Advent 4. vasárnapja

2021. december 17.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK

2021. december 19.

- A múlt hétvégi gyűjtésünk alkalmával a kedves Hívek 324.850 Ft-ot és €120 adakoztak. Hálásan köszönjük felajánlásukat, amellyel templomunkat támogatták!

- A héten még csütörtökig tartanak a hajnali szentmisék.

- Hétfőn este 6 órától 7 óráig gyóntatás lesz templomunkban. Akik még szeretnék elvégezni karácsonyi szentgyónásukat, kérem, éljenek a felkínált lehetőséggel!

- Az ünnepi miserend a hirdetőtáblán és a Harangszóban is olvasható.

- Rákász Gergely koncertorgonista „Beteljesült ünnep” címmel karácsonyi koncertet tart templomunkban kedden (december 21.). Jegyek még vásárolhatók plébániánk irodájában. Részletek a kihelyezett plakátokon olvashatók.

- A magam és plébániai közösségünk nevében is kifejezem köszönetemet Stippinger Mihály úrnak, aki templomunk számára az idei évben felajánlotta a karácsonyfát! Isten jutalmazza áldásának bőségével a nemes gesztust!

- Jövő vasárnap a Szent Család ünnepe lesz. A családok megáldását végezzük.

- December 27-én (hétfő) 18 órára szeretettel hívom és várom a Plébániai Tanácsadó Testület aktív-, tiszteletbeli- és póttagjait gyűlésre a Hetény terembe. Kérem a tagokat, Meghívójukat vegyék át a sekrestyében!

- A szombati 16 órakor kezdődő „mocorgók miséje” január 8-án lesz legközelebb.

- A háziáldásra készíttetett matricák megáldását január 6-án, Vízkereszt napján végezzük itt, a templomban. A matricák 200 Ft-os áron vásárolhatók meg.

- Plébániánk irodája december 24-től január 5-ig zárva tart.

- A sekrestyében Karitász falinaptár kapható, a Hetény teremben befizethető az egyházközségi hozzájárulás, és szentmisék is előjegyeztethetők a jövő évre, valamint a jövő évi újság előfizetések is rendezhetők.Vissza...

2022. november 25.
Advent 1. vasárnapja
A pásztorjáték próbája szombaton (december 3.), 9 órakor lesz itt, a templomban. Várjuk azokat a diákokat, akik szívesen részt vállalnának benne!
Bővebben
2022. november 25.
Templomunk liturgikus rendje
Adventben, hétfőtől péntekig, reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali szentmisék, mely után reggelire hívjuk a diákokat.
Bővebben
2022. november 25.
Olvasmány
„Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk.” (Zsolt 121)
Bővebben