Évközi 30. vasárnap

2018. október 26.

HIRDETÉSEK

- Hálásan köszönjük a missziók javára szánt adományaikat, melynek összege 86.125 Ft volt.

- Szerdánként, a 18 órakor kezdődő szentmisék már itt, a plébániatemplomban lesznek a téli időszámítás alatt.

- November 1-jén, csütörtökön Mindenszentek parancsolt főünnepe lesz. Templomunkban vasárnapi miserendet tartunk. A 8:00 órakor kezdődő szentmise alapítványi misénk: † Dr. Hetény János áldozópap (5. évf.)

- November 2-án, pénteken, halottak napján, a 18 órakor kezdődő szentmisében halottainkra emlékezünk, és a szentmise után elvégezzük a halottakért végzett ájtatosságot. Jöjjünk el minél többen, és imádkozzunk közösen halottainkért!

- Ugyancsak halottak napján 9 órakor, a Szent Mihály temető ravatalozójában (a felújítás miatt nem a Szent Mihály templomban!) szentmise lesz a temetőben nyugvó lelkipásztorokért, szerzetesekért és szerzetesnőkért.

- A héten elsőpéntek lesz, a szokott időben látogatom a betegeket és az időseket. Az esti szentmise előtt, 17:00 órától imaóra lesz a Rózsafüzér Társulat vezetésével, alatta szentgyónási lehetőség.

- Pénteken, az esti szentmise után kezdődik a felnőtteknek hirdetett bibliaóra a Hetény teremben, melyre szeretettel várom az érdeklődőket!

- Katekumen csoport indul plébániánkon azok részére, akik szeretnének megkeresztelkedni, ill. az elsőáldozást és bérmálást pótolni. Jelentkezni a plébánia irodájában vagy itt, a sekrestyében lehet. A katekumen csoportba jelentkezetteket megbeszélésre hívom november 3-án, szombaton, 19:00 órára ide, a templomba.

- Felekezetközi dicsőítést tartanak, minden hó első szombatján, mindig más felekezetnél. November 3-án szeretettel hívnak mindenkit 16 órakor a Szent Orsolya templomba.

- A Szent Imre templom búcsúja november 4-én és 5-én (vasárnap és hétfő) lesz. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.

- A szombathelyi katolikus Emmánuel Közösség elváltaknak és egyedülálló szülőknek hétvégesorozatot szervez. Részleteket a hirdetőtáblán olvashatnak.

- Tisztelettel jelzem, hogy a plébániánk irodája november 1-jén (csütörtökön) és 2-án (pénteken) zárva tart.

- A szentmise után a Hetény teremben lehetőség van az egyházközségi hozzájárulást befizetni.

Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. június 21.
Úrnapja
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör június és július hónapokban szünetel. Augusztus 31-én folytatódik.
Bővebben
2019. június 21.
Templomunk liturgikus rendje
Június 28-án az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyugvó testvére- inkért ajánljuk fel.
Bővebben
2019. június 21.
Evangélium
„Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint.” (Zsolt 109)
Bővebben