Az építkezés

A soproni Árpádházi Szent Margit plébánia új templomának építése
 
Hatalmas erőgépek, egyre mélyülő gödör jelzi az új Szent Margit templom építésének kezdetét. Május 21-én, az ünnepélyes első kapavágást követően, másnap nagy erőkkel vonult fel a STETTIN Hungária Magas - és Mélyépítőipari Kft, - hogy megkezdje az építkezést. A nem mindennapi helyszínről közel 10.000 m3 földet kell kitermelni, és 15 m szintkülönbséget kell a terv szerinti nagyon szép épület megépítésével, az altemplomtól a toronyig áthidalni. Dubics Zoltán, az építkezés művezetője, a helyszínen irányítja az építkezést, jelenleg szintezik a területet, miközben az alvállalkozók erőgépei egyenletes tempóban szállítják el a helyszínről a markolóval kitermelt földet. A földmunkákat Varga József felügyeli, az építésvezető Tóth József. Naponta megtekinti az építkezést Bognár István, az Árpádházi Szent Margit templom plébánosa is.
A nagy erőkkel folyó földmunkákról a mai napon Abdai Géza Sopron Város alpolgármestere, a lőveri kerület önkormányzati képviselője és Kuslics Balázs, stratégiai kommunikációs tanácsadó tájékozódott.

- Az építkezésről készült képeket itt tekinthetik meg -
videót pedig itt és itt (Isten kezében 706. rész)

Heti beszámólók az altemplomépítésről:

8. számú beszámoló:


"Sikerről szóló bejelentéssel élhetek, mert a héten végzett festésjavítással, revíziós ajtók elhelyezéssel az altemplom építőmesteri munkálatai befejeződtek. Az elkövetkező napokban a helyiség kitakarítását követően az urnafalak építésével a projekt szerencsésen lezárul. A műszaki szaktanácsadó feladatai véget érnek."

Tisztelettel:
Báthory Tibor Gábor
műszaki szaktanácsadó
2016. december 2.7. számú beszámoló:

"Engedjék meg, hogy az alkalmat kihasználva, építőtársaim és a magam nevében köszöntsem új plébánosunkat, s sikeres együttműködést kívánjak az altemplom befejezését illetően. Beszámolómmal a jövőben is hetente fogok jelentkezni.
Az elmúlt héten szorgos festési munkálatok és némi villanyszerelés folyt. Immáron nem sok szakág tevékenykedik, de az elvégzett munka dicséretes."

Várva a közeli befejezést, tisztelettel:
Báthory Tibor Gábor
műszaki szaktanácsadó
2016. november 26.6. számú beszámoló:

"Az elmúlt héten a folyamatos festési munkák mellett több apró hiányosság pótlására került sor. Befejeződött a burkolat lábazatának fúgázása, kivágásra került a gipszkarton a lámpatestek helyén, befejeződött a bejárati üvegajtó beszabályozása. A létesítmény tervezője a helyszínre szállított minta urnatartó megszemlélése után egyeztetett a gyártóval annak kialakítási részletkérdéseiről.
Immáron a projekt a befejezéséhez közeledik, várjuk az urnafülkéket."

Tisztelettel:
Báthory Tibor Gábor
műszaki szaktanácsadó
2016. november 19.5. számú beszámoló:

"A megelőző rövid hét lázas tevékenysége után az elmúlt hetet a csend jellemezte. Az automata üvegajtó elhelyezésén kívül egyéb esemény nem történt.
Reméljük, az elkövetkező héten az eredményes festésről számolhatok be."

Tisztelettel:
Báthory Tibor Gábor
műszaki tanácsadó
2016. november 11.4. számú beszámoló:

"Az elmúlt heti szerencsés burkolási tevékenységnek köszönhetően a fúgázás is befejeződött, így a mostani rövid héten a villanyszerelő és a gipszkartonos akadály nélkül tudott tevékenykedni. Ennek eredményeként elhelyezésre kerültek a maradék elektromos védőcsövek, az álmennyezet alsó síkjának elkészültével befejeződtek a gipszkartonozási munkák. Ebből a munkafázisból a jövő hétre a pótmunkaként elrendelt revíziós nyílások kialakításának kisebb lélegzetű tevékenysége maradt hátra. Utóbbiak teszik lehetővé, hogy meghibásodás esetén az álmennyezet megsértése nélkül a hibák javíthatóak legyenek.
Immáron a festőre várunk, s a megjelenés is komfortosabb lesz majd."

Tisztelettel:
Báthory Tibor Gábor
műszaki szaktanácsadó
2016. november 4.3. számú beszámoló:

"Az altemplom építése mozgalmasan zajlott. A gipszkarton vállalkozó a raktározott anyagait eltávolította a munkaterületről, hogy a burkolási munkákhoz ne képezzenek akadályt. A villanyszerelő a hét második felében befejezte az álmennyezet felső szintje feletti elektromos alapszerelést. Mindezek eredménye lett, hogy a burkoló tevékenységét megkezdhette. Ígérete szerint gyors munkát fog végezni, s elvárásaink szerint a tevékenységet ismét a gipszkartonos és a villanyszerelő folytathatja az álmennyezet alsó síkjának szerelésével, a szerkezet bezárásával.
Elkészült az új bejárati ajtót fogadó küszön is.
Az urnatemető belsőépítészeti kialakítása már látványos változásokat okoz majd."

Báthory Tibor Gábor
műszaki szaktanácsadó
2016. október 27.2. számú beszámoló:

"Az elmúlt hét nem bővelkedett eseményekben. A mennyezetet eltakaró gipszkarton szerkezet eltérő magasságú  hagyományos sík valamint kazettás elemekből létesül a monotonitás elkerülése érdekében. A hét első felében a magasabban létesülő réteg fém fogadószerkezetei kerültek elhelyezésre, majd a munkaterületet átadták a villamos vállalkozónak a védőcsőhálózat kiépítésére. Egyéb munkaszervezési okokból ő nem tudott felvonulni, így a hét második felében nem történtek események."

Bízva az elkövetkező hét eredményességében, tisztelettel:
Báthory Tibor Gábor
műszaki szaktanácsadó
2016. október 24.1. számú beszámoló:

"Ismét építkezünk!
A templom beruházásának tervezésekor a plébániával egyetemben úgy döntöttünk, hogy dacolva a több tízmillió forintos többletköltséggel megépítjük az altemplom szerkezetét, lehetővé téve ezzel az urnatemető későbbi kialakíthatóságát, s az épület alápincézett volta miatt kedvezőbb műszaki állapotot hozva létre.
Immáron két esztendővel a templom felszentelés után lehetővé vált az urnatemető szakipari kiépítése. Mivel a pinceszinten nincs ablak és szellőzés, így első ütemben a légcserét biztosító gépészeti csatornákat kellett kiépíteni. A hét folyamán ezek szerelése folyt, beépítésre került az elhasznált levegő kültérre juttatását biztosító elszívó ventilátor az elektromos megtáplálóvezetékkel együtt. Ezekből a szerkezetekből  csak a beszívórács lesz látható, mert a többi elemet a jövő héten készülő gipszkarton álmennyezet takarja majd."

A feladatok elvégzéséhez Isten áldását kérve szerencsés építkezést kíván:
Báthory Tibor Gábor
műszaki tanácsadó
2016. október 14.
Heti beszámólók a templomépítésről:

65. hét:
 
„A 65. építési hét elteltével kellemes kötelességemnek tehetek eleget az építkezés befejezésének bejelentésével. A Panoráma út melletti parkoló elkészültével a kivitelező elvégezte feladatát. A jövő hét első napján közösen bejárjuk a területet, feltárva a még meglévő esetleges hiányosságokat és hibákat. A műszaki ellenőr feladata az átadás és a használatbavétel megtörténtével ugyan véget ér, de egyúttal alkalmat is kínál egy kisebb számvetésre is.
Az építkezés 66 építési hete alatt megmozgattunk mintegy 7 ezer köbméter földet, beépítettünk 65 tonna acélt és több mint 1000 köbméter betont melyhez 30 köbméter zsaluzóanyagot használtunk fel. Elhelyeztünk 500 négyzetméter téglaburkolatot, beépítettünk 70 köbméter faanyagot. Építettünk egy 15 m magas tornyot, amit egy 2 tonnás hét és fél méter magas acélkereszt koronáz.
Tartottunk 62 kooperációs értekezletet, amiről 800 oldal jegyzőkönyv taglalja a csaknem 200 eltöltött munkaórán elhangzottakat.
Örömmel mondhatunk tedeumot mindenek előtt a Mindenhatónak, hogy ennek az építménynek sikeres megvalósulását lehetővé tette, s átsegítette a kivitelezőt, a tervezőket, műszaki szakembereket és az építtetőt a nehéz pillanatokon. Hála érte.
Nekünk Hívőknek még sok feladatunk lesz, mielőtt Isten házát a birtokunkba vesszük. El kell helyezni a belsőépítészeti szakrális tárgyakat, padokkal kell a teret megtölteni, utat kell az épület köré varázsolni, be kell fejezni a támogatói falat, az urnateret. Bízom mindannyiunkban, s remélem, hogy megküzdünk ezzel a feladattal is.
Azzal búcsúzom, hogy olyan szeretettel használják templomunkat, amilyen szeretettel azt mi építettük Mindannyiunknak.”
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. augusztus 30-án


64. hét:
 
„A 64. héten a meghatározó munkák a parkoló építésére összpontosultak. Véglegesen elkészültek a területet határoló támfalak, valamint a tereplépcső vasszerkezete is. A lépcső kibetonozásával elhárul az akadály a terület burkolatának végleges kialakítása elől. A parkolót határoló fa gerendakorlát elhelyezését és a bejárat szegélyezését követően a kész létesítményt ismételten bejárjuk, s a még fellelhető hiányosságokat pótoltatjuk,  a hibákat kijavíttatjuk.

