Vízkereszt

2019. január 4.

Templomi hirdetéseink:

- Templomunk búcsúja január 18-án (péntek) lesz. Védőszentünk ünnepe főünnep templomunkban. A búcsú előestéjén, csütörtökön és a búcsú napján, pénteken is a szentmise 18 órakor kezdődik. A búcsú napján városunk papjai is részt vesznek az ünnepi szentmisénken, melyet Holpár István Balázs újmisés mutat be, és a szentmise végén újmisés áldásban részesíti a jelenlevőket. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket!

- A házak, lakások megáldására készíttetett matricák a hozzá tartozó imádságokkal együtt kaphatók a sekrestyében (100 Ft.). Új lakóépületek megáldást szívesen végzem felkérésre.

- A „mocorgók” következő szentmiséje január 12-én, 16 órakor kezdődik.

- Plébániánk hírlevele, a Harangszó a mai naptól megújult formában tájékoztatja a kedves Testvéreket templomunk liturgikus rendjéről, ill. lelki olvasmányokat is találunk benne. Fogadják tőlünk szeretettel!

- A Hetény teremben lehetőség van az újság előfizetések rendezésére, falinaptár, forgatható naptár, kalendárium, a karitász által készített gyertyák és naptárak megvásárlására, az egyházközségi hozzájárulás befizetésére, ill. szentmiséket is lehet előjegyeztetni a jövő évre. A szentmisék és szertartások stóla- és stipendium díja január 1-től megváltozott. A szentmise stipendiuma 3.000 Ft. Tisztelettel kérem azokat a kedves Híveket, akik már jövő évre szentmiséket kértek, a különbözetet szíveskedjenek befizetni az irodában vagy vasárnaponként a Hetény teremben.


Vissza...

2020. február 21.
Évközi 7. vasárnap
A héten hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Ez a kegyelmi idő a húsvét előtti negyven napos bűnbánati időszak. A böjti fegyelemről részletesebb írást a Harangszóban olvashatunk.
Bővebben
2020. február 21.
Templomunk liturgikus rendje
Hamvazószerda (február 26.) szigorú böjti nap.
Bővebben
2020. február 21.
Evangélium
„Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: könyörületre hajlik szíve.” (Zsolt 102)
Bővebben