Évközi 31. vasárnap

2013. október 31.

- Az elmúlt hétvégén 101.145 Ft-ot adományoztak a kedves Hívek, a missziók javára 51.215 Ft-ot, a templomépítésre pedig 18.320 Ft-ot különítettük el. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg!

- Ma a helyi Karitász csoport céljaira várjuk az adományokat. Ne feledjük, hogy Árpádházi Szent Erzsébetnek, a magyar Karitász védőszentjének hónapjában külön is gondolnunk kell a szegényekre, a rászoruló embertársainkra :-)

- Az elsőpéntekes betegeket, időseket otthonukban, november 8-án látogatom meg.

- November 8-én, pénteken egész napos szentségimádásra hívjuk Testvéreinket a szokott rend szerint, melynek programját a hirdetőtáblán olvashatják. Egy-egy szentórára jelentkezni a sekrestyében kitett íven lehet.

- Ugyanezen a napon lesz a Szent Imre templomban este 7 órakor a Felnőtt Katekézis utolsó előadása, melynek témája: Hiszem a test föltámadását és az eljövendő örök életet.

- Szent Imre templom búcsúja november 5-én és 10-én ünnepi szentmise keretében lesz. A vasárnapi szertartáson a búcsúi szónok Ferling György atya. Részletes program a hirdetőtáblán látható.

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével támogatják a templomépítés munkálatait!

- Novembertől már lehet a 2014-es évre is szentmisét íratni.
 
Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben