Advent 1. vasárnapja

2017. december 1.

HIRDETÉSEK

- Advent folyamán hétköznap (hétfőtől péntekig) 6.15-kor kezdődnek a hajnali szentmisék, utána reggelire hívjuk a gyerekeket és a diákokat. A reggelikben való segítésre, hozzájárulásra segítők jelentkezését kérjük és várjuk; feliratkozni a sekrestyében lehet. A hajnali szentmisék – az elmúlt évhez hasonlóan – a Szűzanya adventi antifónával történő köszöntésével kezdődnek.

- Advent szombatjain az esti szentmise elején közösségeink végzik a gyertyagyújtást. December 9-én, szombaton a Rózsafüzér Társulat gyújtja meg a második gyertyát.

- December 4-én, hétfőn a Gyermek Jézusról nevezett Boldog Marie-Eugene francia kármelita szerzetes ereklyéit hozzák a Domonkos Templomba a 17:30-as szentmisére. A zsolozsma után vetítéssel egybekötött előadás lesz a boldog életéről, amit csendes imádság követ. Szeretettel várnak mindenkit.

- A katekumen csoport tagjait december 6-án, szerdán szeretettel várom a felkészítő tanfolyamunkra.

- December 7-én, csütörtökön, Szeplőtelen Fogantatás ünnepének előestéjén, 18:30 órakor, a Domonkos templomban ünnepi vesperás (zsolozsma) lesz. Majd gyertyás körmenet indul a Mária szoborhoz, ahol Megyéspüspök úr megkoszorúzza a Mára-szobrot. Szeretettel várnak mindenkit.

- December 9-én, szombaton, 19:00 órakor a Cent Brass Brothers Quintett ad adventi hangversenyt templomunkban.

- Aki szeretné, hogy meglátogassam idős vagy beteg hozzátartozóját az adventi időszakban, legkésőbb december 10-ig jelezzék. A betegek látogatásának ideje: december 15., péntek.

- Plébániánk Karitász Csoportja tartós élelmiszer gyűjtést szervez a rászorulók megsegítésére december 11-15-ig. Az élelmiszereket a plébánián gyűjtjük naponta 8:00 és 14:00 óra között.

- Szíves tájékoztatásként jelzem, hogy templomunk karzatán 6 db fejhallgató szolgálja a nehezen- és nagyothalló testvéreink teljes értékű belekapcsolódását a szentmisék liturgiájába. A fejhallgatók használata különösebb műszaki érzéket nem követel. Kérem, hogy csak a hallásukban sérültek használják a segédeszközöket!

- A Hetény teremben lehetőség van egylapos falinaptár, hűtőmágnes, kulcstartó, képeslap megvásárlására, valamint lehetőség van az egyházközségi hozzájárulás befizetésére, ill. szentmisék előjegyeztetésére a 2018-as évre.

Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2018. április 20.
Húsvét 4. vasárnapja
Április 29-én elsőáldozás lesz templomunkban. Felhívjuk a kedves Testvérek szíves figyelmét arra, hogy e napon templomunkban 9 és 11 órakor lesznek szentmisék!
Bővebben
2018. április 20.
Liturgikus naptár
Április 27-én, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyugvó testvéreinkért ajánljuk fel.
Bővebben
2018. április 20.
Evangélium
"A kő, amelyet az építők félredobtak, íme, az lett szegletkővé." Zsolt 117
Bővebben