A szakhatóságok szemléi megkezdődtek, s majd írásbeli állásfoglalásuknak megfelelően járunk el.”

Tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. augusztus 22-én


63. hét:
 
„A 63. hét a templomépületben javításokkal és hiánypótlásokkal telt. Immáron csak a még le nem szállított világítótestek hiányoznak a végleges állapothoz.

A parkoló keleti oldalán elkészültek a súlytámfalak, s ugyanezen szerkezet nyugati oldalán kész a vasszerelés. Készek a szögtámfalak alaplemezei is.

Immáron igazi befejezés előtti hangulat uralkodik az építkezésen, s ha nem lesz rendkívül kedvezőtlen időjárás, az építmények határidőre átadhatóak lesznek.”

Tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén


62. hét:
 
„A 62. héten a templomépület hallgatásba burkolózott, csak ritkán törte meg egy-egy javítást végző munkatárs a csendet. A nyaktag homlokzatán még készül a külső drywith hőszigetelő vakolat.

A parkoló tovább épült a súlytámfalak alapjainak kibetonozásával, illetve a keleti szakasz vasszerelésének elkészítésével. Az elkövetkező héten itt sok feladat vár ránk, így nagy segítséget jelentene a csapadékmentes időjárás.

Egyúttal elindítottuk az épület használatbavételi eljárását is, remélve, hogy a még meglévő apró hiányosságokat időre pótolni tudjuk.”

Tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. augusztus 9-én


61. hét:
 
„A 61. hét legfőbb eseménye, hogy a templomot - a plébánia, a kivitelező valamint a műszaki felügyelők részvételével - bejártuk. Összeírtuk a még fellelhető hiányosságokat és hibákat. Elmaradt tétel a korlátok és a világítótestek vonatkozásában mutatkozott. A még feltárt kis számú hiba viszonylag könnyen orvosolható.

A tabernákulumot is tartó dőlt falra felkerült a kereszt, így valódi templomi hangulatot áraszt a látvány.

A parkoló építése a 13 m3-es szikkasztó elhelyezésével és a területet határoló támfalak alapozási földmunkájával folytatódott.

A továbbiakban az épület építéséről már egyre ritkábban adok hírt, mert a munkák ott lényegében befejeződtek.”
Bízva a parkoló problémamentes kivitelezésében:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. augusztus 1-jén


60. hét:
 
„A 60. építési héten befejeződtek a burkolások a templom belterében, beleértve a lépcsőházat is. A toronyban fentről lefelé haladnak a festők az utolsó fedőréteg kenésével. Ezt követően már csak a templomtéri kábeltálca alumínium takarólemezét és a karzat korlátelemeit valamint az adományozó által még le nem szállított lámpatesteket kell elhelyezni. Az elkövetkező hét elején előzetes hiba- illetve hiánylistát veszünk fel, s ezzel már a befejezés hangulatát idézzük.

A külső homlokzaton a nyaktag pinceszintjét is határoló támfal- és falszerkezetek felületképzését - az azokat lezáró könyöklőpárkányok tömítése után - kell még elvégezni.

A tereprendezés és humuszterítés az épület környezetében - a plébánia és a pedagógusotthon igényeinek együttes figyelembe vételével - lényegében befejeződött.

Kitűztük a Panoráma út menti parkoló műtárgyainak és a földművének határvonalait. A szerencsés befejezéshez továbbra is reménykedünk az időjárás kegyességében.”

Tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. július 25-én


59. hét:
 
„Az 59. héten a templomtér maradvány felületén is elkészült a burkolat, a torony lépcsőjének kövezése is folyik. A templom előtti téren kívül már a fehér mészkő burkolatú bejárati főlépcső is végső formájában pompázik.

A kerengő négy ajtójának elhelyezésével a tornyot is lezártuk. A kerengő mellvédjének könyöklő mészkő fedköveit az adományozó impregnálással védte meg,

A plébánia és a templom közötti ablak parapetének elbontásával lehetővé vált a két épületrészt elválasztó ajtó beépítése is.

Lassan az épületen belüli munkák befejeződnek, így a tevékenységek súlypontja a Panoráma út melletti parkoló építésére helyeződik át. Most ismét meghatározóak lehetnek az időjárási viszonyok, de az ütemterv elegendő tartalékot biztosít a határidő tartására.”

Tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. július 18-án


58. hét:
 

„Az 58. építési héten elkészült a szentély döntött falának csiszolt mészkőburkolata, s a rá helyezett kereszttel már igazi templomi hangulat árad. A templomtér falát lezáró kábelcsatorna aprólékosan szerelt alumínium borításából már csak néhány méternyi hiányzik, s ezzel esztétikussá válik a mennyezetborítás és a vakolt fal csatlakozása is.

A plébániát a templommal összekötő nyaktag mindegyik szintjén a kész burkolat fogad minket.

A templom előtti téren a térburkolást immáron követi a bejárat előtti lépcső homlok- és járólapjainak fektetése. A külső építési területen a humuszterítést végzik.

Napról-napra közelebb kerülünk álmainkhoz, s egyre inkább örülünk, hogy mertünk nagyot álmodni.”

Tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. július 11-én


57. hét:
 

„Az 57. építési héten folytatódtak a burkolási munkálatok, immáron a sekrestye is elkészült, a hét végén a templomtérben is megkezdődtek ezek a műveletek. Az oltár, az ambó valamint a keresztelő kút tartószerkezetét precízen a padozathoz erősítettük. A lift beüzemelése folyamatban van. Az oltár mögötti falra szánt kereszt még nem érkezett meg, így az őt és a tabernákulumot tartó megdöntött fal impozáns fehér csiszolt mészkőburkolatának elhelyezése még várat magára.

Az épület körül megépült a tetőszerkezetről lecsorgó esővíz elvezetésére szolgáló mosott kavicságyazású drain-rendszer. A főbejárat előtti téren folytatódnak a térburkolások.

A tetőre fészkelt galambot - költési ideje alatt - nem zavarjuk.

A templom egyre inkább elnyeri végső arculatát, s jó reményeink vannak a sikeres befejezésre.”

Tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. július 3-án


56. hét:
 

„Az 56. építési hét ismét eseménydúsan telt. Elkészült a templomtér falainak belső színezése valamint a lift szerkezete. Beemeltük a még hiányzó ajtókat is. A templom előterében a mellvédfal szigetelését követően megkezdődhetett a kőburkolat építése.

A korábban tervezetteknek megfelelően a hét második felében az adományozó leszállította a mintegy 35 raklapnyi járólapot és a hozzá tartozó kellékanyagokat, így a karzaton megkezdődhettek a burkolási munkák. Érzékeltetésül, egy raklap tömege mintegy 1 tonna volt. Isten fizesse meg az adakozó nagylelkűségét!

Sokszor fordul elő, hogy egy építkezésen közvetlenül a munkafolyamatokkal kapcsolatban nem álló dolgokkal is foglalkozni kell. Így van ez most is, mivel a bejárat feletti tetőpárkány alá galamb fészkelt. Ő az első lélek, aki itt otthonra lelt. Tanakodás folyik a sorsáról, és a jövőbeli hasonló esetek kezelésének lehetőségéről.

A templom egyre inkább a végleges arcát mutatja, s reméljük, egy jó hónap múlva annak kész voltáról adhatok jelentést.”

Tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. június 28-án


55. hét:
 

„Az 55. építési héten a templombelsőben még korlátozottak voltak a munkavégzési lehetőségek, mivel a burkolat aljzatát képező esztichbeton kötési idejét kellett kivárni. Fokozatos felfűtéssel végeztük az utókezelést. Egyedül a festőknek és a liftszerelőknek volt lehetőségük tevékenykedni, illetve tovább folyt az ajtók elhelyezése,

A templom előtti téren megkezdődött a burkolatépítés, az épület körüli csapadékvíz elvezetés árkát is kijelöltük. A Panoráma úti parkolóban csaknem kész a vezetékes víz fogadóaknája, az ingatlanon belüli csöveket pedig lefektettük.

Az elkövetkező hét első napjaiban várhatóan megérkeznek a beltéri burkolóanyagok, s reményeink szerint új lendületet vesz az építkezés.”

Tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. június 20-án


54. hét:
 

„Az 54. hét felemelően sikerült pünkösdi ünnepek után nehéz száraz építési, műszaki dolgokról megszólalni. Akinek módja adódott az építkezést megtekintésére, az közvetlen tapasztalatot szerezhetett annak állásáról. Igazán a helyzet azóta érdemben nem változott, folytatódtak a festési munkák, megkezdődtek az ajtók beépítései, a kémény bélelése lehetővé tette a kazán és a padlófűtés beüzemelését, s a liftszerelők is szorgosan ténykednek. A templom képviselőinek bevonásával az 5 öt minta közül kiválasztottuk a beltéri falak világos mogyoró színét is.

Immáron a burkolás előkészületei folynak, s lassan felöltöztetjük a liturgikus teret. Reméljük, hogy elnyeri tetszésüket.”

Tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. június 14-én


53. hét:

„Az 53. héten folytattuk a már előkészített belső hőszigetelő dryvith vakolat glettelését, az oltár mögötti ferde fal vakolását, a torony hőszigetelésének glettelését és festését.

