Évközi 21.vasárnap

2013. augusztus 23.

- Az elmúlt vasárnap adományainak összege 125.540 Ft volt, melyből 48.250 Ft-ot a templomépítésre adományoztak a kedves Hívek. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg!

- Ma 11 órakor a „templomépítő-vasárnapi” szentmisét Butsy Lajos fertőrákosi plébános és fegyházlelkész mutatja be. Mindenkit szeretettel várunk! E hétvége perselyadományait teljes egészében a templomépítésre különítjük el.

- Szeptember 7-én, szombaton zarándoklatot szervezünk a felvidéki "Kis-Róma", Nagyszombat városába. A program része többek között a Szent Miklós Székesegyház könnyező Szűzanya kegyképének, valamint a kassai vértanúk sírjának imádságos megtekintése. Az autóbusz 6.00-kor indul a Szent Margit plébániától. Hazaérkezés este 8 óra körül. Részvételi díj 4.500 Ft, mely a biztosítást is tartalmazza. Jelentkezés a Szent Margit plébánián irodai órák alatt vagy szentmisék után.

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!

Áldott hetet testi-lelki felüdülést kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben