Évközi 33. vasárnap

2016. november 11.

HIRDETÉSEK

- Ma, a 11 órakor kezdődő szentmisét Dr. Schmatovich János biblikus professzor, győri székesegyházi kanonok mutatja be. A szentmise végén aranymisés áldásban részesít bennünket. Mindenkit szeretettel várunk!

- Az elmúlt hétvégén az elsővasárnapi helyi Karitász-gyűjtés eredményeként 27.215 Ft-ot különíthettünk el az egyedülálló és rászoruló testvéreink fűtési gondjainak enyhítésére. Isten fizesse meg nagylelkűségüket!

- Jövő vasárnap Krisztus Király ünnepe, a hónap 3. vasárnapja. A hétvégi szentmisék perselyadományait az altemplom-építés befejezésére különítjük el. Ezért templomunkban az Országos Karitász céljaira egy héttel később adakozhatnak a kedves Testvérek.

- Felsősök és gimnazista diákok jelentkezését várjuk szkóla-éneklésre, kéthetente vasárnap ¾ 9-re a Hetény terembe.

- Püspök Úr döntésének értelmében az új egyházi év változást hoz egyházközségünk életében. Bognár István atya a Győr-Belvárosi Főplébánián, a Székesegyházban, illetve a Püspökségen folytatja lelkipásztori munkáját, mint plébános és püspöki irodaigazgató. Utódjául Püspök Atya Marics István atyát nevezte meg. A kedves hívek imádságában bízva kéri mindkét István atya tisztelettel elengedő és befogadó szeretetüket!

- Bognár István atya búcsúzó-miséjét, mint templomépítő plébános a jövő vasárnap, november 20-án 11 órakor mondja. A kinevezett új plébános, Marics István atya pedig november 26-27-én, Ádvent I. hétvégéjén mutatkozik be a kedves Híveknek. Szeretettel várjuk a Testvéreket!

- Jövő hétvégére, Krisztus Király ünnepére már elkészül a következő 2017-es esztendő intenciós naptára. Addig is szeretettel ajánljuk a kedves Testvéreinknek az előttünk álló december hónap ádventi miselehetőségeit: még lehet kérni és találni szabad miseszándékot.

- November 23-án, szerdán templomunkban nem lesz szentmise. A város papjaival és híveivel, Dr. Veres András püspök-főcelebránssal együtt zárjuk be az irgalmasság szentévét, illetve a szent kaput a Szent Mihály templomban.

- Egylapos falinaptár kapható a 2017-es évre, városunk egyházi programjaival.

Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2020. február 21.
Évközi 7. vasárnap
A héten hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Ez a kegyelmi idő a húsvét előtti negyven napos bűnbánati időszak. A böjti fegyelemről részletesebb írást a Harangszóban olvashatunk.
Bővebben
2020. február 21.
Templomunk liturgikus rendje
Hamvazószerda (február 26.) szigorú böjti nap.
Bővebben
2020. február 21.
Evangélium
„Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: könyörületre hajlik szíve.” (Zsolt 102)
Bővebben