Az épületet a biztonságtechnikai szerkezetek kiépítésével felkészítettük a nyílt napra. Immáron minden készen áll arra, hogy a látogatók benyomásokat kapjanak az építkezés jelenlegi állásáról, s kritikus véleményt alkothassanak az eddig elvégzett munkáról.”

Remélve, hogy az alkotás elnyeri tetszésüket, tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. június 6-án


52. hét:
 
„Az 52. hét legfontosabb eseménye, hogy a hét közepén a templomtérben a tervezetteknek megfelelően elkészült az esztrich burkolat, ami közvetlenül a járólapokat fogadja majd. Három hét technológiai szünet következik, mert ennyi idő szükséges a szerkezet szilárdulásához és száradásához. Guruló állvánnyal is csak a jövő héten szabad dolgozni, így a templomtéri falak színezése sem kezdődhetett meg.
A torony mellvédjét a LAKI Zrt. saját adományaként fertőrákosi mészkővel burkolta be.
A hét az elmondottak miatt nem volt ugyan mozgalmas, de a tervezett céljainkat elértük, s a jövő héttől ismételten több szakág veheti birtokba a munkaterületet, a nyílt nap megtartásának feltételei adottak.”
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. május 30-án


51. hét:
 

„Az 51. hét elején a kivitelező elkészült az olyannyira várt tetőtéri felülvilágítóval. Ezt követően nincs okunk a beázásoktól tartani, amit az elkövetkező napok várható esőzése reményeink szerint igazolni fog. Az elmúlt hetekben tapasztalt rendkívüli csapadék okozta szivárgás - a tetőszerkezet belső felületén végzett feltárások tanúsága szerint - sem a hőszigetelésben sem a gipszkarton rétegeiben nem tett kárt.
A munkálatok immáron a templomtér és a karzat padozatának hőszigetelésével valamint a padlófűtés csöveinek fektetésével folynak. A sekretyében és az oltár előtt a polisztirolhabos könnyűbetont is terítik.
Az elkövetkező hét első napjaiban remélhetőleg a készültség olyan fokú lesz, hogy nyugodt lelkiismerettel kijelölhetjük a nyílt nap időpontját, remélve, hogy az eddigi alkotás elnyeri a látogató hívek tetszését is.”

Tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. május 23-án


50. hét:
 

„Az 50. építési héten kettős jubileumot ünnepelhetünk. Egyfelől a félszázadik hét telt el, ami önmagában véve sem kevés, másfelől május 9.-én múlt egy éve, hogy a kivitelezőnek átadtuk a munkaterületet. Az effektív építés ezt követően indulhatott meg, aminek jubileuma erre a hétre tehető.

Mérleget vonva - mint ahogy az lenni szokott - sikerekre és kudarcokra emlékezhetünk. Szerencsésen zajlottak a földmunkák, a partfalat nem kellett megtámasztani, erős rézsűzésre sem volt szükség, rétegvizeket nem tapasztaltunk, jó időben elkészültek az alapozások, terv szerint emelkedtek a falak és támfalszerkezetek. A tetőt karácsony előtt nem sikerült fóliával takarnunk, de az időjárás kegyes volt hozzánk, mivel a téli leállás idején nem okozott gondot. A tetőszerkezet bonyolultsága miatt annak héjalása a tervezettnél jelentősen több időt vett igénybe, aminek hátrányát az esős májusi időszak beálltával éreztük. A gondos fóliavédelem ellenére a csapóesó ez elmúlt héten szivárgásokat okozott. A Szent Margit úton lezúduló víz a kültéri lépcsőt alámosta, ennek kapcsán módosítani kellett az eredeti vízelvezetési koncepciót is.

A tetőszerkezet tervezett következő heti befejezésével az ütemtervben rögzített határidőket továbbra is tartjuk.”

Tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. május 17-én


49. hét:
 

„A 49. építési hét a korábban már megkezdett tevékenységekkel folyt. Leszállították az üvegkupola eltörött elemét, így a füstelvezetők nyitószerkezeteinek beépítésével az is elkészült. Befejezték a templombelsőben a vakolást, a még hiányzó felületek pótlásával. A festők a tetőszerkezet belső gipszkartonburkolat festésének finischébe érkeztek. Immáron az állványzat feleslegessé válik, s várhatóan az elkövetkező hét közepén a templomteret a maga egészében szabadon csodálhatjuk meg.

A templom előtti tér íves mellvédjének és a torony kerengőjének fertőrákosi mészkő fedkőveit a felajánló már elkezdte a helyére fektetni.

Immáron a megjelenő látványanyagokkal a templom szépítése a feladatunk, s reméljük szerkezetépítés mintájára ezzel a feladattal is megbirkózunk majd.”

Tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. május 9-én


48. hét:
 

„A 48. építési hét a munkaszüneti napok miatt meglehetősen kurtának bizonyult. Az építkezésen folytatódtak a festési munkák, befejezték a bevilágító kupola melletti bádogszegélyezést.

A legfontosabb esemény nem az építkezésen, hanem a kivitelező telephelyén zajlott. A tervezők, a kivitelező és a műszaki ellenőrök bevonásával ismét áttárgyaltuk a csapadékvizek elvezetésének lehetőségeit, és a további tennivalóinkat. A Szent Margit úton lefolyó átlagos hozamú vizek elvezetésére a jelenlegi  rendszer - a tapasztalatok szerint - elégséges, de a Tulipán közi befogadó csatlakozásának szűkös volta miatt a rendkívüli esővizeket nem tudjuk levezetni. Annak érdekében, hogy lépcsőn át a víz  ne a templomtér elé zúduljon, a lépcsőt megkerülő vezetékkel azt eltereljük, majd a védett terület alatt az útra visszavezetjük. A Panoráma út irányából a kertbe érkező érkező vizeket összegyűjtjük, és szivárgóaknákban elszikkasztásukat tervezzük.

Remélve, hogy ezt a problémát is sikerül megoldanunk.”

Tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. május 3-án


47. hét:
 

„A 47. építési hét a húsvéti ünnepek miatt a szokásosnál rövidebb volt, így volt nem gazdag történésekben. A templombelsőben immáron elkészült a torony lépcsőház festésének első rétege, illetve a belső hőszigetelő vakolatrendszer polisztirol anyagát is felragasztották.

A templom bejárat külső előterén a sovány beton (szakszóval CKT) alapozás elkészültével, valamint a vízgyűjtő rácsos folyókák elhelyezésével lehetővé vált a térburkolás megkezdése. Ezzel egyúttal elhárítottuk a Szent Margit úton - az esetlegesen lezúduló - csapadékvíz károkozási lehetőségét, mivel az a szilárd szerkezetet már nem tudja megbontani.

A tető bevilágító kupolájának szélső háromszög alakú üveglapjait még nem helyezték el, azok a pontos helyszíni méretvételt követő gyártás alatt vannak. Sajnos ez megakadályozza a még hiányzó bádogozás é palafedés befejezését.”

További kegyelemteljes húsvéti ünneplést kívánva, tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. április 26-án


46. hét:
 

„A 46. építési hét egybeesett a húsvéti szent heti várakozás idejével. A sok szakági munka jelenleg is folyt abban a hitben, hogy azok eredményei majd isten házaként a Hívőtársak örömére szolgálnak majd. Reménykedünk abban, hogy az épülő templomot a közelgő nyílt napon Hívőtársaim is - mint az élő templom követei - megcsodálhatják. Immáron - az égre megnyitott üvegkupolán át - húsvét után a szeretet fényei fogják elárasztani a templomot.”

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánva, tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. április 19-én


45. hét:
 

„A 45. építési hét a heves zápor miatt fontos tanulságot szolgáltatott az építkezés minden szereplője számára. Az épület a palafedés részleges hiánya miatt - köszönhetően a lelkiismeretesen elkészített fóliarendszernek - ugyan nem ázott be, de a Szent Margit úton lezúduló és a felső lépcsőn átbukó esővíz - a víznyelő elégtelen kapacitása miatt - jelentős saras-kavicsos hordalékkal árasztotta el a bejárat előtti teret, s az alsó lépcső alatt utat találva magának kimosta annak aljazatát. Az iszapos víz betört a Tulipán köz sarkán lévő területre is. A jelenség még idejében figyelmeztetett arra, hogy tervezői, kivitelezői szinten át kell gondolni a Panoráma út felőli csapadékvizek elvezetésének jelenleg kialakított rendszerét.

Az épületben befejeződtek a tetőszerkezet gipszkarton borítási munkái, ott immáron a felület glettelését végezik a festők. A galéria alatti jelenleg épülő gipszkarton burkolat befejezését követően ez a szakág is levonulhat az építkezésről.

A palafedés a keleti oldalon teljes egészében elkészült, s a kupola közeli jövőben várható behelyezése után, - a torony szegélyével egyidejűleg - a nyugati oldal is befejezhető lesz.

Az ütemtervet továbbra is tartva minden esélyünk megvan a határidőre történő épületátadásra.”

Tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. április 11-én


44. hét:
 

„A 44. heti események színtere a templombelső volt. A tető héjazata alá elhelyezték a kőzetgyapot szigetelés második 10 cm-es rétegét, s felkerült a takarást biztosító gipszkarton első rétege is. A torony lépcsőházának és a templomhatároló vasbeton falainak glettelése folyik. A rózsaalak kürtőjét is tartó belső falat a többi POROTHERM téglaszerkezettel együtt vakolják.

A bejárat előtti - a nyaktag pinceterének lefedését biztosító - íves födémének valamint a főbejárati előterének szigetelését a biztonság érdekében megújítottuk, mert a korábban elkészített rétegek ki voltak téve a mechanikai hatásoknak.

