Évközi VII. vasárnap

2022. február 18.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK

2022. február 20.

- Pénteken a szentmisét plébániánk elhunytjaiért ajánljuk fel. A szentmise után megemlékezést tartunk az altemplomban.

- Bérmálkozóink számára felkészítést tartok február 26-án, 9 órakor a Hetény teremben.

- Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (február 26.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!

- Jövő hétvégén gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára.

- Templomunk felszentelése 2015. március 1-jén volt. A konszekráció évfordulója főünnep plébániánk közössége és a búcsúünnepünkön résztvevők számára. Az ünnep előestéjén (február 28., hétfő) és a búcsú napján (március 1., kedd) is 17:00 órakor rózsafüzér kezdődik, majd 17:30 órakor a templomszentelés zsolozsmájából az Esti dicséretet ünnepélyes formában végezzük. Az ünnepi szentmise mindkét napon 18:00 órakor kezdődik.

- A Hetény teremben szentmisék előjegyeztethetők és befizethető az egyházközségi hozzájárulás.Vissza...

2022. november 25.
Advent 1. vasárnapja
A pásztorjáték próbája szombaton (december 3.), 9 órakor lesz itt, a templomban. Várjuk azokat a diákokat, akik szívesen részt vállalnának benne!
Bővebben
2022. november 25.
Templomunk liturgikus rendje
Adventben, hétfőtől péntekig, reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali szentmisék, mely után reggelire hívjuk a diákokat.
Bővebben
2022. november 25.
Olvasmány
„Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk.” (Zsolt 121)
Bővebben