Nagyböjt 1. vasárnapja

2021. február 19.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK
2021. február 21.

- Nagyböjt péntekjein 17.30-kor keresztutat járunk. A csoportok részletes beosztását a hirdetőtáblán olvashatjuk. Pénteken, 17 órától szentgyónási lehetőséget biztosítok.

- Pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért ajánljuk fel. A szentmise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.

- Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára lesz gyűjtés.

- Március 1-jén (hétfő) templomunk felszentelési évfordulója lesz. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik. Előtte, 17 órakor rózsafüzér lesz, 17:30 órakor ünnepi zsolozsmát imádkozunk.

- Az idei évben 9. osztályos tanulók jelentkezését várjuk bérmálkozásra. Feliratkozni itt, a sekrestyében, ill. hivatali időben a plébánián lehet.

- A Harmath Kiadó gondozásában megjelent Family családi és párkapcsolati magazin 600 Ft-os kedvezményes áron a sekrestyében megvásárolható.

- A szentmise után a könyvtárban lehetőség van szentmisék előjegyzésére és az egyházközségi hozzájárulás is befizethető.


Vissza...

2021. április 16.
Húsvét 3. vasárnapja
Jövő hétvégén a papnevelés támogatására tartunk gyűjtést.
Bővebben
2021. április 16.
Templomunk liturgikus rendje
A Villa sori Nepomuki Szt. János kápolnában (a nyári időszámítás alatt) szerdánként 18:00 órakor lesz szentmise.
Bővebben
2021. április 16.
Evangélium
„Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét!” (Zsolt 4)
Bővebben