Urunk megkeresztelkedése

2019. január 11.

TEMPLOMI HIRDETÉSEINK – 2019. január 13.

- Megköszönöm a karácsonyfa felajánlását templomunk részére, valamint köszönetet mondok a fiatal házas csoportnak a fa feldíszítéséért, és mindazoknak, akik az adventi hajnali szentmisék után a gyermekek reggeliztetéséhez munkájukkal, ill. anyagi hozzájárulásukkal segítséget nyújtottak.

- Templomunk búcsúja január 18-án (péntek) lesz. Búcsúnk előestéjén (csütörtök) a rózsafüzér 17 órakor, az ünnepi vesperás 17:30 órakor kezdődik. A búcsú előestéjén és napján az ünnepi szentmisék 18 órakor kezdődnek. A búcsúi szentmise főcelebránsa Holpár István Balázs újmisés lesz, aki a szentmise végén újmisés áldásban részesíti a jelenlevőket. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket! Búcsúünnepünk alkalmából szeretettel kérünk a kedves Hívektől édes és sós süteményeket, hogy a pénteki ünnepi szentmise után megvendégelhessünk minden jelenlévőt. A süteményeket pénteken 8:30 órától 17 óráig lehet átadni a plébánián.

- A házak, lakások megáldására készíttetett matricák kaphatók a sekrestyében (100 Ft.).

- Január 23-án (szerda), 19 órára szeretettel hívom és várom a PTT aktív-, tiszteletbeli- és póttagjait gyűlésre a Hetény terembe. Kérem a tagokat, hogy meghívójukat vegyék át a sekrestyében!

- Újabb fiatal házas közösség megalapításához várjuk 40 évnél fiatalabb házaspárok jelentkezését a sekrestyében. Részleteket a hirdetőtáblán olvashatnak.

- Az ökumenikus imahét soproni programjai olvashatók a hirdetőtáblán.

- A Hetény teremben lehetőség van az újság előfizetések rendezésére, naptárak, kalendárium, a karitász által készített gyertyák megvásárlására, az egyházközségi hozzájárulás befizetésére, ill. szentmiséket is lehet előjegyeztetni.


Vissza...

2020. február 21.
Évközi 7. vasárnap
A héten hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Ez a kegyelmi idő a húsvét előtti negyven napos bűnbánati időszak. A böjti fegyelemről részletesebb írást a Harangszóban olvashatunk.
Bővebben
2020. február 21.
Templomunk liturgikus rendje
Hamvazószerda (február 26.) szigorú böjti nap.
Bővebben
2020. február 21.
Evangélium
„Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: könyörületre hajlik szíve.” (Zsolt 102)
Bővebben