Szent Család vasárnapja

2021. december 24.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK

2021. december 26.

- A Keleti Egyházak Kongregációja köszönetét nyilvánította a Győri Egyházmegye hívei felé a 2021. március 29-i szentföldi gyűjtés, a Vatikáni Gazdasági Tanács pedig a 2021. július 13-i Péter-fillér gyűjtés alkalmával felajánlott adományokért. Egyházmegyénk hívei a szentföldi kegyhelyek támogatására 5.713.710 Ft-ot, a Péter-fillér gyűjtés alkalmával 6.361.792 Ft-ot adományoztak.

- Hálás szeretettel köszönöm a kedves Híveknek, hogy kitartóan részt vettek a hajnali szentmiséken! Örömteli és rendkívül felemelő volt számomra is a közös adventi készület. Köszönöm az asszonyoknak, az édesanyáknak, az ételeket felajánlóknak és minden segítőnknek a finom és ízletes reggelik elkészítését és feltálalását! Kívánom, hogy az Úr Jézus jutalmazza gazdagon áldásának bőségével önzetlenségüket!

- Köszönetemet fejezem ki a fenyőfa és a karácsonyfa díszek felajánlóinak, valamint a férfiaknak, akik a fenyőfa kivágásában, szállításában és a templomba történt felállításában segítséget nyújtottak! Köszönöm családcsoportunknak és családtagjaiknak, hogy az elmúlt években megszokott igényességgel végezték fenyőfánk feldíszítését!

- Csütörtökön a szentmisét plébániánk elhunytjaiért ajánljuk fel. A szentmise után rövid megemlékezést tartunk az altemplomban.

- Pénteken (december 31.), 18 órakor kezdődik a hálaadó szentmisénk.

- Január 1-jén Szűz Mária, Isten Anyja parancsolt főünnepe lesz. Templomunkban 10 (!) és 18 (!) órakor lesznek szentmisék.

- December 27-én (hétfő) 18 órára szeretettel hívom és várom a Plébániai Tanácsadó Testület aktív-, tiszteletbeli- és póttagjait gyűlésre a Hetény terembe.

- A mocorgók szentmiséje január 8-án lesz legközelebb.

- A háziáldásra készíttetett matricák megáldását január 6-án, Vízkereszt napján végezzük itt, a templomban. A matricák 200 Ft-os áron vásárolhatók meg.

- Plébániánk irodája január 5-ig zárva tart.

- A sekrestyében Karitász falinaptár kapható, a Hetény teremben befizethető az egyházközségi hozzájárulás, és szentmisék is előjegyeztethetők a jövő évre, valamint a jövő évi újság előfizetések is rendezhetők.

- Szent Család ünnepe van ma. A szentmise végén a családok megáldását végezzük.Vissza...

2022. november 25.
Advent 1. vasárnapja
A pásztorjáték próbája szombaton (december 3.), 9 órakor lesz itt, a templomban. Várjuk azokat a diákokat, akik szívesen részt vállalnának benne!
Bővebben
2022. november 25.
Templomunk liturgikus rendje
Adventben, hétfőtől péntekig, reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali szentmisék, mely után reggelire hívjuk a diákokat.
Bővebben
2022. november 25.
Olvasmány
„Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk.” (Zsolt 121)
Bővebben