Virágvasárnap

2022. április 8.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK

2022. április 10.

- A Szentföldi kegyhelyeket támogató gyűjtés alkalmával a kedves Hívek 71.525 Ft-ot adakoztak. Hálásan köszönjük a felajánlásaikat!

- Szeretettel hívom a kedves Híveket, ünnepeljük közösen dr. Pápai Lajos püspök atyával hitünk nagy misztériumait a nagyhéten és Húsvét ünnepén! A nagyheti szertartások rendje olvasható a hirdetőtáblán és honlapunkon is. A ministránsok szolgálatát kérem a nagyhét és Húsvét ünnepe során!

- Teljes búcsút nyerhet az a hívő: aki nagycsütörtökön, az ünnepi szentmise után a tabernákulumba tett Oltáriszentség előtt áhítattal elimádkozza a Tantum ergo-t (Ho. 318), aki áhítattal részt vesz nagypénteken a liturgián és a kereszt imádásában; elvégzi a keresztutat, vagy amikor a Szentatya végzi a keresztutat, televízión vagy rádión (világhálón) keresztül lélekben áhítattal csatlakozik hozzá, továbbá, aki húsvét vigíliáján vagy keresztelésének évfordulóján bármely jóváhagyott formulával megújítja keresztségi ígéreteit, aki a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja, akkor is, ha fizikailag nincs jelen, de a szertartást televízión vagy rádión (világhálón) keresztül áhítattal követi.

- A húsvéti ételek megáldását nagyszombaton, a vigília szertartás után végezzük.

- Április 23-án (szombat) a Szent Korona Kórus egyházzenei áhítatot tart templomunkban O filii et filiae!, az ismert húsvéti ének öröm felkiáltásának első sorával, „Ó, ifjak, lányok, gyermekek!” címmel. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

- A soproni Munkácsy teremben megtekinthető az „Isten és a világ” című kiállítás, melynek e hétre szóló aktuális programjai a hirdetőtáblán olvashatók.

- Plébániánk irodája nagycsütörtöktől húsvét keddig (április 14-19.) zárva tart.

- A Hetény teremben szentmisék előjegyeztethetők és befizethető az egyházközségi hozzájárulás.Vissza...

2022. május 13.
Húsvét 5. vasárnapja
Holnap, hétfőn (május 16.) a Villa sori Nepomuki Szt. János kápolna búcsúünnepe elmarad, villám kár miatt. Ezen a napon itt, a templomban 7 órakor lesz szentmise.
Bővebben
2022. május 13.
Templomunk liturgikus rendje
A nyári szünidő előtt, az idei tanév utolsó mocorgok szentmiséje jövő szombaton (május 21.) lesz.
Bővebben
2022. május 13.
Olvasmány
„Istenem és királyom, magasztallak téged, szent nevedet áldom örökkön-örökké.” (Zsolt 144)
Bővebben