Urunk mennybemenetele

2017. május 26.

HIRDETÉSEK

- Szerdán egész napos szentségimádásunk lesz a Nepomuki Szent János kápolnában (!). Reggel 8 órakor szentségkitétel lesz zsolozsma keretében, délután 4 órakor vezetett szentóra, rózsafüzér és Oltáriszentség litánia, szentségeltétel, utána pedig 5 órakor a hagyományos gyalogos kópházi zarándoklatunkat tartjuk a kápolnától, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket. Részleteket a faliújságon olvashatnak. Azok részvételére is számítunk a kópházi templomban bemutatott szentmisén, akik nem tudnak velünk együtt gyalogolni! Várjuk továbbá azok jelentkezését, akik visszafelé tudnának személyszállítást vállalni saját gépkocsijukkal; kérjük, iratkozzanak fel a sekrestyében.

- A héten elsőpéntek lesz, a szokott időben látogatom a betegeket és az időseket. Az esti szentmise előtt 1 órával imaóra lesz a Rózsafüzér Társulat vezetésével, alatta szentgyónási lehetőség.

- A felnőttek részére hirdetett bibliaóra pénteken (június 2-án) az esti szentmise után kezdődik a Hetény teremben, melyre szeretettel hívom és várom az érdeklődőket!

- Június 4-én, jövő vasárnap, a 9:30 órai szentmise keretében tartjuk a tanévzáró Te Deumot az iskolások részére. Szeretettel hívom és várom őket szüleikkel és családjukkal együtt; adjunk közösen hálát az elmúlt tanév kegyelmeiért!

- Június 10-én, szombaton a Templomok éjszakája programsorozathoz plébániánk is csatlakozik templomi és kápolnai programokkal, melyekre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket! Részletek a hirdetőtáblán olvashatók. Kérjük, hozzák el ismerőseiket és barátaikat templomunkba és kápolnánkba az éjszakai programokra! Különösen is szíves figyelmükbe ajánlom az este 8 órakor kezdődő egyházzenei áhítatot, melyen templomunk Julianeum Énekkara valamint énekes és hangszeres szólisták is közreműködnek.

- Június 29-én buszos zarándoklatot és lelki napot szervezünk Mariazellbe. Zarándoklatunk a Mária-kegyhelyen bemutatott ünnepi szentmisében egyesül plébániánk gyalogos zarándoklatával, akik szintén ezen a napon, az esti órákban érkeznek meg Mariazellbe. Jelentkezni hivatali időben a plébánia irodájában, valamint itt, a sekrestyében lehet június 16-ig.

- A Hetény teremben lehetőség van szentmiséket előjegyeztetni, illetve az egyházközségi hozzájárulást befizetni.

Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2018. április 20.
Húsvét 4. vasárnapja
Április 29-én elsőáldozás lesz templomunkban. Felhívjuk a kedves Testvérek szíves figyelmét arra, hogy e napon templomunkban 9 és 11 órakor lesznek szentmisék!
Bővebben
2018. április 20.
Liturgikus naptár
Április 27-én, pénteken az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyugvó testvéreinkért ajánljuk fel.
Bővebben
2018. április 20.
Evangélium
"A kő, amelyet az építők félredobtak, íme, az lett szegletkővé." Zsolt 117
Bővebben