Olvasmány

2022. augusztus 12.

2022.08.14.:

OLVASMÁNY (Jer 38, 4-6. 8-10)

Amikor Jeremiás próféta megjövendölte Jeruzsálem pusztulását, a vezető emberek így szóltak a királyhoz: „Ölesd meg, kérünk, ezt az embert, mert szántszándékkal megbénítja a városban maradt harcosok kezét, sőt, az egész nép kezét is, ha ilyesmit beszél nekik. Ez az ember ugyanis a népnek nem a javát keresi, hanem inkább a romlását.” Cidkija király így válaszolt: „Hiszen a kezetekben van: a király semmit sem tehet ellenetek.” Erre megfogták Jeremiást, és Malkija királyfi ciszternájába vetették, amely az őrség udvarán van. Kötélen engedték le a verembe, amelyben nem volt víz, csak sár, és így Jeremiás belesüppedt a sárba. Akkor Ebed-Melech, a királyi palota egyik udvari tisztje kijött a palotából, és így szólt a királyhoz: „Uram, királyom! Ezek az emberek igen gonosz dolgot vittek végbe Jeremiás próféta ellen, amikor a ciszternába dobták, hogy ott éhen haljon, hiszen úgysincs kenyér a városban.” Erre a király ezt a parancsot adta szerecsen rabszolgájának (a kusita Ebed-Melechnek): „Végy magad mellé harminc embert, és húzd ki Jeremiás prófétát a ciszternából, mielőtt meghalna.”Vissza...

2023. június 2.
Szentháromság vasárnapja
Csütörtökön, 18 órakor templomunk énekkara, a Julianeum Kórus évadzáró szentmiséje lesz itt, a templomban.
Bővebben
2023. június 2.
Templomunk liturgikus rendje
Jövő vasárnap (június 11.) lesz Úrnapja. Mivel Harkán is lesz körmenet, ezért nálunk Úrnapján, jövő vasárnap csak egy szentmise lesz templomunkban: 11 órakor!
Bővebben
2023. június 2.
Olvasmány
„Dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké.” (Dán 3)
Bővebben