Az építésztervező bevonásával folyik a templombelső színvilágának kiválasztása is, mivel nem túl távoli a festési munkálatok megkezdése.

Az elkövetkező hetekben több szakipari ágazat együttes tevékenységét tervezzük, így reményeink szerint nyüzsgő állapot fogja jellemezni az építkezést.”

Tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. április 4-én


43. hét:
 

„Immáron a 43. héten a templom bejárati homlokzata a toronnyal és a kereszttel a végső megjelenésében pompázik. A téglaburkolók levonulnak, s már csak a templom előtti tér támfalának burkolására térnek majd vissza, ha az adományozók neveit viselő homokszórással gravírozott téglák rendelkezésre állnak.

A keleti oldal még hiányzó részének zárásával befejeződött a tető deszkázása, így elhárult az akadály a palafedés folytatása elől.

A templombelsőben elhelyezték a tető ásványgyapot szigetelésének első 10 cm vastagságú rétegét, a belső tetősík mentén a főtartókhoz rögzítették a gipszkarton burkolat fém tartóelemeit.

Az időjárás immáron kedvez a kültéri munkáknak, így a parkoló menti támfal és a lejutást biztosító lépcső építése is megkezdődhet.”

Tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. március 29-én


42. hét:
 

„A 42. héten a végéhez közeledik a tető deszkázatának zárása a toronynál, így ott is megkezdődhet a bádogozás és a palafedés. A bejárati fogazott falazatok aprólékos téglaburkolása tovább folytatódik.

Elhelyeztük a bejárati kapu acél vaktokszerkezetét.

A templombelsőben immáron a héten felállított állványerdő fogad minket. Erről szerelik majd a tető födémszerkezet belső oldali hőszigetelését valamint a beltéri burkolatát.”

Bízva a sikeres folytatásban, tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. március 22-én


41. hét:
 

„A 41. héten újabb látványos szerkezet készült el. Nevezetesen befejeződött a torony külső téglaburkolása, és a felület lemosása. Immáron a plébánia előkertjéből csaknem a végleges kép tárul elénk a téglaburkolatú toronnyal s rajta a bronz színű kereszttel.

A palafedés a tetőszerkezeten csaknem kész, a bevilágító kupola környezetében annak elhelyezéséig a szerelésből adódó kárelhárítás céljából egyenlőre nem végzünk héjalási munkát, a toronynál a nyugati oldalon megkezdődött a tető lezárása, a keleti oldalon a bejárati végen még egy kisebb felület hiányzik.

A területen a tervezők bevonásával megkezdődtek az alakító földmunkák, amivel az új terep elnyeri végleges arculatát. A parkolót megtámasztó támfal részletrajzai ezt követően készíthetőek el, igazodva a valós állapotokhoz.

Lassan a tevékenységek helyszínei a templombelsőre helyeződnek át, ezzel összhangban a plébánia képviselőivel a héten pontosítottuk az oltár és az ambó helyét is.

Egyenlőre az ütemterv betartásáért nem kell aggódnunk, a lefóliázott bevilágító immáron lehetővé teszi az időjárási viszonyoktól független beltéri munkálatokat.”

Tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. március 15-én


40. hét:
 

"A 40. héten nem sikerült maradéktalanul teljesíteni a magunk elé kitűzött célt. A torony burkolása - részben az esős idő részben egy kötelező orvosi felülvizsgálat miatt - megtorpant. Úgy látszik mindig az utolsó méterek a legnehezebbek. Ugyanakkor az esőtől védett bejárati falak téglaburkolása jó ütemben folyt, a tető palahéjalása a nyugati oldalon kész, a keleti oldalon sem kell már nagy felületet megépíteni. Hiányzik még torony és a tető áthatási élénél a deszkázás valamint annak bádogozása és palaburkolása.

Az épület körüli földfeltöltés és tömörítés befejeződött. A terepalakítási és humuszolási munkákra az építkezés befejező fázisában kerül majd sor. Addig is gondoskodtunk a csapadékvizek épülettől távoli ideiglenes elvezetéséről.

A rossz idő alkalmat teremtett a felgyülemlett építési törmelék összetakarítására és eltávolítására, a balesetvédelmi segédszerkezetetek, korlátok, állványok felülvizsgálatára."

Bízva a szerencsés folytatásban, tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. március 8-án


39. hét:
 

"A 39. hét eseményei a tető héjazatépítési és a torony téglaburkolási munkáinak jegyében teltek. Immáron a nyugati oldal palafedése csaknem kész, a keleti oldalon a deszkázás befejezéséhez közeledünk, Az utóbbin a javító gyalulási, csiszolási munkák folynak, hogy a kívánt görbületű hibátlan felület kialakulhasson. A torony tégla köpenyéből az utolsó méterek hiányoznak. A főbejárat feletti ferde fogazott födém téglakiosztása pontosan illeszkedik a torony érintő síkjához, illetve a fúgák is az elképzeléseknek megfelelően hiánytalanul együtt futnak. A rózsaablak belső ívének téglapereme a romenádon szintén kész, most a mestermunka van soron, amivel az ablak kifelé táguló kürtőjének téglaburkolatát kell kialakítani, gondosan ügyelve a téglakiosztás precíz geometriai követelményeire.

A zárt épületben immáron a kész templom térélménye fogad minket. Mivel technológiai okok miatt ott munkavégzésre nincs mód, így jó alkalom adódott a rendrakásra és a takarításra. Az elkövetkező héten reményeink szerint a plébánia képviselőivel a helyszínen az oltár és az ambó helyét is pontosíthatjuk.

A daru helyén tátongó munkagödör feltöltése folyamatban van, az időjárás kedvez a beépített földanyag tömörítésére.

Az elkövetkező időszakban egyre kevésbé leszünk kiszolgáltatva az időjárás szeszélyeinek, így a sikeres terv szerinti folytatásban reménykedhetünk."

Tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. március 1-jén


38. hét:
 

„A 38. hét eseményei három téma körül csoportosulnak. Tovább folyik a tetőszerkezet építése, immáron a nyugati oldal fóliázása, lécezése és deszkázása kész. A felület az egyenes elemek alkalmazása ellenére is folytonosan változó görbületet mutat, s reméljük ez a palafedést készítő cég számára is kielégítő lesz. Jól haladnak a torony téglaburkolási munkái is, várhatóan az már a következő hét végéig végleges formáját mutatja.

A héten elbúcsúztunk a hűségesen sokat szolgált darutól. Elhárult az akadály annak immáron üresen tátongó munkagödrének feltöltése elől. A feladat nem lesz könnyű, mert a nagy magasságú földfal mentén a visszatöltéshez a gépek csak nehézkesen tudnak biztonságosan hozzáférni.

Az enyhe időjárás lehetővé tette a templombejárat előtti terület szerkezeteinek kent vízszigetelési munkálatait is.”

Bízva az eredményes folytatásban, tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. február 22-én


37. hét:
 

„A 37. hét az ünnepi pillanatok után a dolgos hétköznapokkal folytatódott. A hét eleji hószakadás rövid időre a kültéri munkálatokat lehetetlenné tette, így az épületbelsőben alkalom nyílt a rendrakásra, a toronyban lévő zsaluállványok elbontására. Szerencsére a téli kihívás nem bizonyult tartósnak, így a belső tégla tartófal építését követőleg. sikerült a rózsaablak bevilágító könnyűszerkezetes hengerét is elhelyezni. A tetőszerkezet főtartóit az alvállalkozótól átvettük, de elkészült a szelemeneken túlmenően a szaruzat is. Immáron a változó ívesség folytonosságát biztosító lécezés elkészítése képezi az új feladatot. Ez különös odafigyelést igényel, mert az elkövetett hibák a kész tető felületén jól látható geometriai elváltozásként jelentkezhetnek.

A főbejárat feletti fogazott oromfal kizsaluzása után örömtelien állapítottuk meg, hogy a kialakult lépcsős téglaszerkezet hibátlanul valósítja meg a tervezői elképzeléseket. A most készülő részelemek immáron a kész épület végső megjelenítését sejtetik.

A későbbiekben tartós kemény télre nem számítva készülünk az épület bezárására.”

Tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. február 14-én


36. hét:
 

„A 36. építési hét ünnepi pillanatokkal zárult. Befejeződött az épület szerkezetépítése, s a ház koronáját alkotó jelkép, a kereszt is a helyére került. Az építési kooperáción sokat vitatott igényes megvilágítás megérte, a kereszt csodálatos élményt mutat az éjszakában is. A talán unalmassá vált betonozásokról a még hiányzó támfalszakaszok elkészülte után már nem igen fogok beszámolni. Készülünk a daru elbontására is.

A tető építése a hét eleji fagyos idő miatt fennálló balesetveszély miatt megtorpant, de túlórával a tervezett feladatokat így is elvégeztük. A nyugati oldal deszkázása csaknem kész, s a keleti oldal is szépen épül a szaruzatok elhelyezésével.”

Örömteli ünneplést kívánva Mindnyájunknak, tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. február 8-án


35. hét:
 

„A 35. építési héten az erősen télies idő ellenére is kitartó munka folyt. Sajnos nem sikerült az alkotásra feltenni a koronát, mert a megszerelt és bezsaluzott rózsaablakot is magában foglaló bejárati falat és toronymellvédet nem sikerült bebetonozni, mivel a betontelepeken megfagytak a kavicsdepóniák, s így az építőanyag legyártása lehetetlenné vált.

