Nagyböjt 5. vasárnapja

2018. március 16.

HIRDETÉSEK

- Az elmúlt heti nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés alkalmával a kedves Testvérek 330 kg élelmiszert adakoztak. Az adományok részletes összesítő listáját a faliújságon olvashatjuk. Isten fizesse meg nagylelkűségüket! Kérem a PTT tagjait és kedves Híveket, ha valakinek az ismeretségi körében van olyan, aki örülne az adományoknak, kérem, hogy mihamarabb jelezze azt felém!

- A mai perselyadományunkkal a Szentföldi kegyhelyeket támogatjuk. Hálásan köszönjük a kedves Hívek adományait!

- Ma, 15:00 órakor a Kórus Spontánusz tart „Zsoltárok, kánonok és elmélkedések” címmel nagyböjti hangversenyt templomunkban. A belépődíj 900 Ft, mely a helyszínen megvásárolható.

- Öröm volt látni, hogy plébániánkról sokan részt vettek a közös nagyböjti lelkigyakorlatunkon. Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett mindnyájunk életében!

- Templomunk szentségimádási napja lesz március 21-én, szerdán. A részletek a faliújságon, ill a Harangszóban olvashatók.

- A Villa sori Nepomuki Szt. János kápolnában a nyári időszámítás alatt – az elmúlt év gyakorlata szerint – minden szerdán 18:00 órakor lesz szentmise. Az első időpont a kápolnában: március 28., szerda. Így szerdai napokon itt, a plébániatemplomban nem lesz szentmise.

- Örömmel jelzem a kedves Testvéreknek, hogy a szent háromnapot és a Húsvétot ismét velünk együtt ünnepli dr. Pápai Lajos püspök úr. Szeretettel hívom tehát a kedves Híveket, ünnepeljük közösen hitünk nagy misztériumait az apostolutód vezetésével! A nagyheti szertartások rendje olvasható a hirdetőtáblán. A ministránsok és a PTT tagjainak szolgálatára kifejezetten számítok a nagyhét és Húsvét ünnepe során.

- Az idei évben plébániánk szervezeti és vezeti az immár hagyománnyá vált városi keresztutat. Pénteken (március 23.) 17:00 órától gyóntatás, 17.15-tól rózsafüzér és litánia kezdődik, majd a szentmise után, 19:00 órakor kezdődőik a városi keresztút itt, a templomban. A keresztút útvonala: Tulipán köz-Honvéd u.–Mikoviny u.–Hóvirág u.

- Brenner János vértanú boldoggá avatására (május 1.) közös vonatos zarándoklatot szervezünk Szombathelyre. A zarándoklat retúr jegyára kedvezménnyel 1.300 Ft./fő. Aki egyéb kedvezménnyel rendelkezik (pl. 90%-os utazási kedvezmény), az a kedvezményes áron utazhat. Nyugdíjasok (65 év felett) ingyenesen személyi igazolvány bemutatásával. A sekrestyében és hivatali időben a plébánián várjuk a kedves Testvérek jelentkezését március 23., 12:00 óráig. Minél többen vegyünk részt Egyházunk új vértanúja boldoggá avatásán!

- Plébániánk irodája március 19-én és 20-án zárva tart.

- A Hetény teremben lehetőség van hűtőmágnes és kulcstartó megvásárlására, valamint az egyházközségi hozzájárulás befizetésére, ill. szentmisék előjegyeztetésére.

A Nagyböjtre minden Testvérünknek Isten bőséges áldását és a lelki fejlődés kegyelmét kívánom!


Vissza...

2019. január 18.
Évközi 2. vasárnap
Újabb házas közösség megalapításához várjuk fiatal házaspárok jelentkezését a sekrestyében.
Bővebben
2019. január 18.
Templomunk liturgikus rendje
Január 25-én, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyugvó testvéreinkért ajánljuk fel.
Bővebben
2019. január 18.
Evangélium
„Hirdessétek minden népnek, mondjátok el az Úr csodás tetteit.” (Zsolt 95)
Bővebben