Advent 3. vasárnapja

2020. december 11.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK
2020. december 13.

- Adventben hétköznapokon 6 órakor kezdődnek a hajnali szentmisék.

- Jövő szombaton (december 19.) az Engesztelő imacsoport végzi a negyedik adventi gyertya meggyújtását.

- Szíves tájékoztatásként jelzem, hogy a Nepomuki Szent János Kápolna tetőzetének esedékes javítását Katona Imre ácsmester úr elvégezte. Az anyag- és munkaköltség nettó 249.000 Ft. lett volna, amit Katona úr volt szíves felajánlani plébániánk részére adományként. Plébániánk nevében köszönetemet fejezem ki e nemes gesztusáért, amellyel plébániánkat és hívő közösségünket, különös tekintettel azokra, akik szeretik és szívesen látogatják a kápolnát, volt szíves anyagilag támogatni! Isten fizesse meg nagylelkűségét!

- Plébániánk Karitász csoportjának élelmiszergyűjtő akciója az idei évben is sikeresen zárult. A kedves testvérek 319 kg tartós élelmiszert adakoztak, amit Karitász csoportunk tagjai még az ünnepek előtt eljuttatnak a rászorulókhoz. Minden felajánlást és segítő szándékot hálás szívvel köszönünk! Köszönöm Karitász csoportunk tagjainak, hogy a gyűjtést és annak szétosztását lelkiismeretesen végezték! A részletes élelmiszer összesítőt a hirdetőtáblán olvashatjuk.

- Pénteken (december 18.) 17 órától addig, amíg gyónók lesznek, szombaton pedig 15:30 órától 19 óráig gyóntatás lesz templomunkban. Mindkét napon vendég gyóntató atya is lesz. Éljünk a bűnbánat lehetőségével!

- Karitász csoportunk december végéig folytatja az adomány gyűjtést.

- A szentmise után a Hetény teremben lehetőség van jövő évi naptár vásárlására, az egyházközségi hozzájárulás befizetésére, ill. szentmiséket is lehet előjegyeztetni a jövő évre.


Vissza...

2022. december 2.
Advent 2. vasárnapja
Plébániánk irodája csütörtökön (december 8-án) zárva tart.
Bővebben
2022. december 2.
Templomunk liturgikus rendje
Adventben, hétköznapokon, reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali szentmiséink, mely után szeretettel hívjuk reggelire a diákokat.
Bővebben
2022. december 2.
Olvasmány
„Napjaiban az igazság virága nyíljék, és teljes béke legyen a világ végéig.” (Zsolt 71)
Bővebben