Évközi XXX. vasárnap - a Missziók vasárnapja

2022. október 21.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK

2022. október 23.

- Ezen a hétvégén a missziók javára gyűjtünk.

- Októberben lehetőség szerint kapcsolódjunk bele a közös rózsafüzér imádságba!

- A Nepomuki Szent János kápolnában szerdán (október 26.) lesz az utolsó szentmise az idei évben. A téli időszámítás alatt itt, a templomban lesznek a szerdai szentmisék is.

- Pénteken a szentmisét plébániánk elhunytjaiért ajánljuk fel. A szentmise után megemlékezést tartunk az altemplomban.

- Jövő szombaton (október 29.) az Apor Vilmos liturgikus kör folytatódik a Hetény teremben. Témánk: a szentmise liturgiája. Szeretettel várom az érdeklődőket!

- Kedves Testvérek, egy mindannyiunk számára örömteli hírről szeretnék beszámolni. A Katolikus Karitász vezetősége 2012-ben alapította meg a Caritas Hungarica-Díjat. A díj célja biztosítani a karitász önkénteseket arról, hogy az Egyház értékeli a rászorulóknak nyújtott karitatív munkájukat. Ennek jeléül külön kitüntetéssel jutalmazza azokat az önkénteseket, akik ezen a téren Krisztus szeretetéről példaértékűen tettek tanúságot szolgálatukban. A díjra minden évben egyházmegyénként legfeljebb három plébániai önkéntes karitászmunkatársat javasolhatnak az illetékesek. Az elismerést azok a plébániai önkéntes karitászmunkatársak kapják, akik a legtöbbet tettek karitatív tevékenységben a rászorulókért, az idősek, a betegek, a családok, a gyermekek, a társadalom peremére sodródottak támogatásáért. Az idei évben, a Győri Egyházmegye önkéntes karitászmunkatársai közül ketten részesültek a Caritas Hungarica díjban, dr. Borbély Margit győri gyógyszerész és plébániánk karitász csoportjának vezetője, Ignácz Miklósné Zsuzsa, aki egy évtizede munkálkodik karitász önkéntesként. A Caritas Hungarica-Díj átadása a múlt szombaton, október 15-én volt, Budapesten, a Magyar szentek templomában. A díjat Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök úr adta át a kitüntetetteknek, közöttük Ignácz Miklósné Zsuzsának is, melyhez plébániánk minden tagja nevében szívből gratulálok! Isten gazdag áldása kísérje továbbra is karitász csoportunk működését!

- Csak a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért (ez mind a nyolc napon elnyerhető), továbbá az, aki Halottak napján, november 2-án, vagy a megelőző és azt követő vasárnapon (október 30. és november 6.) vagy Mindenszentek napján templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik. Éljünk ezzel a lehetőséggel!

- A Hetény teremben befizethető az egyházközségi hozzájárulás.Vissza...

2023. február 3.
Évközi 5. vasárnap
Szombaton (febr. 11.) a Betegek világnapja. Az esti szentmisében kiszolgáltatom a betegek kenetét. Aki szeretné felvenni, kérem, jelentkezzen a sekrestyében még a mai napon (febr. 5-ig)!
Bővebben
2023. február 3.
Templomunk liturgikus rendje
A szent kenet felvétele előtt csütörtökön, pénteken és szombaton (febr. 9-11.), 17 órától szentgyónási lehetőség lesz.
Bővebben
2023. február 3.
Olvasmány
„Az igaz ember világít, mint fény a sötétségben.” (Zsolt 111)
Bővebben