Évközi 22. vasárnap

2020. augusztus 28.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK
2020. augusztus 30.
 
- Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik segítettek a nyárbúcsúztató családi nap szervezésében és lebonyolításában. Minden felajánlást hálás szívvel köszönünk!

- A mai naptól jövő vasárnapig plébániánk Karitász Csoportja gyűjtést tart a gyermekek beiskolázásának támogatásához. Az adományokat a hátul kihelyezett perselyben gyűjtjük. Köszönjük támogatásukat!

- A szentmise liturgikus szertartásrendjében a MKPK kezdeményezésére változás történik: megváltozik a béke rítus formája. Az eddigi „Köszöntsétek egymást a béke jelével!” felhívás helyett az „Engesztelődjetek ki szívből egymással!” felhívás hangzik el, és így a továbbiakban elmarad a kézfogás rítusa.

- A héten elsőpéntek lesz. Az időseket és a betegeket a szokott időben látogatom. Az esti szentmise előtt, 17 órától imaóra lesz a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Csütörtökön és pénteken 17 órától gyóntatás lesz.

- A felnőttek részére hirdetett Biblia óra az új tanévben is folytatódik, így pénteken, az esti szentmise után várom az érdeklődőket a Hetény terembe.

- A mocorgók szentmiséje az új tanévben szeptember 5-én, szombaton 16 órakor kezdődik.

- Szeptember 5-én, (szombaton) 17 órakor ministráns próba lesz bérmálásra.

- Bérmálkozóink részére szentgyónási lehetőséget biztosítunk pénteken 16 órakor. Jövő vasárnap (szeptember 6-án) 9 órára várom bérmálkozóinkat és a bérmaszülőket a Hetény terembe.

- Szeptember 10-én, csütörtökön, 19 órára szeretettel hívom és várom a Plébániai Tanácsadó Testület új aktív-, tiszteletbeli- és póttagjait gyűlésre a Hetény terembe. Kérem a tagokat, hogy Meghívójukat vegyék át a sekrestyében!

- Az új tanévben a Veni Sancte-t szeptember 13-án (vasárnap), a 9:30 órai szentmisében tartjuk, melyre szeretettel hívom a családokat, a pedagógusokat és hitoktatóinkat.

 
- A Szent Imre Plébánia szeretettel várja a 14 és 35 év közötti fiatalokat dicsőítő virrasztásra. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.


Vissza...

2022. december 2.
Advent 2. vasárnapja
Plébániánk irodája csütörtökön (december 8-án) zárva tart.
Bővebben
2022. december 2.
Templomunk liturgikus rendje
Adventben, hétköznapokon, reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali szentmiséink, mely után szeretettel hívjuk reggelire a diákokat.
Bővebben
2022. december 2.
Olvasmány
„Napjaiban az igazság virága nyíljék, és teljes béke legyen a világ végéig.” (Zsolt 71)
Bővebben