Évközi VIII. vasárnap

2022. február 25.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK

2022. február 27.

- A mai szentmisében gyűjtést tartunk a katolikus iskolák javára.

- Kedden (március 1.) templomunk felszentelésének évfordulója (2015. március 1.) lesz. Az ünnep előestéjén, holnap, hétfőn (február 28.) és a búcsú napján, kedden (március 1.) is 17:00 órakor rózsafüzér kezdődik, majd 17:30 órakor a templomszentelés zsolozsmáját imádkozzuk. Az ünnepi szentmise mindkét napon 18:00 órakor kezdődik. Mindkét napon teljes búcsú nyerhető templomunkban a szokott feltételekkel.

- A héten, hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt bűnbánati időszaka, amikor Urunk, Jézus Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk és egyúttal feltámadásának ünnepére készülünk a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés, az irgalmasság cselekedetének gyakorlása és a lemondás révén. A böjti fegyelemről részletesebb írást a faliújságon és a Harangszóban olvashatunk. Hamvazószerdán, az esti szentmisében hamvazás lesz.

- Hamvazószerda szigorú böjti nap. Ez azt jelenti, hogy a betöltött 14. életévtől kötelező a hústilalom, és ezen felül a 18-tól 60 éves korig háromszor szabad étkezni és csak egyszer jóllakni.

- A Szentatya kívánsága szerint igyekezzünk a hamvazószerdai böjtünket felajánlani a világ békéjéért! Az esti szentmise után szentségimádást tartunk a békéért. Szeretettel hívok mindenkit, jöjjünk el minél többen, és kérjük Isten irgalmát és békéjének kiárasztását az egész világra!

- A böjti fegyelem része, hogy nagyböjt péntekjein nem csak ajánlott, hanem kötelező a hústilalom.

- A nagyböjti péntekeken 17:30 órakor plébániánk közösségeinek vezetésével keresztutat járunk. A részletes beosztást a hirdetőtáblán olvashatjuk. Nagyböjtben minden szentmise előtt szentgyónási lehetőséget biztosítok.

- Elsőpéntek lesz, az időseket és betegeket felkeresem otthonukban. A felnőtteknek hirdetett bibliaórát a pénteki esti szentmise után tartjuk a Hetény teremben.

- A Hetény teremben szentmisék előjegyeztethetők és befizethető az egyházközségi hozzájárulás.Vissza...

2022. november 25.
Advent 1. vasárnapja
A pásztorjáték próbája szombaton (december 3.), 9 órakor lesz itt, a templomban. Várjuk azokat a diákokat, akik szívesen részt vállalnának benne!
Bővebben
2022. november 25.
Templomunk liturgikus rendje
Adventben, hétfőtől péntekig, reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali szentmisék, mely után reggelire hívjuk a diákokat.
Bővebben
2022. november 25.
Olvasmány
„Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk.” (Zsolt 121)
Bővebben