A fedélszék építése tovább folyt a szelemenek, a szaruzat és a görbület kiegyenlítését biztosító lécezés valamint deszkázat elhelyezésével. Sikerült megtalálni a kivitelezés módját, ahogy az egyenes szelemen és szarurendszerrel és minimális ékelés alkalmazásával a két irányban változó görbületű tetőt ki lehet alakítani. Ezzel jelentős költséget sikerült megtakarítani, elhagyva az elemek íves legyártását és helyszíni gyalulását.”

Bízva a kedvezőbb körülményekben, tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. január 31-én


34. hét:
 

„A 34. építési hét után elmondhatjuk, hogy "a kocka el van vetve". A torony legfelső szintjeinek födémeit - beleértve a kereszt befogását biztosító masszív acélszerkezetet is - bebetonoztuk, így már csak várnunk kell a bokrétaünnepségig, hogy a beton elegendő szilárdságú legyen, s felhelyezhessük a keresztet. Imádkozni van miért, hiszen a megvilágítást biztosító - addig még beépítendő - reflektorokat február 7. határidejű szállítással ígérték, s a legkorábban február 8.-án elvégezhető kereszt beemelés is csak szélcsendes időben végezhető.

Amíg a tornyot sorsára hagyhattuk, addig a fedélszék faszerkezeteinek építését a keleti oldal szelemenezésével és a nyugati oldal lécezésével és deszkázásával folytathattuk. A bejárat feletti ferde téglabetétes födém felső ellenzsaluzatának eltávolítása után elégedetten vettük tudomásul, hogy az kifogástalanul sikerült.

Mivel immáron a betonozások megritkulnak és azok rugalmasan ütemezhetőek lesznek, az időjárási előrejelzés szerint zord fagy napközben nem várható, így minden esélyünk megvan a folyamatos munkavégzésre, s az ütemterv tartására.”

Tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. január 25-én


33. hét:
 

„A 33. építési héten az időjárás továbbra is kedvezett a munkálatokhoz. A torony két ütemben magasodott, s elkészült az utolsó falszakaszának vasszerelése is. A faszerkezetű fedélszék nyugati oldalának szelemenezése is immáron kész. Az elmúlt hét végén zsaluzott bejárati téglabetétes nagybonyolultságú ferde vasbeton födémet a szombati napon sikeresen bebetonoztuk.

A kereszt felállítás határidejének biztonságos tarthatóságának érdekében a kedden megtartott tervezői egyeztetés során döntöttünk a toronyban felhasználandó jelentősen nagyobb szilárdságú beton alkalmazásáról. Ezzel elérhető, hogy a bokrétaünnepségen két hetes korú födém már elegendően teherbíró lesz a feszület tartására.”

Bízva a sikeres folytatásban, tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. január 18-án


32. hét:
 

„A 32. építési hét az új esztendőben helyzetértékeléssel kezdődött. Köszönhetően a kegyes időjárásnak is, örömmel tapasztaltuk, hogy a téli leállás idején az építmény szerkezeteiben nem keletkezett kár, a fedélszék elemeit sem szél sem csapadék nem károsította, a földrézsűk állékonyak maradtak s a betonszerkezetek is épek. Tudjuk, a továbbiakban is feszesen kell dolgoznunk, mivel a bokrétaünnepségig a toronynak a kereszt hordására alkalmasnak kell lennie, a tetővel pedig a fagy és havazás beállta előtt kell elkészülnünk. Ennek megfelelően a héten további két szakasszal emelkedett a torony és serényen folyik a fedélszék szelemenezése is.

Új elem, hogy a bejárat feletti ferde födém építésével már a végleges homlokzati burkolatot alkotó téglafelület is megjelenik az épületen. Ez rendkívül precíz fogazott zsaluzást és - mivel a téglák a zsaluzatba kerülnek - pontos téglaelhelyezést igényel, mivel a felületen futó fúgák akár 1 cm-es hibája is erősen feltűnő esztétikai hibát eredményezne.”

Bízva a további sikeres folytatásban, tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2014. január 11-én


31. hét:
 

„A 31. hét látványosan telt. Elhelyeztük a tető fedélszékének még hiányzó főállásait, megkezdődött a szelemenezés. Lassan kialakul a fa tartóváz. A helyszínre érkezett a szaruzat és a deszkázat anyaga is.

A torony liftaknájának födéme, valamint a karzat és a födém közötti vasbeton lépcső is kész. Most az ütemezésben torony kivitelezése jelenti a szűk keresztmetszetet, mivel már a bokrétaünnepségre azon kell állnia a keresztnek is.

Tovább folytatódtak a szigetelési és földvisszatöltési munkálatok is, de ezek üteme nincs közvetlen hatással az elvárt határidőkre.

Az építőkkel együtt megelégedéssel mondhatunk tedeumot a sikeres évzárásért. A saját és kollégáim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket és szívből kívánok minden kedves hívőtársamnak áldott Karácsonyt és - bízva a jövő évi eredményekben is - egészségben, sikerekben gazdag, békés Újesztendőt!”

Tisztelettel:

Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. december 21-én


30. hét:
 

„A 30. héten tovább magasodott a torony, elkészült a külső fogazott fal, megépült a falszigetelés nagy része, megkezdődött a fal szigetelést védő burkolása. Látványos jelenség, hogy elhelyeztük a fedélszék Ausztriából származó íves rétegelt-ragasztott főtartóit a gereincszelemennel egyetemben.
 
Sajnálatos esemény, hogy a daru a kritikus időszakban meghibásodott, s így két napig nem lehetett elemeket emelni és betonozni. Ennek következménye, hogy a fóliázás ezévi határidejének tartására az esélyt elveszítettük. Reméljük, az ünnepek rövid idején a szerkezetet kár nem éri.
 
A héten sajtótájékoztatón adtunk számot az építés műszaki és lélektani állásáról.”
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. december 14-én


29. hét:
 

„A 29. héten az oltár mögötti lejtős vasbeton fal elkészítésével, valamint a bejárati fal vasszerelésével a falépítések finischébe érkeztünk. Elkészült a Szent Margit úti támfal további jelentős szakasza, így az ottani szerkezetépítési munkák is lassan befejeződnek. Híven a korábbi hetek történéseihez, tovább magasodott a torony a belső liftakna maggal egyetemben.
 
A hét végén megérkeztek a tetőszerkezet várva-várt rétegelt-ragasztott fa főtartói, ami újabb mérföldkő az építkezés történetében. Az elkövetkező héten - ha az idő engedi - beszámolhatok azok beépítéséről.
 
Egyre közelebb jutunk céljainkhoz, de az épület lefedéséhez még keményen kell dolgozni karácsonyig, annál is inkább, mert a heti tervezett áramszünet miatt egy napot szünetelt az építkezés."
 
Tisztelettel:
 
Báthoty Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. december 7-én


28. hét:
 

„A 28. héten befejeztük a templom keleti falának építését, így az épületet keletről és nyugatról egyaránt a kész falak ölelik. Tovább folytatódtak a Szent Margit út menti támfalak kivitelezési munkálatai. A torony liftaknája és külső köpenyfala egyre magasodik. Elkészült a sekrestye feletti nyugati födém vasszerelése is.
 
Sajnos a hétfőn esős időben alig tudtunk dolgozni, kedden a szél miatt a darut kellett leállítani, így két napot veszítettünk, de az ütemtervhez képest még így is 3 nap előnyünk mutatkozik.
 
Immáron folyik a tetőszerkezet építés előkészítése, a rétegelt-ragasztott fatartókat már gyártják. A külső téglaburkolat anyaga is készül Németországban.”
 
Remélve a sikeres folytatást, tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. november 30-án


27. hét:
 
„A 27. hét az építkezésen bővelkedett eseményekben. Tovább folytatódtak a vasbeton falépítések, s immáron a Szent Margit út melletti utolsó szakasz vasszerelése is elkészült. Az időjárási viszontagságok miatt azt már a legjobb akaratunk mellett sem tudtuk bebetonozni. Elkészült a Szent Margit úti támfal alsó szakaszának vasszerelése is, így hétfőn azt a hiányzó falszakasszal együtt öntjük ki betonnal. Elkezdtük a sekrestye feletti lejtős födém építését azok zsaluzásával és vasalásával. A torony tovább magasodott a liftaknával egyetemben, s a földszínt és a karzat közötti lépcsőszakasz is szerkezetkész.
 
A nyaktag részen a hő- és vízszigetelési feladatokat is elvégeztük, a jövő héten a műanyag lemezt kaviccsal terheljük, hogy azt az erős szél már ne tudja felszakítani. Ezzel ez a tető immáron késznek nyilvánítható lesz.
 
Örömteli hír, hogy Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata több milliós támogatásával megrendelhettük a magas esztétikai és műszaki követelményeknek megfelelő német téglát, s így a homlokzat burkolásának dolgaiban sem kell kompromisszumot kötnünk.
 
Immáron beköszöntött a rossz idő is, de a jelentős tartalékok tudatában álljuk a próbát.”
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. november 22-én


26. hét:
 

"A 26. építési héten tovább nőtt a templom épülete. Elkészült a Szent Margit út menti támfal alapozásának alsó szakasza, a plébániával szemközti földszinti támfalszakasz Szent Margit út felé eső része, csaknem teljes egészében kész a földszinti külső határoló fal nyugati szakasza.
 
A toronyban a földszint és a karzat közötti íves lépcső zsaluzatának megépítését követően megkezdődhetett annak vasszerelése, valamint befejeződött a torony újabb ütemének vasalása és bezsaluzása.
 
Tekintettel a rendkívül bonyolult, két irányban változó görbületű tetőszerkezetre, a héten a tervező és kivitelező mérnökcsapat egyeztetett, amelyen meghatároztuk a megépítés műszaki feladatát.
 
