Húsvétvasárnap

2018. március 30.

 HIRDETÉSEK

- Holnap, húsvéthétfőn vasárnapi miserend lesz templomunkban.

- Szerdán a Villa sori Nepomuki Szt. János kápolnában lesz a szentmise 18:00 órakor.

- Ugyancsak szerdán (április 4.) 19:00 órára szeretettel hívom és várom katekumen testvéreinket a plébániára.

- A héten elsőpéntek lesz, a szokott időben látogatom a betegeket és az időseket. Az esti szentmise előtt 1 órával imaóra lesz a Rózsafüzér Társulat vezetésével, alatta szentgyónási lehetőség.

Egyházközségünk minden tagjának és családjának áldott Húsvétot, a feltámadás örömét kívánom!


Vissza...

2019. január 18.
Évközi 2. vasárnap
Újabb házas közösség megalapításához várjuk fiatal házaspárok jelentkezését a sekrestyében.
Bővebben
2019. január 18.
Templomunk liturgikus rendje
Január 25-én, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyugvó testvéreinkért ajánljuk fel.
Bővebben
2019. január 18.
Evangélium
„Hirdessétek minden népnek, mondjátok el az Úr csodás tetteit.” (Zsolt 95)
Bővebben