Húsvét 2. vasárnapja

2021. április 9.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK

2021. április 11.

- Köszönetemet fejezem ki a húsvéti ünnepek előkészítése és lebonyolítása okán munkatársaimnak, a ministránsoknak, a kántoroknak, az énekeseknek, a sekrestyéseknek a templomunkat díszítőnek és takarítóknak, a fényképésznek és minden segítőnknek és támogatónknak. És egyúttal megköszönöm a kedves Híveknek is, hogy a pandémia ellenére készséggel meghallották és jó szívvel fogadták a hívó szót, eljöttek és együtt ünnepeltek közösségünkkel! Püspök atya és magam is nagy örömünket leltük a közös ünneplésben. Istennek dicsőség, minden jelenlevőnek pedig öröm és béke forrásai lehettek a közös szertartásaink. Külön szeretném kiemelni a ministránsaink szolgálatát, akik a szünidőben készséggel, fegyelmezetten és magas színvonalú szolgálatukkal vállalták a próbákon és szertartásokon való helytállást! Isten, minden javak bőséges osztogatója jutalmazza szíves készségüket!

- Ma van az Isteni Irgalmasság vasárnapja. Az Apostoli Penitenciária dekrétuma szerint teljes búcsú nyerhető ezen a napon, a szokásos feltételek mellett.Vissza...

2022. november 25.
Advent 1. vasárnapja
A pásztorjáték próbája szombaton (december 3.), 9 órakor lesz itt, a templomban. Várjuk azokat a diákokat, akik szívesen részt vállalnának benne!
Bővebben
2022. november 25.
Templomunk liturgikus rendje
Adventben, hétfőtől péntekig, reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali szentmisék, mely után reggelire hívjuk a diákokat.
Bővebben
2022. november 25.
Olvasmány
„Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk.” (Zsolt 121)
Bővebben