Nagyböjt 5. vasárnapja

2019. április 5.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK – 2019. április 7.

- Hálásan köszönöm a sütemény- és ital felajánlásokat a városi nagyböjti lelkigyakorlatra, valamint a segítséget a fogadás előkészítéséhez és lebonyolításához! Öröm volt látni, hogy plébániánkról sokan részt vettek a lelkigyakorlatunkon. Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett mindnyájunk életében!

- A tartós élelmiszergyűjtés alkalmával a kedves Testvérek 335,5 kg élelmiszert adakoztak. Isten fizesse meg nagylelkűségüket! Kérem a PTT tagjait és kedves Híveket, ha valakinek az ismeretségi körében van olyan, aki örülne az adományoknak, kérem, hogy mihamarabb jelezze azt felém!

- Ezen a hétvégén perselyadományunkkal a Szentföldi kegyhelyeket támogatjuk.

- A Villa sori Nepomuki Szt. János kápolnában minden szerdán 18:00 órakor lesz szentmise. Az első időpont április 10. Így szerdai napokon itt, a plébániatemplomban nem lesz szentmise.

- Jövő vasárnap Virágvasárnap lesz; a 11 órakor kezdődő szentmisében végezzük a barkaszentelést.

- Az idei évben a Szent Imre Plébánia szervezi és vezeti az immár hagyománnyá vált városi keresztutat április 12-én, pénteken 19 órakor.

- Örömmel jelzem a kedves Testvéreknek, hogy a szent háromnapot és a Húsvétot ismét velünk együtt ünnepli dr. Pápai Lajos püspök úr. Szeretettel hívom tehát a kedves Híveket, ünnepeljük közösen hitünk nagy misztériumait az apostolutód vezetésével! A nagyheti szertartások rendje olvasható a hirdetőtáblán. A ministránsok és a PTT tagjainak szolgálatára kifejezetten számítok a nagyhét és Húsvét ünnepe során.

- Plébániánk hittantábort szervez felső tagozatos hittanra járó gyerekeknek. A tábor időpontja: június 20-23., helyszíne: Kőszeg. Részletek a hirdetőtáblán és honlapunkon is olvashatók. Jelentkezési határidő: április 26.

- Az idei évben is fontos, hogy rendelkezzünk adónk egyházi 1%-ról. Kérjük, abban az esetben tegye meg felajánlását, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt (pl. családi adókedvezmény) nulla forint, mert a „nullás” bevallás is számít. (A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011) Másik 1 %-ával kérjük, támogassa Szent Margit Alapítványunkat (adószáma: 19112941-1-08)! Köszönjük felajánlásaikat!

- Hetény terem: egyházközségi hozzájárulás befizetése, szentmisék előjegyeztetése.


Vissza...

2020. február 14.
Évközi 6. vasárnap
Jövő vasárnap a katolikus iskoláink és óvodáink támogatására tartunk országos gyűjtést.
Bővebben
2020. február 14.
Templomunk liturgikus rendje
Templomunk felszentelésének évfor- dulója, a nagyböjt 1. vasárnapja miatt, március 2-án, hétfőn, 18 órakor tartjuk az ünnepi hálaadó szentmisét. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Bővebben
2020. február 14.
Evangélium
„Boldogok, akik Isten útján járnak, és törvényét követik.” (Zsolt 118)
Bővebben