Húsvétvasárnap

2018. március 30.

 HIRDETÉSEK

- Holnap, húsvéthétfőn vasárnapi miserend lesz templomunkban.

- Szerdán a Villa sori Nepomuki Szt. János kápolnában lesz a szentmise 18:00 órakor.

- Ugyancsak szerdán (április 4.) 19:00 órára szeretettel hívom és várom katekumen testvéreinket a plébániára.

- A héten elsőpéntek lesz, a szokott időben látogatom a betegeket és az időseket. Az esti szentmise előtt 1 órával imaóra lesz a Rózsafüzér Társulat vezetésével, alatta szentgyónási lehetőség.

Egyházközségünk minden tagjának és családjának áldott Húsvétot, a feltámadás örömét kívánom!


Vissza...

2018. október 12.
Évközi 28. vasárnap
Fiatalok és felnőttek részére katekumen csoportot indítok. Azok jelentkezését várom, akik szeretnének megkeresztelkedni, ill. az elsőáldozást és bérmálást pótolni. Jelentkezni hivatali időben a plébánia irodájában.
Bővebben
2018. október 12.
Liturgikus naptár
Nepomuki Szent János kápolnában szerdán (október 24.), 18 órakor lesz az utolsó szentmise a 2018-as évben. Október 31-től 2019. márciusáig pedig itt a plébániatemplomban, a szokott időben.
Bővebben
2018. október 12.
Evangélium
"Áraszd ránk irgalmadat, Urunk, * hogy mindenkor ujjongjunk!" Zsolt 89
Bővebben