Evangélium

2021. május 7.

2021.05.09.:

EVANGÉLIUM (Jn 15,9-17)

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítvá-nyainak: Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok paran-csaimat, megmaradtok szeretetemben, a-hogy én is megtartottam Atyám parancsa-it, és megmaradok az ő szeretetében. Eze-ket azért mondtam nektek, hogy az én örö-möm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti vá-lasztottatok engem, hanem én választotta-lak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmen-jetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt paran-csolom nektek, hogy szeressétek egymást!Vissza...

2022. december 2.
Advent 2. vasárnapja
Plébániánk irodája csütörtökön (december 8-án) zárva tart.
Bővebben
2022. december 2.
Templomunk liturgikus rendje
Adventben, hétköznapokon, reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali szentmiséink, mely után szeretettel hívjuk reggelire a diákokat.
Bővebben
2022. december 2.
Olvasmány
„Napjaiban az igazság virága nyíljék, és teljes béke legyen a világ végéig.” (Zsolt 71)
Bővebben