Urunk mennybemenetele

2017. május 26.

HIRDETÉSEK

- Szerdán egész napos szentségimádásunk lesz a Nepomuki Szent János kápolnában (!). Reggel 8 órakor szentségkitétel lesz zsolozsma keretében, délután 4 órakor vezetett szentóra, rózsafüzér és Oltáriszentség litánia, szentségeltétel, utána pedig 5 órakor a hagyományos gyalogos kópházi zarándoklatunkat tartjuk a kápolnától, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket. Részleteket a faliújságon olvashatnak. Azok részvételére is számítunk a kópházi templomban bemutatott szentmisén, akik nem tudnak velünk együtt gyalogolni! Várjuk továbbá azok jelentkezését, akik visszafelé tudnának személyszállítást vállalni saját gépkocsijukkal; kérjük, iratkozzanak fel a sekrestyében.

- A héten elsőpéntek lesz, a szokott időben látogatom a betegeket és az időseket. Az esti szentmise előtt 1 órával imaóra lesz a Rózsafüzér Társulat vezetésével, alatta szentgyónási lehetőség.

- A felnőttek részére hirdetett bibliaóra pénteken (június 2-án) az esti szentmise után kezdődik a Hetény teremben, melyre szeretettel hívom és várom az érdeklődőket!

- Június 4-én, jövő vasárnap, a 9:30 órai szentmise keretében tartjuk a tanévzáró Te Deumot az iskolások részére. Szeretettel hívom és várom őket szüleikkel és családjukkal együtt; adjunk közösen hálát az elmúlt tanév kegyelmeiért!

- Június 10-én, szombaton a Templomok éjszakája programsorozathoz plébániánk is csatlakozik templomi és kápolnai programokkal, melyekre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket! Részletek a hirdetőtáblán olvashatók. Kérjük, hozzák el ismerőseiket és barátaikat templomunkba és kápolnánkba az éjszakai programokra! Különösen is szíves figyelmükbe ajánlom az este 8 órakor kezdődő egyházzenei áhítatot, melyen templomunk Julianeum Énekkara valamint énekes és hangszeres szólisták is közreműködnek.

- Június 29-én buszos zarándoklatot és lelki napot szervezünk Mariazellbe. Zarándoklatunk a Mária-kegyhelyen bemutatott ünnepi szentmisében egyesül plébániánk gyalogos zarándoklatával, akik szintén ezen a napon, az esti órákban érkeznek meg Mariazellbe. Jelentkezni hivatali időben a plébánia irodájában, valamint itt, a sekrestyében lehet június 16-ig.

- A Hetény teremben lehetőség van szentmiséket előjegyeztetni, illetve az egyházközségi hozzájárulást befizetni.

Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2017. október 20.
Évközi 29. vasárnap
A téli időszámítás jövő vasárnap, október 29-én kezdődik, az óráinkat vissza kell átállítani, 3-ról 2 órára. Templomunkban nem lesz miserend változás.
Bővebben
2017. október 20.
Liturgikus naptár
A katekumen csoportba jelentkezetteket megbeszélésre hívom október 26-án, csütörtökön, 18:30 órára ide, a templomba.
Bővebben
2017. október 20.
Evangélium
"Adjatok az Úrnak dicsőséget, ismerjétek el hatalmát." Zsolt 95
Bővebben