Nagyböjt 3. vasárnapja

2020. március 13.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK
2020. március 15.

- Sopron templomaiban, a mai nappal kezdődően (március 15-22.) szentségimádás lesz. Részletes program a hirdetőtáblán és honlapunkon is olvasható. Templomunk szentségimádási napja: március 18., szerda. 8 órakor szentségkitétel lesz zsolozsma keretében, 9 órakor a város papságával imádkozzuk közösen a napközi imaórát, melyre a kedves testvéreket is szeretettel hívom és várom! 17 órától közös szentórát tartunk biblikus elmélkedéssel. Csütörtökön templomunkban nem lesz szentségimádás.

- Március 15-22-ig tartós élelmiszergyűjtést tartunk a rászorulók megsegítésére. A felajánlott adományokat a szentmisék alkalmával itt, a templomban, valamint munkanapokon, főként hivatali időben a plébánián lehet átadni. Minden felajánlást hálásan köszönünk!

- Pénteken 17 órától szentgyónási lehetőség, 17:30-kor keresztúti ájtatosság lesz.

- Március 30-április 1. (hétfő, kedd, szerda) városi nagyböjti lelkigyakorlat lesz a soproni Szent Imre templomban Dr. Sztankó Attila a máriabesnyői Nagyboldogasszony-bazilika plébánosának vezetésével. A 18 órakor kezdődő szentmisékben lesznek a lelkigyakorlatos szentbeszédek. A lelkigyakorlatos napokon 16:30-tól szentgyónási lehetőség lesz.

- Dr. Pápai Lajos nagyböjti sorozatbeszédeket tartalmazó könyve „Tudom, kinek hittem” címmel megjelent. A könyv a szentmisék után a sekrestyében megvásárolható.

- A szentmise után a Hetény teremben szentmisék előjegyeztethetők, illetve befizethető az egyházközségi hozzájárulás is.


Vissza...

2020. szeptember 18.
Évközi 25. vasárnap
Hétfőn (szeptember 21.), 18 órára az elsőáldozók szüleit várom szülői értekezletre, a templomunkba.
Bővebben
2020. szeptember 18.
Templomunk liturgikus rendje
Pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért ajánljuk fel. A szentmise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2020. szeptember 18.
Evangélium
„Közel az Úr azokhoz, akik oltalmát kérik.” (Zsolt 144)
Bővebben