Advent 1. vasárnapja

2017. december 1.

HIRDETÉSEK

- Advent folyamán hétköznap (hétfőtől péntekig) 6.15-kor kezdődnek a hajnali szentmisék, utána reggelire hívjuk a gyerekeket és a diákokat. A reggelikben való segítésre, hozzájárulásra segítők jelentkezését kérjük és várjuk; feliratkozni a sekrestyében lehet. A hajnali szentmisék – az elmúlt évhez hasonlóan – a Szűzanya adventi antifónával történő köszöntésével kezdődnek.

- Advent szombatjain az esti szentmise elején közösségeink végzik a gyertyagyújtást. December 9-én, szombaton a Rózsafüzér Társulat gyújtja meg a második gyertyát.

- December 4-én, hétfőn a Gyermek Jézusról nevezett Boldog Marie-Eugene francia kármelita szerzetes ereklyéit hozzák a Domonkos Templomba a 17:30-as szentmisére. A zsolozsma után vetítéssel egybekötött előadás lesz a boldog életéről, amit csendes imádság követ. Szeretettel várnak mindenkit.

- A katekumen csoport tagjait december 6-án, szerdán szeretettel várom a felkészítő tanfolyamunkra.

- December 7-én, csütörtökön, Szeplőtelen Fogantatás ünnepének előestéjén, 18:30 órakor, a Domonkos templomban ünnepi vesperás (zsolozsma) lesz. Majd gyertyás körmenet indul a Mária szoborhoz, ahol Megyéspüspök úr megkoszorúzza a Mára-szobrot. Szeretettel várnak mindenkit.

- December 9-én, szombaton, 19:00 órakor a Cent Brass Brothers Quintett ad adventi hangversenyt templomunkban.

- Aki szeretné, hogy meglátogassam idős vagy beteg hozzátartozóját az adventi időszakban, legkésőbb december 10-ig jelezzék. A betegek látogatásának ideje: december 15., péntek.

- Plébániánk Karitász Csoportja tartós élelmiszer gyűjtést szervez a rászorulók megsegítésére december 11-15-ig. Az élelmiszereket a plébánián gyűjtjük naponta 8:00 és 14:00 óra között.

- Szíves tájékoztatásként jelzem, hogy templomunk karzatán 6 db fejhallgató szolgálja a nehezen- és nagyothalló testvéreink teljes értékű belekapcsolódását a szentmisék liturgiájába. A fejhallgatók használata különösebb műszaki érzéket nem követel. Kérem, hogy csak a hallásukban sérültek használják a segédeszközöket!

- A Hetény teremben lehetőség van egylapos falinaptár, hűtőmágnes, kulcstartó, képeslap megvásárlására, valamint lehetőség van az egyházközségi hozzájárulás befizetésére, ill. szentmisék előjegyeztetésére a 2018-as évre.

Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2018. január 19.
Évközi 3. vasárnap
Január 31-én, szerdán, este 7 órára szeretettel hívom és várom a Plébániai Tanácsadó Testület aktív-, tiszteletbeli- és póttagjait gyűlésre a Hetény terembe.
Bővebben
2018. január 19.
Liturgikus naptár
Az újévtől kezdve minden hónap utolsó péntekjén plébániánk elhunytjaiért és az Altemplomunkban eltemetettekért végezzük a szentmisét. Így január 26-án, pénteken a szentmise értük lesz.
Bővebben
2018. január 19.
Evangélium
"Utaidat mutasd meg nékem, én Uram, Istene!" Zsolt 24
Bővebben