Évközi 16. vasárnap

2013. július 20.

- Még egyszer is szeretnénk hálás szívvel megköszönni a sok önzetlen segítséget, amiből megvalósulhatott az első hittanos gyermektábor.

- Az elmúlt héten 175.590 Ft-ot adományoztak a kedves Hívek. A templomépítésre 123.445 Ft-ot különíthettük el, melyből 101.175 Ft a bánfalvi búcsú perselyadománya. Köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg!

- Ma 11 órakor a "templomépítő-vasárnapi" szentmisét Zsebedics József kanonok, Győr-Sziget plébánosa, a Kapuvár-Házhelyi Sarlós Boldogasszony Templom építője mutatja be. Mindenkit szeretettel várunk! A hétvége perselyadományait teljes egészében a templomépítésre fordítjuk.

- Augusztus 12-én minisztráns találkozó lesz Csepregen. Mottója: Ha szívedben hiszed…. Jelentkezni lehet a plébánián!

- Augusztus 14-19-ig Bánvölgyében tábor lesz a 13-18 évesek részére. Jelmondata: „Melyik úton jársz?” Aki szeretne jelentkezni vagy információt kérni ezzel kapcsolatosan, Staub Bulcsú szívesen áll a rendelkezésére. Telefonszáma: 30/280-28-88.

- Augusztus 17-én zarándoklatot szervezünk Graz-Mariatrost kegyhelyére. Indulás 6 órakor, hazaérkezés este 8 körül. Részvételi díja 4.800Ft, mely a biztosítást is tartalmazza. Jelentkezni személyesen lehet az irodai órák alatt vagy szentmisék után.

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!

- A nyári szabadságukat töltőknek, a pihenni vágyó Testvéreknek Jézus szavaival kívánunk testi-lelki feltöltődést: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű.” (Mt 11,28-30)
 
Áldott hetet testi-lelki felüdülést kívánunk minden kedves Testvérünknek!

Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben