Évközi 33. vasárnap

2016. november 11.

HIRDETÉSEK

- Ma, a 11 órakor kezdődő szentmisét Dr. Schmatovich János biblikus professzor, győri székesegyházi kanonok mutatja be. A szentmise végén aranymisés áldásban részesít bennünket. Mindenkit szeretettel várunk!

- Az elmúlt hétvégén az elsővasárnapi helyi Karitász-gyűjtés eredményeként 27.215 Ft-ot különíthettünk el az egyedülálló és rászoruló testvéreink fűtési gondjainak enyhítésére. Isten fizesse meg nagylelkűségüket!

- Jövő vasárnap Krisztus Király ünnepe, a hónap 3. vasárnapja. A hétvégi szentmisék perselyadományait az altemplom-építés befejezésére különítjük el. Ezért templomunkban az Országos Karitász céljaira egy héttel később adakozhatnak a kedves Testvérek.

- Felsősök és gimnazista diákok jelentkezését várjuk szkóla-éneklésre, kéthetente vasárnap ¾ 9-re a Hetény terembe.

- Püspök Úr döntésének értelmében az új egyházi év változást hoz egyházközségünk életében. Bognár István atya a Győr-Belvárosi Főplébánián, a Székesegyházban, illetve a Püspökségen folytatja lelkipásztori munkáját, mint plébános és püspöki irodaigazgató. Utódjául Püspök Atya Marics István atyát nevezte meg. A kedves hívek imádságában bízva kéri mindkét István atya tisztelettel elengedő és befogadó szeretetüket!

- Bognár István atya búcsúzó-miséjét, mint templomépítő plébános a jövő vasárnap, november 20-án 11 órakor mondja. A kinevezett új plébános, Marics István atya pedig november 26-27-én, Ádvent I. hétvégéjén mutatkozik be a kedves Híveknek. Szeretettel várjuk a Testvéreket!

- Jövő hétvégére, Krisztus Király ünnepére már elkészül a következő 2017-es esztendő intenciós naptára. Addig is szeretettel ajánljuk a kedves Testvéreinknek az előttünk álló december hónap ádventi miselehetőségeit: még lehet kérni és találni szabad miseszándékot.

- November 23-án, szerdán templomunkban nem lesz szentmise. A város papjaival és híveivel, Dr. Veres András püspök-főcelebránssal együtt zárjuk be az irgalmasság szentévét, illetve a szent kaput a Szent Mihály templomban.

- Egylapos falinaptár kapható a 2017-es évre, városunk egyházi programjaival.

Áldott hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2019. május 17.
Húsvét 5. vasárnapja
Pénteken (május 24.) az esti szentmisét plébániánk elhunytjaiért, különösen is az altemplomunkban nyugvó testvéreinkért ajánljuk fel. A szentmise után imádságos megemlékezést tartunk az altemplomban.
Bővebben
2019. május 17.
Templomunk liturgikus rendje
Az Apor Vilmos Liturgikus Kör szombaton (május 25.) folytatódik az esti szentmise után, a Hetény teremben. Szeretettel várom az érdeklődőket!
Bővebben
2019. május 17.
Evangélium
„Istenem és királyom, magasztallak téged, szent nevedet áldom örökkön-örökké.” (Zsolt 144)
Bővebben