Évközi XXXI. vasárnap

2022. október 28.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK

2022. október 30.

- A missziók javára tartott gyűjtésben 107.350 Ft. adomány gyűlt össze. Köszönjük!

- Kedden (november 1.) Mindenszentek parancsolt főünnepe lesz. 18 órakor kezdődik a szentmise (alapítványi) †dr. Hetény János atya (9. évf.) lelki üdvéért.

- Szerdán (november 2.), halottak napján 18 órakor lesz szentmisénk. A szentmise után elimádkozzuk a halottakért végzett ájtatosságot.

- Mindenszentek ünnepére és halottak napjára készülve: Csak a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért (ez mind a nyolc napon elnyerhető), továbbá az, aki Halottak napján, november 2-án, vagy a megelőző és azt követő vasárnapon (október 30. és november 6.) vagy Mindenszentek napján templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik. Éljünk ezzel a lehetőséggel!

- A téli időszámítás alatt itt, a plébániatemplomban lesznek a szerdai szentmisék is.

- Elsőpéntek lesz, az időseket és betegeket felkeresem otthonukban. Csütörtökön és pénteken, 17 órától szentgyónási lehetőség lesz. A péntek esti szentmise előtt, 17 órától imaóra lesz a Rózsafüzér Társulat vezetésével. A felnőtt bibliaórát a szentmise után tartjuk a Hetény teremben. Témánk: a Jelenések könyve.

- A Jézus Szíve Társulat tagjait külön szeretettel hívom elsőpéntekre, hogy közösen imádkozzunk a világ békéjéért! Akik szeretnének csatlakozni plébániánk Jézus Szíve Társulatához, azokat kérem, hogy szíveskedjenek feliratkozni a sekrestyében! A tagságra jelentkezők vállalják, hogy minden elsőpénteken részt vesznek a szentmisén, szentáldozáshoz járulnak és elimádkozzák a békéért a szentmise előtt a Jézus Szíve litániát.

- Hétfőn és kedden (október 31 - november 1.) plébániánk irodája zárva tart.

- A Hetény teremben befizethető az egyházközségi hozzájárulás.Vissza...

2023. február 3.
Évközi 5. vasárnap
Szombaton (febr. 11.) a Betegek világnapja. Az esti szentmisében kiszolgáltatom a betegek kenetét. Aki szeretné felvenni, kérem, jelentkezzen a sekrestyében még a mai napon (febr. 5-ig)!
Bővebben
2023. február 3.
Templomunk liturgikus rendje
A szent kenet felvétele előtt csütörtökön, pénteken és szombaton (febr. 9-11.), 17 órától szentgyónási lehetőség lesz.
Bővebben
2023. február 3.
Olvasmány
„Az igaz ember világít, mint fény a sötétségben.” (Zsolt 111)
Bővebben