Történelem

A PLÉBÁNIA TÖRTÉNELME
1943. november 25-én Boldog Apor Vilmos győri megyéspüspök benedikálta a "Julianeum" Szent Domonkos-rend új konviktusát és nyilvános kápolnáját, 1945. március 1-jén pedig – nem sokkal vértanúhalála előtt – létrehozta az önálló Árpádházi Szent Margit Lelkészséget.
A kápolnát és a plébános lakását egy villában alakították ki, amely Schármár Károly építész fiatalkori alkotása.
Harangjait, amelyek 65 és 52 cm átmérőjűek, 1948-ban öntötte Szlezák László Budapesten.

PLÉBÁNOSAI
1945: Juhász László OP
1947: Dely Antonin OP
1950: Kárpáthy Károly
1951: Kő Antal
1958: Kárpáthy Károly
1965: Juhász József
1969: Hetény János
2000: Milus Ferenc
2009: Bognár István
2016: Marics István

Lakói 1983: 5500 r.k.; 2001: 5500 r.k., össz. 7000. - Hetény János

AZ EGYKORI TÖPLER-LŐVER
Az épület egy régi mélyútról megközelíthetően a hegyoldalba vájva áll. A földszint előteréhez három lakószoba kapcsolódott, ezek képezik ma a templomteret és a sekrestyét. Az emeleti szobákhoz nyílt falépcsőház vezet.
A városra tekint az északi homlokzat üvegezett verandája. Ez a főhomlokzat részletképzésben különösen gazdag, a szép kilátást biztosító nagy ablakot fával burkolt oromzat koronázza. Az architektúra a szecesszió korának sikeres alkotása.
(Forrás:Kubinszky Mihály: A régi soproni Lőver. Egy Lőverlakó építész feljegyzései. Zákány-Máthé, Tatabánya 128-130.o.)

SZENT MARGITRÓL
A vesztett muhi csata után IV. Béla király feleségével, Laszkarisz Mária bizánci hercegnővel együtt Dalmáciába menekült. Ott, Klissza várában született Margit lányuk 1242. január 27-én. Szülei - a tatároktól elszenvedett vereség miatti kétségbeesésükben - felajánlották Magyarországért.
Margit ennek megfelelően hároméves korában a veszprémi domonkos apácákhoz került, és ott gondos nevelésben részesült. Nevelőnője Olympiades nővér volt. Később a Nyulak szigetén lévő zárdába került át, amelyet apja építtetett. Itt került sor Margit fogadalomtételére 1254-ben. Később két alkalommal is lehetősége lett volna fogadalma visszavonására, hiszen minden bizonnyal megkapta volna a felmentést apja kérésére. Ő azonban visszautasította II. Ottokár cseh király, valamint a lengyel király házassági ajánlatát is.
Az önfegyelmezés és keresztény szeretet példaképe volt. A legalacsonyabb rendű munkát is szívesen végezte, és a legrosszabb ruhákban járt. Napjait munkában, éjszakáit imádságban töltötte. A legenda szerint jövendőmondó képességekkel is rendelkezett, amellyel olykor apjának is segítségére volt diplomáciai gondjai megoldására. 1270. január 18-án halt meg a Margit-szigeti kolostorban. Ravatalát 1271 körül Albert és Péter lombardiai szobrászok faragták meg vörös márványból, egyes részeit pedig fehér márványból.
Holtteste halála után három hétig nem indult oszlásnak, ráadásul rózsaillatot árasztott.
Boldoggá avatása már 1276-ban megtörtént, szentté avatására azonban évszázadokat kellett várni. Tiszteletét 1789-ben hivatalosan is engedélyezték, végül XII. Pius pápa 1943-ban avatta szentté.
(Forrás: wikipédia)

2019. november 29.
Advent I.vasárnapja
Aki szeretné, hogy meglátogassam idős vagy beteg hozzátartozóját az adventi időszakban, legkésőbb december 15-ig jelezze.
Bővebben
2019. november 29.
Templomunk liturgikus rendje
Adventben hétköznapokon (hétfőtől péntekig) 6:00 (!) órakor kezdődnek a hajnali szentmisék, utána pedig reggelire hívjuk a gyerekeket és a diákokat.
Bővebben
2019. november 29.
Evangélium
„Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk.” (Zsolt 121)
Bővebben