Évközi 14. vasárnap

2013. július 7.

- Az elmúlt vasárnap 100.515 Ft-ot adományoztak a kedves Hívek, ebből 27.255Ft-ot a templomépítésre különítettünk el, s a „Péter-fillér” gyűjtés összege 28.650 Ft volt, melyet az Apostoli Szentszék céljaira továbbítottunk. Köszönjük felajánlásaikat, Isten fizesse meg!

- Ma, július első vasárnapján a helyi Karitász csoportunk által meghatározott célra, a július 9 és 13 között megvalósuló hittanos gyermektábor támogatására gyűjtünk. Isten fizesse meg bőkezű adományaikat J

- Július 9- 10- 11-én a kőszegi hittantáborban misézek, így templomunkban nem lesznek szerdán és csütörtökön sem esti szentmisénk. A plébániai iroda a szokott időpontokban várja a kedves Híveket.

- Július 12-én, pénteken egész napos szentségimádásunkra hívjuk Testvéreinket a szokott napirend szerint, melynek programját a hirdetőtáblán olvashatják. Egy-egy szentórára jelentkezni a sekrestyében kitett íven lehet.

- Július 16-án búcsút járunk gyalogos zarándoklat keretében, Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére. Az ünnepi szentmise Bánfalván este 6 órakor kezdődik, a Szent Margit Plébánia székelykapujától délután fél 5-kor indulunk gyalogosan.

- Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével és szentmise szándék kérésével is támogatják a templomépítés munkálatait!

Áldott hetet testi-lelki felüdülést kívánunk minden kedves Testvérünknek!

Vissza...

2019. április 20.
Húsvétvasárnap
Április 26-án, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyug- vó testvéreinkért ajánljuk fel. A szent- mise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. április 20.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (április 27.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. április 20.
Evangélium
„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 117)
Bővebben