Az időjárás továbbra is kegyes hozzánk, s igyekszünk ezt a lehetőséget továbbra is kihasználni."
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. november 15-én


25. hét:
 

„A 25. építési hét is szorgos munkával telt. Az időjárás számottevően nem akadályozta az építkezést. A kiesett rövid esős időszakot túlórával pótoltuk.
 
Immáron teljes egészében megépült a templomtér vasbeton fala az oltártér mögötti hegyes lezáróidommal. Versenyt futottunk az idővel, mert a szombatra tervezett karzatfödém betonozást, mint célt, csak feszes ütemű zsaluzással és vasszereléssel lehetett elérni. A hétfőre való áthelyezéssel viszont két napot veszítettünk volna. Immáron elmondható, hogy szombaton ez a munkafázis is elkészült.
 
Az ütemtervhez viszonyítva jó a készültségről számolhatok be, de még további hat kemény hét vár reánk ahhoz, hogy a fagyos januárban zárt, szerkezetkész térben tudjunk tevékenykedni.
 
Van miért imádkozni, mert az előttünk álló idő nem tűnik egyszerűnek, s erősen ki lehetünk szolgáltatva az időjárás szeszélyének.”
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. november 8-án


24. hét:
 
„Immáron a 24. építési hetet tudhatjuk magunk mögött. Kihasználva a jó időjárási adottságokat, feszített ütemben építettük meg a templomtér nyugati belső falának és a torony templomtéri külső gyűrűjűnek vasbeton szerkezetű I. ütemét. A csütörtöki látványos előrehaladás lehetőségét fel kellett áldoznunk a Szent Margit úti közvilágítás korszerűsítési munkái miatt, mivel az áramszünet lehetetlenné tette a daru üzemeltetését, az anyagok mozgatását. Ezzel ugyan egy napot veszítettünk - s csak munka előkészítési feladatokat és egyéb kiegészítő tevékenységet végezhettünk -, de elkerültük az akadályt képező közvilágítási oszlop meglétéből származó patt helyzetet, az út menti továbbépítés lehetetlenné válását.
 
Az ünnep csendje hallgatást parancsolt az építkezésnek is, hogy új hetet kezdve újult erővel folytathassuk amit elkezdtünk.”
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013.október 31-én


23. hét:
 
„A 23. héten sikeres időszakot hagyhattunk mögöttünk. Feszített tempóban 7,5 tonna betonacél felhasználásával befejeztük a templomtér alatti vasbeton lemez vasszerelési munkáit, s a 45 cm vastag lemezt 85 m3 anyag bedolgozásával még kedden bebetonoztuk. Ezzel mintegy négy napos előnyre tettünk szert az ütemtervhez viszonyítva.
 
A hét második felében elkészült a toronyban az urnatér-szinti vasbeton lépcső, s a zsaluzással tovább folytatódtak a templomtéri vasbeton falak építési munkái. A szerkezetek egymás után nőnek ki a földből, s az épület egyre látványosabban emelkedik.
 
Önelégültségre nincs okunk, de nagy lépést tettünk meg a karácsonyig tervezett szerkezetkész állapot eléréséhez.
 
Immáron hosszas várakozás után a templomkerti bejárat is használható. Ott még némi nemű javítás szükséges, de ez a birtokbavételt nem akadályozza.
 
A Plébánia és a magam nevében ezúton köszönöm mindazok segítségét, akik a terméskő-válogatási munkában segítségünkre voltak. Az anyag felhasználásáról a későbbiekben számot fogok adni.”
 
Tisztelettel:
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. október 25-én


22. hét:
 
„A 22. héten - kihasználva a jó időjárási körülményeket - továbbra is nagy lendülettel folyt a munka. A templomépítés egyre látványosabb szakaszba ér. Elkészült a nyaktag zárófödéme, s immáron az urnatér feletti templomszint vasbeton falainak egy-egy keleti és nyugati darabja is kiemelkedik. A templomtér alápincézetlen részén a szigetelés és a szigetelést védő beton elkészültével az alaplemez vasbeton-szerelése is megkezdődött. Áll a torony, és lépcsőterének földszinti része is. Az épület egyre inkább kiemelkedik a földből, s ennek megfelelően egyre kisebb kockázattal lehet továbbépítkezni.
 
A plébánia előtti burkolat ugyan a hét végére nem készült el, de ígéretet kaptunk, hogy az előkertben a következő hét első napjaiban az építési tevékenység befejeződik, s a területet - mindannyiunk örömére és megelégedésére - használatba vehetjük.
 
Tudva, hogy a jó időjárás még egy-két napig eltart, az ütemtervhez képest igyekszünk további tartalék időt nyerni.”
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. október 18-án


21. hét:
 
„A 21. héten kritikus időszakba került az építkezés. A templomtér szigetelést fogadó alaplemezének készítéséhez be kellett fejezni a keleti és déli oldalak földvisszatöltését, s az alaplemez alsó síkjáig a még meglévő föld védőréteget is el kellett távolítani, el kellett végezni a déli épületcsúcs alatti lemez vasszerelését, mindezt úgy, hogy a szabaddá vált földfelület ne kapjon az átázást előidéző esőt. Rossz esetben jelentős többletmunkával, időkieséssel és többletköltséggel kellett volna a saras felületet ismételten megtisztítani, s azt betonszerkezettel pótolni. Ezen okból a kismartoni előrejelzés alapján péntek délután a földkiemelést leállítottuk, s a csapadékos időszak elmúltával a feladatot szombaton sikeresen teljesítettük. Ezzel a földmű védelmet élvez, s a jövőben az eső csak a dolgozók munkavégzését gátolhatja.
 
Kissé megnyugodva, de továbbra is feszített ütemben törekszünk a kitűzött határidők betartására.”
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. október 12-én


20. hét:
 
„A 20. hét a templomtéri építkezés megkezdésének előkészületeivel telt. Folytatódott az urnatéri falak szórt bitumenes szigetelése és azok polisztirol hab védelmi munkája, lehetővé téve a földvisszatöltés megkezdését. A déli urnaszinti terület feltöltése a templomtér alatti talaj kívánt szintre való kikotrásának és a szerkezet továbbépítésnek feltétele. Az Eon-nak - mint a Szent-Margit út elektromos szolgáltatójának - a hozzájáruló nyilatkozata után van lehetőség az utcában a földmunkák és a keleti oldal földvisszatöltésének megkezdésére.
 
A templomtér előkertjében a Pedagógus otthon előtti terület átépítése finisbe ért, így a Julianeum előtti terület építése hamarosan befejezhető lesz.
 
Az időjárás továbbra is kedvező, s így az ütemtervnek megfelelően folyamatosan tudunk építkezni.”
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. október 4-én


19. hét:
 
„A 19. építési hét lezártával ismét mérföldkőhöz érkeztünk. Az északi oldalon bebetonozásra került a korábban bezsaluzott támfalszakasz, megépült az urnatemető-szinti lépcső orsófalának II. és III. üteme, elkészült a két beltéri hiányzó pillér, s mindez lehetővé tette az urnatér feletti födém zsaluzatának és vasalatának készre szerelését, bebetonozását. Ezzel az urnatemetői szint szerkezete - a módosított ütemtervnek is megfelelő - határidővel elkészült, s az építkezés színtere - az egyel magasabb - templomtérre helyeződött át.
 
Az elkövetkező héten a templomtér alapozási feladatainak - az altalaj átázási veszélye miatt - valószínűleg nem kedvez majd az időjárás, de bízunk abban, hogy a szerelőbeton terítését nem teszi lehetetlenné a várható csapadék, s így az agyagtalajt az átnedvesedéstől megóvhatjuk. Kedvezőtlen esetben sok időt veszíthetünk, így van miért fohászkodni.”
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. szeptember 28-án


18. hét:
 
„A 18. heti kooperációs értekezletet - a kivitelező által előterjesztett - módosított ütemterv részleteinek egyeztetésével kezdtük meg. A meglehetősen feszes, de tartható időbeosztással a karácsony előtti szerkezetkész állapot elérése, a templomtér lefedése volt a célunk. Ezt követően a zárt épületben a zord télben már kevésbé leszünk kiszolgáltatva az időjárásnak. A javaslatot elfogadtuk, s az elkövetkező időszakban a műszaki ellenőrök annak teljesülését naponta fogják követni.
 
A leírtakkal összhangban készült el  a héten a toronyban lévő lépcső orsótéri-liftakna vasbeton falának I. üteme, az északi támfalszakasz vasszerelése és bezsaluzása, az urnatemetői szint feletti födém zsaluzatának szelemenváza és részbeni bezsaluzása.
 
A templomkert lépcsőjének nyers szerkezete, valamint a burkolatok CKT aljzattolása immáron lehetővé teszi az épületbe való bejutást. A Pedagógus Otthon előtti térburkolás elkészültét követően, a gyalogos közlekedési szempontok miatt félbehagyott munka is befejezésre kerül. Addig is kérjük a hívőtársak türelmét és megértést.”
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. szeptember 21-én


17. hét:
 
„A 17. héten két ütembe elkészült a torony urnatéri vasbeton körfalazata. Immáron elhárult az akadály a födémépítés megkezdése elől. A falszigetelésből mintát vettünk, annak vastagságbeli megfelelőségének laboratóriumi igazolására. A támfalak alapjainak vasszerlését követően az észak-nyugati egység betonozását el tudtuk végezni.
 
Pénteken az építésfelügyeleti hatóság küldöttsége ellenőrző látogatást tett a munkaterületen, s - eltekintve a számítógép okozta időelhúzódástól - a vizsgálat mindenre kiterjedően kifogás nélkül zárult le.
 
