Krisztus Király vasárnapja

2016. november 18.

HIRDETÉSEK

- Ezen a hétvégén szeretnék minden szentmisében hálát adni Istennek az elmúlt 7 soproni esztendő kegyelmeiért. Köszönettel tartozom minden kedves Testvéremnek is, aki lelkipásztori tevékenységemben bármilyen segítséget nyújtott, munkámat imádsággal kísérte. Ha hivatásom Püspök Úr döntése alapján újra Győrbe is szólít, azért lelkem mélyén továbbra is hűséggel adózom a „Leghűségesebb Városnak”, s benne a Lővereknek. Isten áldása, Szent Margit oltalma kísérje továbbra is életüket, s kérem, imádságaikban továbbra is emlékezzenek meg rólam!

- Ma Krisztus Király ünnepe, a hónap 3. vasárnapja. A hétvégi szentmisék perselyadományait az altemplom-építés befejezésére különítjük el. Ezért templomunkban az Országos Karitász céljaira jövő vasárnap adakozhatnak a kedves Testvérek. Isten fizesse meg nagylelkűségüket!

- Marics István atya, új plébánosunk november 26-27-én, Ádvent I. hétvégéjén mutatkozik be a kedves Híveknek. Szeretettel várjuk a Testvéreket!

- „Lőveri esték” címmel indított sorozatunk november 27-én, délután 5 órakor folytatódik templomunkban Simon Bence koncertjével. A műsor Bach műveiből ad ízelítőt.

- Felsősök és gimnazista diákok jelentkezését várjuk szkóla-éneklésre, kéthetente vasárnap ¾ 9-re a Hetény terembe. Következő alkalom november 27-én, jövő vasárnap lesz.

- Előre jelezzük, hogy Adventben minden hétköznap 6.15-kor lesz hajnali mise, utána pedig reggelire hívjuk a gyermekeket és diákokat. A reggelikben való segítésre, hozzájárulásra további segítők jelentkezését várjuk, feliratkozni a sekrestyében lehet! Szombaton és vasárnap a megszokott miserend lesz érvényben. Advent szombatjain az esti szentmise elején közösségeink segítségével végezzük a gyertyagyújtást. Felkérjük a Biblia kör részvételét az első alkalomra, a következő héten, december 3-án pedig a Rózsafüzér Társulat gyújtja meg a második gyertyát.

- A mai naptól lehet a 2017-es évre szentmise intenciót kérni a verandán, illetve jövő héttől pedig hivatali időben az irodában vagy az esti szentmisék után. Egylapos falinaptár is kapható a 2017-es évre, városunk egyházi programjaival.

- Szerdán templomunkban nem lesz szentmise. A város papjaival és híveivel, Dr. Veres András püspök-főcelebránssal együtt zárjuk be az irgalmasság szentévét, illetve a szent kaput a Szent Mihály templomban.

Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2020. május 29.
Pünkösdvasárnap
Plébániánk irodája június 3-tól ismét nyitva tart a szokott rend szerint. Pénteken (június 5.) zárva tartunk.
Bővebben
2020. május 29.
Templomunk liturgikus rendje
Pünkösdhétfőn a szentmise 7:00 órakor kezdődik.
Bővebben
2020. május 29.
Evangélium
„Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: újítsd meg a föld színét.” (Zsolt 103)
Bővebben