Nagyböjt 2. vasárnapja

2020. március 6.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK
2020. március 8.

- Hálásan köszönöm a finom sütemény- és ital felajánlásokat templomunk felszentelésének évfordulójára, valamint a segítséget a fogadás előkészítéséhez és lebonyolításához! Isten fizesse meg mindenki jóindulatát és segítségét!
Ugyanígy köszönöm a Julianeum Énekkar tagjai közreműködését az ünnepi szentmisében!

- Pénteken 17 órától szentgyónási lehetőség, 17.30-kor keresztúti ájtatosság lesz.

- A Győri Könnyező Szűzanya búcsúját a hívek számára március 14-én (szombat), a papság számára március 17-én (kedd) tartják. Részletek a faliújságon olvashatók.

- Sopronban, március 15-22-ig, Szent József hetében szentségimádás lesz. Részletes program a hirdetőtáblán és honlapunkon is olvasható. Templomunk szentségimádási napja: március 18., szerda.

- Március 15-22-ig tartós élelmiszergyűjtést tartunk a rászorulók megsegítésére. A felajánlott adományokat a szentmisék alkalmával a templomban, valamint munkanapokon, főként hivatali időben a plébánián lehet átadni. Minden felajánlást hálásan köszönünk!

- A szentmise után a Hetény teremben szentmisék előjegyeztethetők, illetve befizethető az egyházközségi hozzájárulás is.


Vissza...

2020. április 3.
Virágvasárnap
Plébániánk irodája március 23-tól határozatlan ideig zárva tart. Temetés intézéséhez ügyeletet tartunk. Előzetes, telefonos bejelentkezés szükséges (99/523-648).
Bővebben
2020. április 3.
Templomunk liturgikus rendje
2020. március 22-től (vasárnap) határozatlan ideig templomunkban nincs nyilvános liturgia.
Bővebben
2020. április 3.
Evangélium
„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” (Zsolt 21)
Bővebben