Évközi XXVII. vasárnap

2021. október 1.

2021. október 3.:

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK

- Október a rózsafüzér hónapja. Minden hétköznapi, a szombat esti és a vasárnap reggeli szentmise előtt fél órával kezdődik templomunkban a rózsafüzér. Kapcsolódjunk bele minél többen a közös imádságba!

- Csütörtökön, Rózsafüzér Királynője ünnepén, 18:30 órakor búcsúi szentmise lesz a Domonkos templomban, ezért csütörtökön templomunkban nem lesz szentmise.

- A pannonhalmi lelkinapra és zarándoklatra még hétfőig lehet jelentkezni Szita Erzsébetnél. A részleteket kinyomtatva hátul megtaláljuk.

- A Katolikus Karitász rajz- és fotópályázatot hirdetett, melynek leadási határideje: október 10. Részletek nyomtatva hátulról elvihetők.

- Minden szentmisében, az egyetemes könyörgésekben imádkozunk a világegyházért, a helyi egyházi közösségért, a társadalmi élet vezetőiért, a betegekért, a szenvedőkért és az elhunytakért. Lehetőség van arra (bármelyik szentmisében), hogy aktuális szükségletekért is (pl. születési- vagy házasságkötési évforduló alkalmából, beteg vagy műtét előtt álló, ill. haldokló családtagjainkért) megfogalmazzuk kéréseinket. A sekrestyében minden szentmise előtt lesz lehetőség arra, hogy ezeket az imaszándékokat feljegyezzük egy erre a célra felfektetett füzetbe, és azokat előterjesszük az aznapi szentmise könyörgései között. Buzdítom a kedves Híveket, hogy bátran éljenek a közös imádság ezen lehetőségével!

- Az idei évre tervezett és elvégzett plébániai felújítások után szeretnék tovább lépni az előttünk álló egyéb feladatokban, melyekhez tisztelettel kérjük a kedves hívek anyagi támogatását! Az előttünk álló feladatok: a kóruson lévő hangszerek és eszközök védelme érdekében a kórust szeretnénk ajtóval lezárni, ill. a Panoráma úti parkoló térburkolását is szeretnénk elvégezni. A térkövet felajánlásból kaptunk. Az adományokat ezen a hétvégén, a hátul kihelyezett perselyben, ill. hivatali időben a plébánián gyűjtjük. Minden felajánlást hálásan köszönünk!

- A Hetény teremben szentmisék előjegyeztethetők és az egyházközségi hozzájárulás befizethető.

Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!Vissza...

2022. május 20.
Húsvét 6. vasárnapja
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (május 28.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben.
Bővebben
2022. május 20.
Templomunk liturgikus rendje
A nyári szünidő alatt a mocorgók szentmiséje szünetel. Mocorgóinkat és családjaikat szeretettel hívjuk a szombat esti vagy a vasárnapi szentmiséinkre!
Bővebben
2022. május 20.
Olvasmány
„Magasztaljanak, Isten, a népek, minden nemzet áldjon téged.” (Zsolt 66)
Bővebben