Évközi 17. vasárnap

2020. július 24.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK
2020. július 26.
 
- Plébániai Tanácsadó Testületünk 5 évre szóló megbízatása augusztus hónapban megszűnik. Ezért most, a szentmise után arra kérem a kedves Testvéreket, hogy a hátul kihelyezett lapokra jelöltek neveit szíveskedjenek felírni, ill. az ott segítőkkel felíratni. A jelöltek a 18. életévüket betöltöttek és a 70. életévüket még be nem töltöttek lehetnek. A lapokra előre felírtuk azon személyek neveit, akik a szabályzat szerint hivatalból tagjai a PTT-nek. Minél több személyt jelöljünk a testület tagjai közé, akikből majd két hét múlva választással kerül ki az a 12 személy, akik választott tagjai lesznek PTT-nek. A jelölő lapok jövő vasárnapig még kitölthetők.

- Pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért ajánljuk fel. A szentmise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.

- Jövő vasárnap (
augusztus 2.), 19 órakor, a Lőveri Esték keretében „Csönd és dobogás” címmel Pilinszky János emlékestet tartunk itt, a templomban Orbán Júlia és Bende Attila prezentálásával. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

- A Szent Domonkos templom búcsúja augusztus 8-án lesz. Részletek a faliújságon olvashatók.

- Szeptember 5-én 10 órakor jubiláló házaspárok szentmiséje lesz a győri Székesegyházban. Jelentkezni és adatokat megadni a plébánia irodájában lehet július 31-ig.

- Dr. Pápai Lajos püspök atya nagyböjti sorozatbeszédeit tartalmazó könyve a Hetény teremben és a sekrestyében megvásárolható.


Vissza...

2022. november 25.
Advent 1. vasárnapja
A pásztorjáték próbája szombaton (december 3.), 9 órakor lesz itt, a templomban. Várjuk azokat a diákokat, akik szívesen részt vállalnának benne!
Bővebben
2022. november 25.
Templomunk liturgikus rendje
Adventben, hétfőtől péntekig, reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali szentmisék, mely után reggelire hívjuk a diákokat.
Bővebben
2022. november 25.
Olvasmány
„Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk.” (Zsolt 121)
Bővebben