Húsvét 2. vasárnapja

2021. április 9.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK

2021. április 11.

- Köszönetemet fejezem ki a húsvéti ünnepek előkészítése és lebonyolítása okán munkatársaimnak, a ministránsoknak, a kántoroknak, az énekeseknek, a sekrestyéseknek a templomunkat díszítőnek és takarítóknak, a fényképésznek és minden segítőnknek és támogatónknak. És egyúttal megköszönöm a kedves Híveknek is, hogy a pandémia ellenére készséggel meghallották és jó szívvel fogadták a hívó szót, eljöttek és együtt ünnepeltek közösségünkkel! Püspök atya és magam is nagy örömünket leltük a közös ünneplésben. Istennek dicsőség, minden jelenlevőnek pedig öröm és béke forrásai lehettek a közös szertartásaink. Külön szeretném kiemelni a ministránsaink szolgálatát, akik a szünidőben készséggel, fegyelmezetten és magas színvonalú szolgálatukkal vállalták a próbákon és szertartásokon való helytállást! Isten, minden javak bőséges osztogatója jutalmazza szíves készségüket!

- Ma van az Isteni Irgalmasság vasárnapja. Az Apostoli Penitenciária dekrétuma szerint teljes búcsú nyerhető ezen a napon, a szokásos feltételek mellett.Vissza...

2021. május 7.
Húsvét 6. vasárnapja
Holnap (május 10.) 18 órára elsőáldozóink szüleit tájékoztatásra hívom ide, a templomba.
Bővebben
2021. május 7.
Templomunk liturgikus rendje
Májusban, a szentmisék előtt a májusi litániát imádkozzuk.
Bővebben
2021. május 7.
Evangélium
„Az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt.” (Zsolt 97)
Bővebben