Évközi 23. vasárnap

2013. szeptember 6.

- Ma Máriának, a Béke Királynőjének születésnapján imádkozzunk a világ békéjéért!

- Az elmúlt hétvége adományainak összege 133.045 Ft volt, melyből 42.150 Ft-ot a templomépítésre, 36.275 Ft-ot pedig a helyi Karitász céljaira szántak a Testvérek. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg!

- Szeptember 13-án, pénteken egész napos szentségimádásra hívjuk Testvéreinket a megszokott napirend szerint, melynek programját a hirdetőtáblán olvashatják. Egy-egy szentórára jelentkezni a sekrestyében kitett íven lehet.

- Ugyanezen a napon lesz a Szent Imre templomban este 7 órakor a Felnőtt Katekézis újabb előadása, melynek témája: „A krisztusi hit kibontakozása az apostoli hitvallás tételeiben”.

- Az iskolás diákjaink számára ma lesz a Veni Sancte a fél 10-es szentmise keretében, a „Mocorgók” tanévkezdő szentmiséje pedig szeptember 14-én, szombaton 16 órakor.

- Jövő vasárnap, szeptember 15-én 11 órakor a „templomépítő-vasárnapi” szentmisét Rimfel Ferenc szentgotthárdi plébános mutatja be. Mindenkit szeretettel várunk! A következő hétvége perselyadományait teljes egészében a templomépítésre fordítjuk.

- A plébániai külön hittan szeptember 16-án, hétfőn délután fél 4-kor kezdődik. Várjuk a szülők és gyermekeik jelentkezését a plébánián irodai órák alatt. A többi plébániai csoport is szeptember közepétől indul és várja nyitott szívvel új érdeklődők jelentkezését!

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!
 
Áldott hetet testi-lelki felüdülést kívánunk minden kedves Testvérünknek!

Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben