Évközi 22. vasárnap

2020. augusztus 28.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK
2020. augusztus 30.
 
- Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik segítettek a nyárbúcsúztató családi nap szervezésében és lebonyolításában. Minden felajánlást hálás szívvel köszönünk!

- A mai naptól jövő vasárnapig plébániánk Karitász Csoportja gyűjtést tart a gyermekek beiskolázásának támogatásához. Az adományokat a hátul kihelyezett perselyben gyűjtjük. Köszönjük támogatásukat!

- A szentmise liturgikus szertartásrendjében a MKPK kezdeményezésére változás történik: megváltozik a béke rítus formája. Az eddigi „Köszöntsétek egymást a béke jelével!” felhívás helyett az „Engesztelődjetek ki szívből egymással!” felhívás hangzik el, és így a továbbiakban elmarad a kézfogás rítusa.

- A héten elsőpéntek lesz. Az időseket és a betegeket a szokott időben látogatom. Az esti szentmise előtt, 17 órától imaóra lesz a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Csütörtökön és pénteken 17 órától gyóntatás lesz.

- A felnőttek részére hirdetett Biblia óra az új tanévben is folytatódik, így pénteken, az esti szentmise után várom az érdeklődőket a Hetény terembe.

- A mocorgók szentmiséje az új tanévben szeptember 5-én, szombaton 16 órakor kezdődik.

- Szeptember 5-én, (szombaton) 17 órakor ministráns próba lesz bérmálásra.

- Bérmálkozóink részére szentgyónási lehetőséget biztosítunk pénteken 16 órakor. Jövő vasárnap (szeptember 6-án) 9 órára várom bérmálkozóinkat és a bérmaszülőket a Hetény terembe.

- Szeptember 10-én, csütörtökön, 19 órára szeretettel hívom és várom a Plébániai Tanácsadó Testület új aktív-, tiszteletbeli- és póttagjait gyűlésre a Hetény terembe. Kérem a tagokat, hogy Meghívójukat vegyék át a sekrestyében!

- Az új tanévben a Veni Sancte-t szeptember 13-án (vasárnap), a 9:30 órai szentmisében tartjuk, melyre szeretettel hívom a családokat, a pedagógusokat és hitoktatóinkat.

 
- A Szent Imre Plébánia szeretettel várja a 14 és 35 év közötti fiatalokat dicsőítő virrasztásra. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.


Vissza...

2023. szeptember 22.
Évközi 25. vasárnap
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (szeptember 30.), az esti szentmise után folytatódik a Hetény teremben.
Bővebben
2023. szeptember 22.
Templomunk liturgikus rendje
Pénteken (szeptember 29.), a 18 órakor kezdődő szentmise keretében lesz a Szent Mihály templom búcsúja, ezért pénteken nem lesz szentmise templomunkban.
Bővebben
2023. szeptember 22.
Olvasmány
„Közel az Úr azokhoz, akik oltalmát kérik.” (Zsolt 144)
Bővebben