Nagyböjt 2. vasárnapja

2020. március 6.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK
2020. március 8.

- Hálásan köszönöm a finom sütemény- és ital felajánlásokat templomunk felszentelésének évfordulójára, valamint a segítséget a fogadás előkészítéséhez és lebonyolításához! Isten fizesse meg mindenki jóindulatát és segítségét!
Ugyanígy köszönöm a Julianeum Énekkar tagjai közreműködését az ünnepi szentmisében!

- Pénteken 17 órától szentgyónási lehetőség, 17.30-kor keresztúti ájtatosság lesz.

- A Győri Könnyező Szűzanya búcsúját a hívek számára március 14-én (szombat), a papság számára március 17-én (kedd) tartják. Részletek a faliújságon olvashatók.

- Sopronban, március 15-22-ig, Szent József hetében szentségimádás lesz. Részletes program a hirdetőtáblán és honlapunkon is olvasható. Templomunk szentségimádási napja: március 18., szerda.

- Március 15-22-ig tartós élelmiszergyűjtést tartunk a rászorulók megsegítésére. A felajánlott adományokat a szentmisék alkalmával a templomban, valamint munkanapokon, főként hivatali időben a plébánián lehet átadni. Minden felajánlást hálásan köszönünk!

- A szentmise után a Hetény teremben szentmisék előjegyeztethetők, illetve befizethető az egyházközségi hozzájárulás is.


Vissza...

2020. június 26.
Évközi 13. vasárnap
Július 1-jén és 8-án, a Nepomuki Szent János kápolnánkban nem lesz szentmise. Megértésüket köszönjük!
Bővebben
2020. június 26.
Templomunk liturgikus rendje
A héten, hétköznap (hétfőtől péntekig) 7:30 órakor lesznek szentmisék templomunkban, előtte rózsafüzér. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Bővebben
2020. június 26.
Evangélium
„Hadd énekeljem örökké Urunknak irgalmas jóságát.” (Zsolt 88)
Bővebben