Az átdolgozott ütemterv jelenleg a fővállalkozó és műszaki ellenőrök egyeztetése alatt áll, de annyi megállapítható, hogy szokványos időjárási viszonyok esetén a 2014. augusztus 31.-i határidő bizonyára tartható.”
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. szeptember 14-én


16. hét:
 
„A 16. hét első napján a kooperációs megbeszélésen részletesen megtárgyaltuk az építkezés jelenlegi állapotát, különleges tekintettel a mintegy egy hetes késedelemre. A kivitelező mindezek tükrében a jelenlegi készültségek figyelembe vételével a következő hétre átdolgozza az ütemtervet, s javaslatot tesz a kiesett idő visszanyerésére 
    A héten egyébként a munkaterületen nagy volt a nyüzsgés, az oly sokszor ismételt módon elkészült az urnaszinti - még ez eddig hiányzó - két utolsó északi vasbeton fal, csaknem maradéktalanul elvégezték a falak szigetelését - az alaplemeznél is használt - bitumenszórásos eljárással, s a körzsalu mentén megszerelték a torony-fal alsó szintjének vasalatát, s szerencsés esetben azt szombaton bebetonozzák.
 
    Az időjárás továbbra is kegyes hozzánk, így kötelességünk ez idő alatt mindent megtenni a sikeres előrehaladás érdekében.”
 
    Tisztelettel:
 
    Báthory Tibor Gábor
    műszaki ellenőr
2013. szeptember 6-án


15. hét:
 
„A 15. heti esős időjárás erősen hátravetette az építkezést. Ilyenkor nemcsak a munkásoknak okoz gondot a csapadék, hanem a vasbetonszerkezetek munkahézagaiba ragasztott duzzadó szalag is tönkre megy, s ennek elkerülése érdekében kénytelenek vagyunk a betonozási munkát szüneteltetni. Az észak-nyugati urnatéri vasbeton fal valamint a pincelépcső, az orsótéri födém így is elkészült.
 
    A torony építéséhez nélkülözhetetlen hengerzsalu hiányát erősen érezzük.
 
    Az öreg templom előkertjében az új burkolat építéséhez kiszedtük a tükröt, elterítettük az ágyazat kavicsanyagát, szintre emeltük a korábban megépített csatornaakna fedlapját. A bejárati kapu lezárásából adódó kellemetlenségekért remélhetőleg kárpótolni fog bennünket a Lourdes-i Szűzanya kegyhelyéig vezető új templombejárati út, rámpa és lépcső kényelme és szépsége. Megértésüket köszönöm!
 
    Az elszenvedett három-négy napos késedelmet a szigorú szombati munkavégzésekkel igyekezünk visszanyerni.”
 
    Tisztelettel:
 
    Báthory Tibor Gábor
    műszaki ellenőr
2013. augusztus 31-én


 14. hét:
 
„A 14. munkahét - annak rövidsége miatt- nem bővelkedett eseményekben. Bezsaluztuk az elmúlt héten megvasalt urnatéri külső falát, majd betonozás után kizsaluztuk azt. A minőséggel - kisebb javítható hibáktól eltekintve - meg voltunk elégedve. Pénteki napon a délnyugati - templomtér felé eső - külső falra forgattuk át a zsalukat.
 
Izgatottan várjuk a torony és lépcsőház építéséhez nélkülözhetetlen hengerzsalu megérkeztét is.
 
A nyaktag pinceszintjén megkezdtük a beltéri lépcső építésének előmunkálatait.
 
A kitűzött határidős céljainkat továbbra is tartjuk.”
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. augusztus 24-én


 13. hét:
 
„A 13. hét nem babonázta meg az építkezés szereplőit. A munkálatok továbbra is az ütemterv részhatáridőinek tartásával folytak.
 
A hét elején az építést a nyaktag vasbeton falainak betonvas készre szerelésével kezdtük meg, majd a szerkezeteket kibetonoztuk. Ezt követően a munka a zsaluk átforgatása után az urnatemető dél-keleti külső falának vasszerelésével folytatódott. Természetesen nem feledkeztünk meg a már elkészült szerkezetek locsolásáról sem.
 
Nem utolsó sorban az urnatemető földrézsűjének most lefektetett filcszőnyeg-szűrőrétegével megakadályozzuk, hogy a parányi finom szemcsék a falak menti szivárgóba bemosódjanak.
 
Tekintettel az előttünk álló négy napos szünetelésre, az ütemtervhez képest előnyünk 2 napra zsugorodik.”
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén


12. hét:
 
„Immáron a 12. építési hét áll mögöttünk, ami kereken egy tucat. Az urnatemető már bebetonozott alaplemezének locsolásos utókezelésén túl felállítottuk a belső falak zsaluzatait, majd a vaszerelés befejeztével a zsalukat lezárva bebetonoztuk azokat. Másnap a kizsaluzást követően a falakat is locsoltuk.
 
A két épületet összekötő nyaktag pincepadlójának aljzatbetonozását elvégezve az építmény legmélyebb pontjáról sikeresen kijutottunk.
 
A hét végén a nyaktag külső teherviselő vasbeton falainak zsaluzása és vasszerelése folyt, annak reményében, hogy a következő hetet a betonozásukkal kezdhetjük.
 
Tekintettel a jelentős ütemtervi előnyre és a kánikulában megfáradt dolgozókra, szombati napra az építkezés pihentetéséről döntöttünk.”
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. augusztus 9-én
 

11. hét:
 
„A tizenegyedik hét az urnatemető alaplemezének továbbépítésével kezdődött. Hétfőn bedolgoztunk 124 köbméter nagyszilárdságú betont, amit a forró időjárásra tekintettel rövid idő elteltével elkezdtünk locsolni. Az utókezelés jelenleg is tart.
 
A hét közepén megérkezett a 100 m2 fémzsaluzat, amit öt ütemben a vasbeton falak létesítéséhez használunk. Ennek felállítása a hét végére maradt.
 
Közben felfalaztuk az urnatemetőt a régi épülettel összekötő nyaktag pinceszinti külső vázkerámia, és belső vasbeton zsalukő falait is.
 
Köszönhetően az akadálytalan munkavégzésnek, jelenleg az ütemtervhez képest mintegy öt nap előnyre tettünk szert.”
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. augusztus 2-án


10. hét:
 
„A tízedik jubileumi építési hét az urnatemető alatti korábban elkészült vízszigetelés átvételével kezdődött. Miután azt alapos vizsgálat után megfelelőnek találtuk, polietilén fóliaterítés után az időközben megácsolt zsaluzat közé védőbeton dolgoztunk be, hogy a vasszerelés során a szigetelés meg ne sérüljön. Megvárva annak szilárdulását és részbeni kötését megkezdődhetett az alapozásul szolgáló lemez vasalása.
Mintegy 13 tonna acélt szerelt meg a négy fős csapat. A vaskötegek beemelésekor jó segítségül szolgált a daru. A köralakú szálban szállított betonvasak szinte az egész méretspektrumot felölelték. A legvékonyabb 8 mm átmérőjű, a legvastagabb 2 cm átmérőjű volt. Az elhelyezési négyzetháló osztástávolsága általában 20 cm-re adódott, de a torony alatt a 10 cm-es sűrűség is indokolttá vált a 2 cm átmérőjű vasból.
A jó idő a munkásokat megizzasztotta, de ugyanakkor sikerült behozni a lemaradásunkat, sőt egy-két nap tartalékkal is rendelkezünk.”
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. július 26-án


9. hét:
 
„A kilencedik heti történéseket három pont köré csoportosítva tudom összefoglalni.
1.) Az urnatér egyöntetűen jó minőségű szigetelést hordó aljzatlemezének hétfői alapos átvételét követően kezdődhetett meg a vízszigetelés felhordása. A két rétegben szórt bitumen emulziós réteget kézzel fektetett üvegszál-hálós fátyollemez köti össze. Ezzel az eljárással készült el péntek délutánra az urnatemető 3-4 mm vastag vízszigetelése. 
2.) A hét közepén nagy örömünkre megérkezett a várva várt 104 tonna összsúlyú daru is, amit két nap alatt sikerült felállítani és beüzemelni. A daru 26 m magas, gémkinyúlása 45 m, s a gém végén is 1.7 tonna terhet tud felemelni. Szombaton az urnatemető építéséhez beszállított vasalat lerakásához már munkára is fogtuk.
3.) Szerdán fontos és népes küldöttséget fogadtunk, akik alaposan megszemlélték a jelenlegi állapotokat, s mintegy egyórás szemlélődés után hiányosságokat nem tapasztalva elégedetten távoztak. A kritikus szemű küldöttség átlagéletkora négy év körül volt, s mindannyian az Árpádházi Szent-Margit Óvoda nappali tagozatos ovisai voltak.
Továbbra is bízva a jó időjárásban reméljük, hogy a még meglévő kis lemaradásunkat hamar behozzuk.”
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. július 19-én


8. hét:

„A nyolcadik hét első napján a két épületrészt összekötő nyaktag pincefalainak biztonsági kitámasztását követően, a falak mentén tömörítve visszatöltöttük a földet. Ezzel az építkezés munkaterülete az eggyel magasabb urnatemető szintjére helyeződött át.
 
