Virágvasárnap

2019. április 12.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK - 2019. április 14.
 
- A kedves Hívek figyelmébe ajánlom a nagyböjti lelkigyakorlat videó és hanganyagát, mely visszanézhető, illetve visszahallgatható a honlapunkon.

- Április 16-án, nagykedden az esti szentmise után megbeszélésre hívom az áldoztatási engedéllyel rendelkező testvéreinket ide, a templomba. Megjelenésükre feltétlenül számítok.

- Április 15-17-ig nagyböjti lelkigyakorlat lesz a Domonkos templomban dr. Martos Levente Balázs biblikus professzor vezetésével. Mindenkit szeretettel várnak.

- Örömmel jelzem a kedves Testvéreknek, hogy a szent háromnapot és a Húsvétot ismét velünk együtt ünnepli dr. Pápai Lajos püspök úr. Szeretettel hívom tehát a kedves Híveket, ünnepeljük közösen hitünk nagy misztériumait az apostolutód vezetésével! A nagyheti szertartások rendje olvasható a hirdetőtáblán. A ministránsok és a PTT tagjainak szolgálatára kifejezetten számítok a nagyhét és Húsvét ünnepe során. A ministránsok kézhez kaptak egy tájékoztató levelet az ünnepi szentmisékkel és a próbákkal kapcsolatban. Tisztelettel kérem a szülőket és nagyszülőket, hogy buzdítsák és támogassák gyermekeiket, unokáikat a próbákon és szertartásokon való szolgálatra!

- Teljes búcsút nyerhet az a hívő: aki nagycsütörtökön, az ünnepi szentmise után a tabernákulumba tett Oltáriszentség előtt áhítattal elimádkozza a Tantum ergo-t (Ho. 318), aki 1. áhítattal részt vesz nagypénteken a liturgián és a kereszt imádásában; 2. elvégzi a keresztutat, vagy amikor a Szentatya végzi a keresztutat, televízión vagy rádión (vagy világhálón) keresztül lélekben áhítattal csatlakozik hozzá, továbbá, aki húsvét vigíliáján vagy keresztelésének évfordulóján bármely jóváhagyott formulával megújítja keresztségi ígéreteit,
aki a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja, akkor is, ha fizikailag nincs jelen, de a szertartást televízión vagy rádión (vagy világhálón) keresztül áhítattal követte.

- Plébániánk hittantábort szervez június 20-23. között. Részletek a hirdetőtáblán és honlapunkon is olvashatók. Jelentkezési határidő: április 26.

- Május 10-12-ig a Szent Imre templomban minden imacsoport számára meghirdetjük a Missziós kereszt előtti imavirrasztás lehetőségét esti, éjszakai és hajnali órákban, a jelentkezőktől függően péntek, szombat, vagy mindkét éjjelre. Szombaton és vasárnap néhány nappali óra is akad még. Tetszőleges imaformában, énekelve, zenélve, csendben, a kereszt előtti hódolattal, litániával, elmélkedésekkel, tanításokkal lehet készülni, mely kb. 50 perces legyen, hogy a következő csoporttal lehessen helyet cserélni. A szabad helyekre jelentkezni Németh István plébánosnál (20/3531372) lehet.

- Az idei évben is fontos, hogy rendelkezzünk adónk egyházi 1%-ról. Kérjük, abban az esetben tegye meg felajánlását, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt (pl. családi adókedvezmény) nulla forint, mert a „nullás” bevallás is számít. (A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011) Másik 1 %-ával kérjük, támogassa Szent Margit Alapítványunkat (adószáma: 19112941-1-08)! Köszönjük felajánlásaikat!

- A plébánia iroda április 18-tól (nagycsütörtöktől) 23-ig (keddig) zárva tart. Megértésüket köszönjük!

- Hetény terem: egyházközségi hozzájárulás befizetése, szentmisék előjegyeztetése.

- Plébániai Harangszónk (Hírlevelünk) különszámát szeretettel ajánlom a kedves Testvérek figyelmébe. A benne található gondolatok segítenek a Húsvétra történő lelki előkészületben, és a nagyheti szertartások rendjét is tartalmazza.

Szeretettel hívom és várom a kedves Testvéreket: Az év legszentebb hetére Isten bőséges áldását kívánom!


Vissza...

2019. július 12.
Évközi 15. vasárnap
Plébániánk irodája július 19-ig zárva tart. Sürgős esetben a plébánia telefonszámát szíveskedjenek bizalommal hívni.
Bővebben
2019. július 12.
Templomunk liturgikus rendje
„Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” (Lk 10, 27)
Bővebben
2019. július 12.
Evangélium
„Alázatosak, keressétek az Istent, és szívetek újra éled.” (Zsolt 68)
Bővebben