Urunk mennybemenetele

2017. május 26.

HIRDETÉSEK

- Szerdán egész napos szentségimádásunk lesz a Nepomuki Szent János kápolnában (!). Reggel 8 órakor szentségkitétel lesz zsolozsma keretében, délután 4 órakor vezetett szentóra, rózsafüzér és Oltáriszentség litánia, szentségeltétel, utána pedig 5 órakor a hagyományos gyalogos kópházi zarándoklatunkat tartjuk a kápolnától, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket. Részleteket a faliújságon olvashatnak. Azok részvételére is számítunk a kópházi templomban bemutatott szentmisén, akik nem tudnak velünk együtt gyalogolni! Várjuk továbbá azok jelentkezését, akik visszafelé tudnának személyszállítást vállalni saját gépkocsijukkal; kérjük, iratkozzanak fel a sekrestyében.

- A héten elsőpéntek lesz, a szokott időben látogatom a betegeket és az időseket. Az esti szentmise előtt 1 órával imaóra lesz a Rózsafüzér Társulat vezetésével, alatta szentgyónási lehetőség.

- A felnőttek részére hirdetett bibliaóra pénteken (június 2-án) az esti szentmise után kezdődik a Hetény teremben, melyre szeretettel hívom és várom az érdeklődőket!

- Június 4-én, jövő vasárnap, a 9:30 órai szentmise keretében tartjuk a tanévzáró Te Deumot az iskolások részére. Szeretettel hívom és várom őket szüleikkel és családjukkal együtt; adjunk közösen hálát az elmúlt tanév kegyelmeiért!

- Június 10-én, szombaton a Templomok éjszakája programsorozathoz plébániánk is csatlakozik templomi és kápolnai programokkal, melyekre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket! Részletek a hirdetőtáblán olvashatók. Kérjük, hozzák el ismerőseiket és barátaikat templomunkba és kápolnánkba az éjszakai programokra! Különösen is szíves figyelmükbe ajánlom az este 8 órakor kezdődő egyházzenei áhítatot, melyen templomunk Julianeum Énekkara valamint énekes és hangszeres szólisták is közreműködnek.

- Június 29-én buszos zarándoklatot és lelki napot szervezünk Mariazellbe. Zarándoklatunk a Mária-kegyhelyen bemutatott ünnepi szentmisében egyesül plébániánk gyalogos zarándoklatával, akik szintén ezen a napon, az esti órákban érkeznek meg Mariazellbe. Jelentkezni hivatali időben a plébánia irodájában, valamint itt, a sekrestyében lehet június 16-ig.

- A Hetény teremben lehetőség van szentmiséket előjegyeztetni, illetve az egyházközségi hozzájárulást befizetni.

Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2017. augusztus 18.
Szent István király ünnepe
Szeptember közepén indulnak újra közösségeink, csoportjaink, amelyek nyitott szívvel várják érdeklődők és új tagok jelentkezését!
Bővebben
2017. augusztus 18.
Liturgikus naptár
Fiatalok és felnőttek részére katekumen csoportot indítunk. Jelentkezni hivatali időben a plébánia irodájában lehet.
Bővebben
2017. augusztus 18.
Evangélium
"Légy áldott, Szent István király!" Zsolt 65
Bővebben