Számítva az időjárás kiszámíthatatlanságára, a tervezett alaplemez síkja felett korábban nem emeltünk ki minden földet, hogy eső esetén ez a biztonsági réteg ázzon el, s az alapozási szint ne saras, bizonytalan műszaki tulajdonságú legyen. Kotrókkal eltávolítottuk tehát ezt a - végül is szárazon maradt - biztonsági réteget, s jó idő révén, a szigetelést fogadó beton terítése az urnatemető egész felülete alatt, a teherviselésre alkalmas száraz talajra történhetett meg. A vékony, sérülékeny szerkezetet természetesen sűrűn locsolni kellett a meleg időben.
 
A tulipán-közi bejáratnál egy hiányzó rákötés pótlásával lényegében befejeződtek a csatornaépítési munkálatok.
 
Bízva a kedvező időjárásban, a jelenlegi kis lemaradást rövidtávon behozhatónak tartjuk.”
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. július 11-én


7. hét:

"A hetedik hét nem bővelkedett látványos eseményekben. A kotrók kimarkolták a durva földmunka utolsó köbmétereit, s folytatódott a két épületrészt összekötő nyaktag pinceszintjének építése is. Utóbbi több egymásra épülő technológiai folyamatból állt össze, így az épületrész kicsi volta ellenére a munka időigényes volt. Először a zsalukövekből álló falakat kellett felhúzni, négy soronként megszakítva a tevékenységet, hogy az elemek üregeit ki lehessen önteni betonnal. A nagy melegbe fokozottan gondoskodni kellett a szerkezet locsolásáról is. A falat az urnatemető alaplemezéhez is kapcsolódó betonkoszorúval zártuk le, aminek meg kellett szerelni az előre legyártott vasalatát, és körbe kellett övezni a beöntött beton fogadására alkalmas fa zsaluzattal. Végül szombaton került fel a földalatti fal szigetelése, a beszivárgó vizek elvezetését szolgáló "dörken" lemez, valamint a szigetelést védő réteg.
 
Kicsi, de nem behozhatatlan időt veszítetünk.
 
A daru nem érkezett meg a kívánt időre. Ennek hiányát egyenlőre nem érezzük, de várhatóan azt is felállítjuk a kilencedik héten, s az alaplemez szerelésénél az anyagmozgatásban segítségünkre lesz."
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. július 5-én


 6. hét:
 
"Immáron az építéssel 6. sikeres hetet hagytuk magunk mögött. A földmunkák nagy intenzitással tovább folytak, s jelenleg 6 ezer köbmétert meghaladó mennyiséget emeltünk ki és szállítottunk el, ami a korábban számított 5 ezer köbmétert jelentősen meghaladta. Szombati napon tervezzük ezen munkarész befejezését. Az urnatemplom helyének földanyagát ideiglenesen a templomtér területére deponáljuk, egyrészt hogy legyen mód a kotróknak azon felkapaszkodva "kimenekülni" a gödörből, másrészt hogy az altemplom falazatai melletti visszatöltést ebből az anyagból lehessen biztosítani.
 
A nyaktag alapozása és szigetelése valamint a nyers padló elkészült, jelenleg a felfalazása folyik.
 
A daru nem érkezett meg időre, de reméljük, nem kell rá sokat várni, s emiatt a héten finomított ütemtervet nem kell átdolgozni.
 
A véghatáridő továbbra is tartható."
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. június 28-án


 5. hét:
 
"Az elmúlt hetet megelőző hét koronája az alapkőletétel volt, amin a nagyszámú részvételt a magam nevében is megköszönök. Hétfőn - a korábbi ígéretünknek megfelelően - megkezdtük az alapozási munkálatokat a nyaktag alapárkának kiásásával, amit kedden megfelelően bebetonoztunk.
 
A földmunkák némileg lelassultak, mivel a meglévő templom melletti mélyebb részekről a talajt csak két karolással, közbülső deponálással tudja a kotró a szállítójárművekre rakni. A teherautók így is csak küszködve tudnak a nagy emelkedőn feljutni. Az elkövetkező héten további markoló hadrendbeállítása is szükségessé válik.
 
Mivel 26-ára tervezett a toronydaru felállítása, így csütörtökön be kellett fejezni az őt tartó alapok készítését, mert a betonnak minimálisan 7 napos korúnak kell lennie a szerelési munkák megkezdésekor.
 
Bízva a további kedvező időjárásban, az ütemtervnek megfelelően kezdjük a következő 6. hetet is."
 
Tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. június 21-én


4. hét:
 
"A szórványos esős időjárás ellenére az építkezés 4. hete jól telt. Folytatódtak a földkiemelési munkálatok, s immáron a kitermelt mennyiség meghaladta a 3.000 m3-t. A munkagödör mélysége 10 m feletti. A munkagödör alján és koronáján megépültek a talp- és övszivárgók, a rézsűt filcterítés borítja. Utóbbi vízáteresztő tulajdonsága miatt megakadályozza a kapilláris víznyomás kialakulását, ugyanakkor a talaj miniatűr szemcséinek megszűrésével gátolja a szivárgók eltömődést. Mivel esős időben a konstrukció már most is működhet, így az az átázás miatti lesuvadás ellen nagy biztonságot nyújt.
 
A már most is működő csapadékvíz csatorna a parókia területén a rákötés után lényegében kész.
 
Az alapkőletétel előtt alapozási tevékenységet illetlenségnek tartottunk végezni, de a hétfői és a keddi napokon már a régi és új épület közötti nyaktag fundamentumai is épülnek."
 
Az alapkőletételen meghitt ünneplést kívánva, tisztelettel:
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
 2013. június 14-én
 

3. hét:
 
"A harmadik hét kissé kellemetlenül indult az esőzések miatt. A hét közepén - noha sárban - de már ütemesen tudtunk tovább haladni. Az átjáró alatt védőcsőben aknákba kötve készültek el a csatornaátvezetések. A plébánia mellett megépült a csapadékvíz csatorna jelentős szakasza. A kivitelező ajándékaként beköti a déli oldalon a meglévő plébániaépület tetejéről eddig szabadba kiköpött csapadékvizeit, így várhatóan a hittanterem eddig tapasztalt átnedvesedése mérséklődik vagy megszűnik.
Mivel a munkagödröt tovább kell mélyíteni, így a biztonságra is gondolva minthegy 3 m szélességben földkiemeléssel egy padkát alakítottunk ki, ezzel is csökkentve a földfal közvetlen magasságát és terheit.
 
Sikeres hetet zárva reménykedünk a jó folytatásban."
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. június 7-én


2. hét:
 
"Immáron befejeződött az új plébániaszárny építésének második hete is, s eljött az ideje annak, hogy összefoglaljam a történteket.
Mint korábban is, munkánkat hétfői napon a kooperációs értekezlet megtartásával kezdtük.  18 pontban foglaltuk össze a heti teendőket. Többek között kitértünk a geodéziai kitűzési alappontok rögzítésének szükségességére. A földmérők 3 pontot helyeztek el, amelyek segítségével Supka Kovács Tamás építésztervező arra a következtetésre jutott, hogy az épület tengelye az elképzelésekkel egyezően helyesen áll.
 
A földmunkák végzését a szórványos esőzés jelentősen nem hátráltatta, azok az ütemtervben rögzítetteknek megfelelően folynak. A kitermelt munkagödör mélysége immáron meghaladja a 9 métert. Az alapozási sík elérése érdekében ez még tovább növekszik. A partfal esetleges átázását - és az abból eredő lesuvadását - a koronán létesített vízelvezető övárok védi. A kitermelt agyagtalaj továbbra is erősen kötött alattomos vízerek nélkül, így a rézsű továbbra is nagy biztonsággal állékony. Azért nem árt az óvatosság, a korona szakadó lapján kívül stabil, biztonságos védőkorlátot építettünk ki.
 
Remélem az elkövetkező héten hasonlóan kedvező történésekről számolhatok be."
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013. május 31-én


1. hét:
 
"A pályáztatás, kivitelező kiválasztás és építési vállalkozási szerződés megkötését követően május 8-án előzetes kooperációs értekezleten megtörtént a munkaterület átadása, bemutattuk a tervező, kivitelező műszaki ellenőr csapatot. A hatóságok és közműszolgáltatók megtették hozzájáruló nyilatkozatukat. Döntés született operatív kérdésekben, így a kooperációs értekezlet helyéről, időpontjáról, a munkaterület biztonságos körülhatárolásáról, a munkarendről, az építési napló megnyitásáról, hitelesítéséről.
 
A pünkösdhétfőn megtartott egyházközségi napon megtörtént az első kapavágás, amit folyó hó 21-én a földmunkagépek felvonulása követett, s ezzel megkezdődött a valódi építkezés. A humusz eltávolítását és helyszíni deponálását követően a négytengelyes szállítójárműveket két markoló rakja teli a kitermelt erősen kötött szálban álló homokos agyagtalajjal. A kitermelt anyag a harkai úti lerakóban kerül elhelyezésre.
 
Az időjárás kedvező volt, így az építkezés a korábban ütemezetteknek megfelelően haladhatott."
 
Báthory Tibor Gábor
műszaki ellenőr
2013.május 24-én

2024. június 21.
Évközi 12. vasárnap
Gyalogos zarándoklat indul plébániánkról Mariazellbe; a zarándokok szívesen magukkal viszik ima kéréseinket, amiket az erre a célra hátul kihelyezett papírdobozban gyűjtünk jövő vasárnapig (június 30.)
Bővebben
2024. június 21.
Templomunk liturgikus rendje
Hétfőn (június 24.), 18 órakor a Bécsi úti Keresztelő Szent János templom búcsúja lesz, ezért templomunkban nem lesz szentmise.
Bővebben
2024. június 21.
Olvasmány
„Adjatok hálát az Úrnak, mivel irgalma örökké megmarad.” (Zsolt 106)
Bővebben