Évközi XXVII. vasárnap

2021. október 1.

2021. október 3.:

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK

- Október a rózsafüzér hónapja. Minden hétköznapi, a szombat esti és a vasárnap reggeli szentmise előtt fél órával kezdődik templomunkban a rózsafüzér. Kapcsolódjunk bele minél többen a közös imádságba!

- Csütörtökön, Rózsafüzér Királynője ünnepén, 18:30 órakor búcsúi szentmise lesz a Domonkos templomban, ezért csütörtökön templomunkban nem lesz szentmise.

- A pannonhalmi lelkinapra és zarándoklatra még hétfőig lehet jelentkezni Szita Erzsébetnél. A részleteket kinyomtatva hátul megtaláljuk.

- A Katolikus Karitász rajz- és fotópályázatot hirdetett, melynek leadási határideje: október 10. Részletek nyomtatva hátulról elvihetők.

- Minden szentmisében, az egyetemes könyörgésekben imádkozunk a világegyházért, a helyi egyházi közösségért, a társadalmi élet vezetőiért, a betegekért, a szenvedőkért és az elhunytakért. Lehetőség van arra (bármelyik szentmisében), hogy aktuális szükségletekért is (pl. születési- vagy házasságkötési évforduló alkalmából, beteg vagy műtét előtt álló, ill. haldokló családtagjainkért) megfogalmazzuk kéréseinket. A sekrestyében minden szentmise előtt lesz lehetőség arra, hogy ezeket az imaszándékokat feljegyezzük egy erre a célra felfektetett füzetbe, és azokat előterjesszük az aznapi szentmise könyörgései között. Buzdítom a kedves Híveket, hogy bátran éljenek a közös imádság ezen lehetőségével!

- Az idei évre tervezett és elvégzett plébániai felújítások után szeretnék tovább lépni az előttünk álló egyéb feladatokban, melyekhez tisztelettel kérjük a kedves hívek anyagi támogatását! Az előttünk álló feladatok: a kóruson lévő hangszerek és eszközök védelme érdekében a kórust szeretnénk ajtóval lezárni, ill. a Panoráma úti parkoló térburkolását is szeretnénk elvégezni. A térkövet felajánlásból kaptunk. Az adományokat ezen a hétvégén, a hátul kihelyezett perselyben, ill. hivatali időben a plébánián gyűjtjük. Minden felajánlást hálásan köszönünk!

- A Hetény teremben szentmisék előjegyeztethetők és az egyházközségi hozzájárulás befizethető.

Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!Vissza...

2022. november 25.
Advent 1. vasárnapja
A pásztorjáték próbája szombaton (december 3.), 9 órakor lesz itt, a templomban. Várjuk azokat a diákokat, akik szívesen részt vállalnának benne!
Bővebben
2022. november 25.
Templomunk liturgikus rendje
Adventben, hétfőtől péntekig, reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali szentmisék, mely után reggelire hívjuk a diákokat.
Bővebben
2022. november 25.
Olvasmány
„Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk.” (Zsolt 121)
Bővebben