Évközi 20. vasárnap

2013. augusztus 18.

- Az elmúlt vasárnap adományainak összege 63.245 Ft volt, melyből 18.615 Ft-ot a templomépítésre adományoztak a kedves Hívek. Hálásan köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg!

- 2013. augusztus 20-án, kedden Szent István király ünnepén délelőtt templomunkban vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék, de az ünnep előestéjén hétfőn 17:45-kor vigíliás szentmise is lesz. Az ünnepnapon elmarad a Villa sori 17 órás szentmise. Ezen a napon délután 16 órakor ünnepi szentmisét mutat be Dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr a Szent István templomban. A templomszentelés 70. évfordulóját ünnepelve megáldja a felújított templombelsőt. A szentmisét követően kerül sor a városi ünnepségre, ünnepi köszöntőt mond Ivanics Ferenc országgyűlési képviselő.

- Jövő vasárnap, augusztus 25-én 11 órakor a „templomépítő-vasárnapi” szentmisét Butsy Lajos fertőrákosi plébános és fegyházlelkész mutatja be. Mindenkit szeretettel várunk! A következő hétvége perselyadományait teljes egészében a templomépítésre fordítjuk.

- Augusztus 20-ig, keddig a plébániai iroda zárva tart!

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!
 
Áldott hetet testi-lelki felüdülést kívánunk minden kedves Testvérünknek!

Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben