Evangélium

2021. május 7.

2021.05.09.:

EVANGÉLIUM (Jn 15,9-17)

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítvá-nyainak: Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok paran-csaimat, megmaradtok szeretetemben, a-hogy én is megtartottam Atyám parancsa-it, és megmaradok az ő szeretetében. Eze-ket azért mondtam nektek, hogy az én örö-möm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti vá-lasztottatok engem, hanem én választotta-lak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmen-jetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt paran-csolom nektek, hogy szeressétek egymást!Vissza...

2021. június 11.
Évközi XI. vasárnap
Június hónapot Jézus Szentséges Szívének szenteli az Egyház, ezért a szentmisék előtt a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
Bővebben
2021. június 11.
Templomunk liturgikus rendje
Hétfőn (június 14.) a szentmise kivételesen nem reggel, hanem 19 órakor kezdődik; a Julianeum Énekkar hálaadó szentmiséje lesz.
Bővebben
2021. június 11.
Olvasmány
„Mennyire jólesik nékem, tégedet, Uram, hálával dicsérnem.” (Zsolt 91)
Bővebben