor szabad étkezni és csak egyszer jóllakni. A böjti fegyelem része, hogy nagyböjt péntekjein nem csak ajánlott, hanem kötelező a hústilalom.

- A nagyböjti péntekeken 17:30 órakor plébániánk közösségeinek vezetésével keresztutat járunk. A részletes beosztást a hirdetőtáblán olvashatjuk. Nagyböjtben minden szentmise előtt szentgyónási lehetőséget biztosítok.

- Pénteken a szentmisét plébániánk elhunytjaiért ajánljuk fel. A szentmise után megemlékezést tartunk az altemplomban.

- Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (február 25.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!

- Jövő hétvégén gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára.

- Templomunk felszentelése 2015. március 1-jén volt. A konszekráció évfordulója főünnep plébániánk közössége és a búcsúünnepünkön résztvevők számára. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik. Aznap teljes búcsú nyerhető templomunkban.

- A Hetény teremben szentmisék előjegyeztethetők, befizethető az egyházközségi hozzájárulás és az újság előfizetések is rendezhetők.Vissza...

2023. március 31.
Urunk szenvedésének vasárnapja – Virágvasárnap
A nagyheti szertartások előtt is lesz gyóntatás.
Bővebben
2023. március 31.
Templomunk liturgikus rendje
Szeretettel hívom a kedves Híveket, ünnepeljük közösen dr. Pápai Lajos püspök atyával hitünk nagy misztériumait a nagyhéten és Húsvét ünnepén!
Bővebben
2023. március 31.
Olvasmány
„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” (Zsolt 21)
Bővebben