Évközi XXXI. vasárnap

2022. október 28.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK

2022. október 30.

- A missziók javára tartott gyűjtésben 107.350 Ft. adomány gyűlt össze. Köszönjük!

- Kedden (november 1.) Mindenszentek parancsolt főünnepe lesz. 18 órakor kezdődik a szentmise (alapítványi) †dr. Hetény János atya (9. évf.) lelki üdvéért.

- Szerdán (november 2.), halottak napján 18 órakor lesz szentmisénk. A szentmise után elimádkozzuk a halottakért végzett ájtatosságot.

- Mindenszentek ünnepére és halottak napjára készülve: Csak a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért (ez mind a nyolc napon elnyerhető), továbbá az, aki Halottak napján, november 2-án, vagy a megelőző és azt követő vasárnapon (október 30. és november 6.) vagy Mindenszentek napján templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik. Éljünk ezzel a lehetőséggel!

- A téli időszámítás alatt itt, a plébániatemplomban lesznek a szerdai szentmisék is.

- Elsőpéntek lesz, az időseket és betegeket felkeresem otthonukban. Csütörtökön és pénteken, 17 órától szentgyónási lehetőség lesz. A péntek esti szentmise előtt, 17 órától imaóra lesz a Rózsafüzér Társulat vezetésével. A felnőtt bibliaórát a szentmise után tartjuk a Hetény teremben. Témánk: a Jelenések könyve.

- A Jézus Szíve Társulat tagjait külön szeretettel hívom elsőpéntekre, hogy közösen imádkozzunk a világ békéjéért! Akik szeretnének csatlakozni plébániánk Jézus Szíve Társulatához, azokat kérem, hogy szíveskedjenek feliratkozni a sekrestyében! A tagságra jelentkezők vállalják, hogy minden elsőpénteken részt vesznek a szentmisén, szentáldozáshoz járulnak és elimádkozzák a békéért a szentmise előtt a Jézus Szíve litániát.

- Hétfőn és kedden (október 31 - november 1.) plébániánk irodája zárva tart.

- A Hetény teremben befizethető az egyházközségi hozzájárulás.Vissza...

2024. április 12.
Húsvét 3. vasárnapja
Ebben az évben három csoportban (április 21., május 12. és 26.) lesznek elsőáldozások templomunkban. Mindhárom vasárnapon az elsőáldozási szentmise 11 órakor kezdődik.
Bővebben
2024. április 12.
Templomunk liturgikus rendje
Szerdán a Nepomuki Szent János kápolnában (Villa sor 32.) lesz a szentmisénk.
Bővebben
2024. április 12.
Olvasmány
„Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét!” (Zsolt 4)
Bővebben