Krisztus Király vasárnapja

2019. november 22.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK
2019. november 24.

- Ma országos gyűjtést tartunk a Karitász céljaira.

- Plébániánk tartós élelmiszer gyűjtést tart még a mai napon. Az élelmiszereket a plébánia hittan termében gyűjtjük.

- November 28-án (csütörtök) 19 órára szeretettel hívom és várom a Plébániai Tanácsadó Testület aktív-, tiszteletbeli- és póttagjait gyűlésre a Hetény terembe. Kérem a tagokat, hogy Meghívójukat vegyék át a sekrestyében!

- November 29. (péntek) az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért ajánljuk fel.

- November 29-30 és december 1. (péntek, szombat, vasárnap) ADVENTI LELKIGYAKORLAT lesz templomunkban dr. Németh Gábor, az MKPK Titkársága irodaigazgatója vezetésével. Pénteken és szombaton a 18 órakor, vasárnap pedig a 11 órakor kezdődő szentmisékben lesznek a lelkigyakorlatos szentbeszédek. A pénteki és szombati szentmisék előtt 16:30 órától, vasárnap pedig 9:30 órától szentgyónási lehetőség. Használjuk fel a lelkigyakorlatot és a szentgyónási lehetőséget a karácsonyra történő méltó felkészülésünkhöz.

- Szeretettel hívom és várom a gyerekeket pásztorjátékra. Próba: november 30. (szombat), 10 óra. Helyszín: templom.

- November 30. (szombat) 19 órakor adventi hangverseny lesz templomunkban. A belépés ingyenes.

- Adventben hétköznapokon (hétfőtől péntekig) 6:00 (!) órakor kezdődnek a hajnali szentmisék, utána pedig reggelire hívjuk a gyerekeket és a diákokat. A reggelikben való segítésre, hozzájárulásra segítők jelentkezését várjuk; feliratkozni a sekrestyében lehet. Szombaton és vasárnap a szokott miserend lesz érvényben.

- Advent szombatjain az esti szentmise elején közösségeink segítségével végezzük a gyertyagyújtást. November 30-án a Házas csoport végzi az első adventi gyertya meggyújtását.

- Aki szeretné, hogy meglátogassam idős vagy beteg hozzátartozóját az adventi időszakban, legkésőbb december 15-ig jelezze akár itt, a sekrestyében, akár a plébánia irodájában. A betegek látogatásának ideje: december 16., hétfő.

- Rákász Gergely hangversenyt tart templomunkban december 19-én. Jegyek elővételben vásárolhatók plébániánk irodájában. Részletek a kihelyezett plakátokon olvashatók.

- A szentmise után a Hetény teremben lehetőség van jövő évi egylapos falinaptár megvásárlására, az egyházközségi hozzájárulás befizetésére, ill. szentmiséket is lehet már előjegyeztetni a jövő évre.


Vissza...

2021. január 22.
Évközi 3. vasárnap
Adónk 1+1%-ával a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), illetve Szent Margit Alapítványunkat (adószáma: 19112941-1-08) is támo-gathatják a kedves Hívek. Tisztelettel kérjük, és köszönjük felajánlásaikat!
Bővebben
2021. január 22.
Templomunk liturgikus rendje
A vasárnapi szentmise után a Hetény teremben lehetőség van szentmisék előjegyzésére.
Bővebben
2021. január 22.
Evangélium
„Utaidat mutasd meg nékem, én Uram, Istenem!” (Zsolt 24)
Bővebben