Húsvét 3. vasárnapja

2022. április 29.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK

2022. május 1.

- Május a Szűzanyának szentelt hónap. A mai naptól (vasárnap) a májusi litániát imádkozzuk a szentmisék előtt ¼-ed órával.

- Ma 18 órakor a Lőveri Esték programsorozatunk keretében zenés-irodalmi estet tartunk a Hetény teremben „Május köszöntő” címmel. Az előadásban elhangzik Illyés Gyula – Bartók és József Attila – Elégia című verse. Hangszereken közreműködnek: Bábinszki Gergely, Erényi Márton, Horváth Ábel és Török Adél. Az est megrendezésével az anyai hivatás előtt kifejezni kívánjuk tiszteletünket és megbecsülésünket. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

- Elsőpéntek lesz, az időseket és betegeket felkeresem otthonukban. Csütörtökön és pénteken, 17 órától szentgyónási lehetőség lesz. A péntek esti szentmise előtt, 17 órától imaóra lesz a Rózsafüzér Társulat vezetésével. A felnőtt bibliaórát a szentmise után tartjuk a Hetény teremben.

- Bérmálkozóinkat felkészítő oktatásra hívom jövő szombaton (május 7.), 9 órára, a Hetény terembe!

- Jövő vasárnap (május 8.) 18 órakor, a korábban betegség miatt elmaradt „Bach mindenkinek” című barokk hangverseny lesz templomunkban. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

- Jövő vasárnap Jó Pásztor vasárnapja; papi hivatásokért imádkozunk és a papnevelés céljaira, a Győri Papnevelő Intézet javára gyűjtünk.

- Köszönetemet fejezem ki a húsvéti ünnepek előkészítése és lebonyolítása okán munkatársaimnak, a ministránsoknak, a kántoroknak, az énekkarnak, sekrestyésünknek, a templomunkat díszítőnek és takarítóknak, a fényképésznek és minden segítőnknek és támogatónknak. És egyúttal megköszönöm a kedves Híveknek is, hogy készséggel meghallották és jó szívvel fogadták a hívó szót, eljöttek és együtt ünnepeltek közösségünkkel! Pápai Lajos püspök atya, Varga István nyugalmazott rektor atya és magam is nagy örömünket leltük a közös ünneplésben. Istennek dicsőség, a jelenlevőknek pedig öröm és béke forrásai lehettek a közös szertartásaink. Külön szeretném kiemelni a ministránsaink szolgálatát, akik a szünidőben készséggel és magas színvonalú szolgálatukkal vállalták a próbákon és szertartásokon való helytállást! Ministránsaink a szent háromnap alkalmával minden nap 1-1,5 órás próbákon is jelen voltak. Isten, minden javak bőséges osztogatója jutalmazza mindenki szíves készségét!

- A Hetény teremben szentmisék előjegyeztethetők és befizethető az egyházközségi hozzájárulás.Vissza...

2022. szeptember 23.
Évközi XXVI. vasárnap
Pénteken a szentmisét plébániánk elhunytjaiért ajánljuk fel. A szentmise után megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2022. szeptember 23.
Templomunk liturgikus rendje
Csütörtökön (szeptember 29.), a 18 órakor kezdődő szentmise keretében lesz a Szent Mihály templom búcsúja, ezért csütörtökön, templomunkban nem lesz szentmise.
Bővebben
2022. szeptember 23.
Olvasmány
„Áldjad, lelkem, az Urat, dicsőítsed az Istent.” (Zsolt 145)
Bővebben