Nagyböjt 5. vasárnapja

2022. április 1.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK

2022. április 3.

- A mai szentmisében, a perselyadományunkkal a Szentföldi kegyhelyeket támogattuk.

- Hétfőn, kedden és szerdán (április 4-6.) közös városi nagyböjti lelkigyakorlat kezdődik a Szent Imre templomban dr. Sztankó Attila Gödöllő-Máriabesnyői plébános vezetésével. Mindhárom napon 16:30 órától gyóntatás, 18 órakor szentmise lesz. Ezeken a napokon templomunkban nem lesz szentmise.

- Pénteken (április 8.) 19 órakor városi keresztút kezdődik a Szent Mihály templom kertjében.

- Jövő hétvégén, Virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét. A szombat 18 órai és a vasárnap 11 órai szentmiséket barkaszenteléssel kezdjük.

- Ismét örömmel tájékoztatom a kedves Híveket, hogy dr. Pápai Lajos püspök atya idén is velünk tölti a húsvéti ünnepeket.

- Nagyböjt folyamán a szentmisék előtt szentgyónási lehetőséget biztosítok.

- A soproni Munkácsy teremben megtekinthető az „Isten és a világ” című kiállítás, melynek aktuális programjai a hirdetőtáblán olvashatók.

- Az élelmiszergyűjtésünk alkalmával 290 kg élelmiszer és 287 db tisztálkodási szer gyűlt össze. Hálásan köszönjük felajánlásaikat! Karitász csoportunk húsvétig eljuttatja a rászoruló családok részére az adományokat.

- A Győri Egyházmegyei Karitász szervezete szívesen fogad jelentkezőket 4-4 órás önkéntes szolgálatra a győri vasútállomásnál működő Segítség Pontra. A feladat: információ-adás, tájékoztatás, útbaigazítás, szerény úticsomag kínálása és szükség esetén ideiglenes megpihenés nyújtása. A Segítség Ponton alap-egészségügyi, tolmácsolási, szállás-elhelyezési támogatás van. Jelentkezni és információt kérni Ignácz Miklósné Zsuzsannánál, Plébániánk Karitász csoportjának vezetőjénél lehet. Elérhetősége a Harangszóban olvasható: Tel.: +36/20/484-56-66

- A Hetény teremben szentmisék előjegyeztethetők és befizethető az egyházközségi hozzájárulás.

- Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását. Éljünk szavazati jogunk gyakorlásának lehetőségével, és felelős döntéssel adjuk le szavazatainkat Hazánk jövőjének érdekében! Imádkozzunk Hazánkért, népünkért és vezetőinkért!

 Vissza...

2022. május 13.
Húsvét 5. vasárnapja
Holnap, hétfőn (május 16.) a Villa sori Nepomuki Szt. János kápolna búcsúünnepe elmarad, villám kár miatt. Ezen a napon itt, a templomban 7 órakor lesz szentmise.
Bővebben
2022. május 13.
Templomunk liturgikus rendje
A nyári szünidő előtt, az idei tanév utolsó mocorgok szentmiséje jövő szombaton (május 21.) lesz.
Bővebben
2022. május 13.
Olvasmány
„Istenem és királyom, magasztallak téged, szent nevedet áldom örökkön-örökké.” (Zsolt 144)
Bővebben