Nagyböjt 3. vasárnapja

2018. március 2.

HIRDETÉSEK

- Hálásan köszönjük a sok finom sütemény felajánlást búcsúünnepünkre, valamint a segítséget a fogadás előkészítéséhez és lebonyolításához! Isten fizesse meg mindenki jóindulatát és segítségét!

- Március 5-én, hétfőn, 18:00 órakor film vetítésre hívom az érdeklődőket a Hetény terembe. A film témája: Szent XXIII. János pápa (Angelo Giuseppe Roncalli) élete.

- Nagyböjt péntekjein 17:00 órától gyóntatás, 17.30-kor pedig keresztúti ájtatosság kezdődik. Március 9-én, pénteken a Ministránsaink vezetik a keresztutat. Szeretettel kérem, hogy a ministránsok valamennyien vegyenek részt ezen a közös keresztúton!

- Március 4-11-ig tartós élelmiszergyűjtést tartunk a rászorulók megsegítésére. A felajánlott adományokat a szentmisék alkalmával itt, a templomban, valamint munkanapokon- főként hivatali időben – a plébánián lehet átadni. Minden felajánlást hálásan köszönünk!

- Március 4-5-én, valamint 10-11-én, a soproni Tesco nagyáruházban gyűjtést szervez a Karitász és a soproni Szent Márton Ház. A gyűjtött tartós élelmiszerek, tisztítószerek és tisztálkodószerek a soproni szegény családokhoz, ill. Böjte Csaba gyermekotthonaiba kerülnek.

- Március 10-én, szombaton, 15:00 órakor egykori hívei Erdész Ferenc sírjánál a hála és szeretet virágait helyezik el a Szent Mihály temetőben, majd a 16:00 órakor kezdődő szentmisét érte ajánljuk fel templomunkban.

- Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idei esztendőben is közös városi nagyböjti lelkigyakorlatunk lesz, melynek helyszíne a Szt. István templom. Ideje: március 12-13-14. (hétfő-kedd-szerda). Mindhárom napon 16:30 órától városunk lelkipásztorai gyóntatnak; a szentmisék 18:00 órakor kezdődnek a lelkigyakorlatos szentbeszéddel, melyeket Szabó József, az egri Papnevelő Intézet spirituálisa tart. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket a közös nagyböjti lelkigyakorlatunkra a Szt. István templomba!

- Március 18-án, vasárnap, 15:00 órakor a Kórus Spontánusz tart „Zsoltárok, kánonok és elmélkedések” címmel nagyböjti hangversenyt templomunkban. A belépődíj 900 Ft, mely a helyszínen megvásárolható.

- Brenner János vértanú boldoggá avatására a soproni plébániák közös vonatos zarándoklatot szerveznek Szombathelyre. A jelentkezés feltételeit jövő vasárnap hirdetjük.

- Európai polgári kezdeményezéssel Támogatói nyilatkozatot lehet kitölteni és aláírni a bejáratnál. A kezdeményezés célja, hogy az EU javítsa a nemzeti és nyelvi kisebbséghez tartozó személyek védelmét, valamint erősítse az Unió kulturális és nyelvi sokszínűségét. Kérjük, hogy minél többen támogassák ezt a polgári kezdeményezést!

- A Hetény teremben lehetőség van hűtőmágnes és kulcstartó megvásárlására, valamint az egyházközségi hozzájárulás befizetésére, ill. szentmisék előjegyeztetésére.

A Nagyböjtre minden Testvérünknek Isten bőséges áldását és a lelki fejlődés kegyelmét kívánom!


Vissza...

2020. december 4.
Advent 2. vasárnapja
Adventben hétköznapokon 6 órakor kezdődnek a hajnali szentmisék.
Bővebben
2020. december 4.
Templomunk liturgikus rendje
Jövő szombaton (december 12.) a Biblia kör végzi a harmadik adventi gyertya meggyújtását.
Bővebben
2020. december 4.
Evangélium
„Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, és üdvösségedet add meg nékünk!” (Zsolt 84)
Bővebben