Nagyböjt 3. vasárnapja

2018. március 2.

HIRDETÉSEK

- Hálásan köszönjük a sok finom sütemény felajánlást búcsúünnepünkre, valamint a segítséget a fogadás előkészítéséhez és lebonyolításához! Isten fizesse meg mindenki jóindulatát és segítségét!

- Március 5-én, hétfőn, 18:00 órakor film vetítésre hívom az érdeklődőket a Hetény terembe. A film témája: Szent XXIII. János pápa (Angelo Giuseppe Roncalli) élete.

- Nagyböjt péntekjein 17:00 órától gyóntatás, 17.30-kor pedig keresztúti ájtatosság kezdődik. Március 9-én, pénteken a Ministránsaink vezetik a keresztutat. Szeretettel kérem, hogy a ministránsok valamennyien vegyenek részt ezen a közös keresztúton!

- Március 4-11-ig tartós élelmiszergyűjtést tartunk a rászorulók megsegítésére. A felajánlott adományokat a szentmisék alkalmával itt, a templomban, valamint munkanapokon- főként hivatali időben – a plébánián lehet átadni. Minden felajánlást hálásan köszönünk!

- Március 4-5-én, valamint 10-11-én, a soproni Tesco nagyáruházban gyűjtést szervez a Karitász és a soproni Szent Márton Ház. A gyűjtött tartós élelmiszerek, tisztítószerek és tisztálkodószerek a soproni szegény családokhoz, ill. Böjte Csaba gyermekotthonaiba kerülnek.

- Március 10-én, szombaton, 15:00 órakor egykori hívei Erdész Ferenc sírjánál a hála és szeretet virágait helyezik el a Szent Mihály temetőben, majd a 16:00 órakor kezdődő szentmisét érte ajánljuk fel templomunkban.

- Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idei esztendőben is közös városi nagyböjti lelkigyakorlatunk lesz, melynek helyszíne a Szt. István templom. Ideje: március 12-13-14. (hétfő-kedd-szerda). Mindhárom napon 16:30 órától városunk lelkipásztorai gyóntatnak; a szentmisék 18:00 órakor kezdődnek a lelkigyakorlatos szentbeszéddel, melyeket Szabó József, az egri Papnevelő Intézet spirituálisa tart. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket a közös nagyböjti lelkigyakorlatunkra a Szt. István templomba!

- Március 18-án, vasárnap, 15:00 órakor a Kórus Spontánusz tart „Zsoltárok, kánonok és elmélkedések” címmel nagyböjti hangversenyt templomunkban. A belépődíj 900 Ft, mely a helyszínen megvásárolható.

- Brenner János vértanú boldoggá avatására a soproni plébániák közös vonatos zarándoklatot szerveznek Szombathelyre. A jelentkezés feltételeit jövő vasárnap hirdetjük.

- Európai polgári kezdeményezéssel Támogatói nyilatkozatot lehet kitölteni és aláírni a bejáratnál. A kezdeményezés célja, hogy az EU javítsa a nemzeti és nyelvi kisebbséghez tartozó személyek védelmét, valamint erősítse az Unió kulturális és nyelvi sokszínűségét. Kérjük, hogy minél többen támogassák ezt a polgári kezdeményezést!

- A Hetény teremben lehetőség van hűtőmágnes és kulcstartó megvásárlására, valamint az egyházközségi hozzájárulás befizetésére, ill. szentmisék előjegyeztetésére.

A Nagyböjtre minden Testvérünknek Isten bőséges áldását és a lelki fejlődés kegyelmét kívánom!


Vissza...

2019. január 18.
Évközi 2. vasárnap
Újabb házas közösség megalapításához várjuk fiatal házaspárok jelentkezését a sekrestyében.
Bővebben
2019. január 18.
Templomunk liturgikus rendje
Január 25-én, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyugvó testvéreinkért ajánljuk fel.
Bővebben
2019. január 18.
Evangélium
„Hirdessétek minden népnek, mondjátok el az Úr csodás tetteit.” (Zsolt 95)
Bővebben