Nagyböjt 2. vasárnapja

2018. február 23.

HIRDETÉSEK
- Ma a katolikus iskoláink és óvodáink támogatására gyűjtünk. Hálásan köszönjük felajánlásaikat!

- Katekumen testvéreinket szeretettel hívom és várom február 28-án, szerdán 19 órára a plébániára!

- Templomunk felszentelése 2015. március 1-jén volt. A konszekráció évfordulója liturgikus főünnep plébániánk közössége és a búcsúünnepünkön résztvevők számára. Az ünnep előestéjén (február 28., szerda) és a búcsú napján (március 1., csütörtök) is 17:00 órakor rózsafüzér kezdődik, majd 17:30 órakor a templomszentelés zsolozsmájából az I. ill. II. Esti dicséretet ünnepélyes formában végezzük. Az ünnepi szentmise mindkét napon 18:00 órakor kezdődik. Búcsúünnepünk alkalmából szeretettel kérünk a kedves Hívektől édes és sós süteményeket, hogy a csütörtöki ünnepi szentmise után megvendégelhessünk minden jelenlévőt. A süteményeket csütörtökön lehet átadni a plébánián.

- Nagyböjt péntekjein 17:00 órától gyóntatás, 17.30-kor pedig keresztúti ájtatosság lesz. Március 2-án, elsőpénteken 17:00 órától rózsafüzér, majd 17:30-tól a Rózsafüzér Társulat és az Engesztelő imacsoport vezeti a keresztutat. – Napközben a szokott időben látogatom a betegeket és az időseket.

- Ugyancsak pénteken, az esti szentmise után kezdődik a felnőttek részére hirdetett Bibliaóra a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket.

- Március 4-11-ig tartós élelmiszergyűjtést tartunk a rászorulók megsegítésére. A felajánlott adományokat itt, a templomban, valamint munkanapokon a plébánián lehet átadni. Minden felajánlást hálásan köszönünk!

- Március 3-4-én és 10-11-én, a soproni Tesco nagyáruházban gyűjtést szervez a Karitász és a soproni Szent Márton Ház. A gyűjtött tartós élelmiszerek, tisztítószerek és tisztálkodószerek a soproni szegény családokhoz, ill. Böjte Csaba gyermekotthonaiba kerülnek.

- Március 5-én, hétfőn, 18:00 órakor film vetítésre hívom az érdeklődőket a Hetény terembe. A film témája: Szent XXIII. János pápa (Angelo Giuseppe Roncalli) élete.

- A Hetény teremben lehetőség van hűtőmágnes és kulcstartó megvásárlására, valamint az egyházközségi hozzájárulás befizetésére, ill. szentmisék előjegyeztetésére.

A Nagyböjtre minden Testvérünknek Isten bőséges áldását és a lelki fejlődés kegyelmét kívánom!


Vissza...

2019. január 18.
Évközi 2. vasárnap
Újabb házas közösség megalapításához várjuk fiatal házaspárok jelentkezését a sekrestyében.
Bővebben
2019. január 18.
Templomunk liturgikus rendje
Január 25-én, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyugvó testvéreinkért ajánljuk fel.
Bővebben
2019. január 18.
Evangélium
„Hirdessétek minden népnek, mondjátok el az Úr csodás tetteit.” (Zsolt 95)
Bővebben