Virágvasárnap

2022. április 8.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK

2022. április 10.

- A Szentföldi kegyhelyeket támogató gyűjtés alkalmával a kedves Hívek 71.525 Ft-ot adakoztak. Hálásan köszönjük a felajánlásaikat!

- Szeretettel hívom a kedves Híveket, ünnepeljük közösen dr. Pápai Lajos püspök atyával hitünk nagy misztériumait a nagyhéten és Húsvét ünnepén! A nagyheti szertartások rendje olvasható a hirdetőtáblán és honlapunkon is. A ministránsok szolgálatát kérem a nagyhét és Húsvét ünnepe során!

- Teljes búcsút nyerhet az a hívő: aki nagycsütörtökön, az ünnepi szentmise után a tabernákulumba tett Oltáriszentség előtt áhítattal elimádkozza a Tantum ergo-t (Ho. 318), aki áhítattal részt vesz nagypénteken a liturgián és a kereszt imádásában; elvégzi a keresztutat, vagy amikor a Szentatya végzi a keresztutat, televízión vagy rádión (világhálón) keresztül lélekben áhítattal csatlakozik hozzá, továbbá, aki húsvét vigíliáján vagy keresztelésének évfordulóján bármely jóváhagyott formulával megújítja keresztségi ígéreteit, aki a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja, akkor is, ha fizikailag nincs jelen, de a szertartást televízión vagy rádión (világhálón) keresztül áhítattal követi.

- A húsvéti ételek megáldását nagyszombaton, a vigília szertartás után végezzük.

- Április 23-án (szombat) a Szent Korona Kórus egyházzenei áhítatot tart templomunkban O filii et filiae!, az ismert húsvéti ének öröm felkiáltásának első sorával, „Ó, ifjak, lányok, gyermekek!” címmel. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

- A soproni Munkácsy teremben megtekinthető az „Isten és a világ” című kiállítás, melynek e hétre szóló aktuális programjai a hirdetőtáblán olvashatók.

- Plébániánk irodája nagycsütörtöktől húsvét keddig (április 14-19.) zárva tart.

- A Hetény teremben szentmisék előjegyeztethetők és befizethető az egyházközségi hozzájárulás.Vissza...

2022. szeptember 23.
Évközi XXVI. vasárnap
Pénteken a szentmisét plébániánk elhunytjaiért ajánljuk fel. A szentmise után megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2022. szeptember 23.
Templomunk liturgikus rendje
Csütörtökön (szeptember 29.), a 18 órakor kezdődő szentmise keretében lesz a Szent Mihály templom búcsúja, ezért csütörtökön, templomunkban nem lesz szentmise.
Bővebben
2022. szeptember 23.
Olvasmány
„Áldjad, lelkem, az Urat, dicsőítsed az Istent.” (Zsolt 145)
Bővebben